Obstarávanie

Triediaca linka s dopravníkmi a kontinuálnym lisom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Galanta
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
477 583,00
Konečná suma(Bez DPH):
477 583,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30132000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ vrámci projektu Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta , týmto verejným obstarávaním obstaráva Triediacu linku s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, ktorá bude umiestnená do haly o neštandardných rozmeroch( dĺžka 48m x šírka 18m x výška 6,572 m. Triediaca technológia je určená pre triedenie primárne separovaného odpadu, predovšetkým pre papier, plast, sklo, textil a ostatné. Príjem suroviny pre triedenie je riešený v oblasti lomeného reťazového príjmového dopravníka s gumovým pásom a oceľovými škrabkami, ktorý bude umiestnený pozdĺžne so stenou haly. Bude zapustený pod úroveň podlahy podľa stavebného projektu do hĺbky 1100 mm a vodorovná časť v hĺbke 2200 mm. Verejný obstarávateľ vzhľadom na neštandardný rozmer haly, upozorňuje uchádzačov / záujemcov na skutočnosť, že priestor na príjem materiálu nie je výrazne veľký a preto musí byť dobre organizované navážanie suroviny.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 477 583,00 0% EUR 30. Apríl 2014 62230

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky uchádzačov 19. August 2014 19. August 2014
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie dve ponuky 19. August 2014 19. August 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 2. Jún 2015 2. Jún 2015
Zmluva Zmluva 16. Október 2014 16. Október 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. August 2014 19. August 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. December 2014 8. December 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. December 2014 8. December 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. August 2014 19. August 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014
Iný dokument k zákazke Doplnenie a vysvetlenie ponuky 19. August 2014 19. August 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. August 2014 19. August 2014
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky uchádzačov 19. August 2014 19. August 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. December 2014 8. December 2014
Zápisnica Zápisnica 8. December 2014 8. December 2014
Iný dokument k zákazke Plnenie povinností VO § 41 9. Jún 2014 9. Jún 2014
Ponuky uchádzačov REDOX Lučenec 19. August 2014 19. August 2014
Zápisnica Zápisnica 25. September 2014 25. September 2014
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Topeko s.r.o. 19. August 2014 19. August 2014
Iný dokument k zákazke Zoznam uchádzačov, ktorí si prevzali SP 19. August 2014 19. August 2014
Iný dokument k zákazke Uchádzači, ktorí predložili ponuku 19. August 2014 19. August 2014
Iný dokument k zákazke Menovanie komisie 19. August 2014 19. August 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×