Obstarávanie

Triediaca linka s dopravníkmi a kontinuálnym lisom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Galanta
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
477 583,00
Konečná suma(Bez DPH):
477 583,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30132000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ vrámci projektu Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta , týmto verejným obstarávaním obstaráva Triediacu linku s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, ktorá bude umiestnená do haly o neštandardných rozmeroch( dĺžka 48m x šírka 18m x výška 6,572 m. Triediaca technológia je určená pre triedenie primárne separovaného odpadu, predovšetkým pre papier, plast, sklo, textil a ostatné. Príjem suroviny pre triedenie je riešený v oblasti lomeného reťazového príjmového dopravníka s gumovým pásom a oceľovými škrabkami, ktorý bude umiestnený pozdĺžne so stenou haly. Bude zapustený pod úroveň podlahy podľa stavebného projektu do hĺbky 1100 mm a vodorovná časť v hĺbke 2200 mm. Verejný obstarávateľ vzhľadom na neštandardný rozmer haly, upozorňuje uchádzačov / záujemcov na skutočnosť, že priestor na príjem materiálu nie je výrazne veľký a preto musí byť dobre organizované navážanie suroviny.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 477 583,00 0% EUR 30. Apríl 2014 62230

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky uchádzačov 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324199/content/303893/download","filename":"Odpovede na otázky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zdôvodnenie dve ponuky 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324208/content/141426/download","filename":"Zdôvodnenie dve ponuky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324190/content/141058/download","filename":"Faktúra Triediaca linka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324190/content/141059/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324172/content/303885/download","filename":"Zmluva REDOX - aktuálna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324172/content/303886/download","filename":"Scan1.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324166/content/303878/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. December 2014 8. December 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324178/content/141072/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešný.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324202/content/303895/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324202/content/303896/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti.2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324151/content/141447/download","filename":"SP Triediaca linka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie a vysvetlenie ponuky 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324193/content/141192/download","filename":"Doplnenie, vysvetlenie ponuky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324205/content/141444/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky uchádzačov 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324196/content/141510/download","filename":"Odpovede č. 1 - linka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324181/content/141477/download","filename":"Správa o zákazke § 21.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324175/content/303888/download","filename":"Celkové vyhodnotenie po aukcii.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Plnenie povinností VO § 41 9. Jún 2014 9. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324184/content/141039/download","filename":"Plnenie povinností § 41.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDOX Lučenec 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324163/content/141529/download","filename":"VS Galanta kritériá.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324169/content/303882/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Topeko s.r.o. 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324160/content/141086/download","filename":"Ponuka P03514 - Časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324160/content/141087/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324160/content/141088/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam uchádzačov, ktorí si prevzali SP 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324211/content/303900/download","filename":"Zoznam uchádzačov, ktorí prevzali SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Uchádzači, ktorí predložili ponuku 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324154/content/141566/download","filename":"Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Menovanie komisie 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/324157/content/303869/download","filename":"Menovanie komisie.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×