Obstarávanie

PCR Diagnostika


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 450,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 954,54
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostické súpravy určené pre detekciu respiračných patogénov u ľudí, založená na princípe real-time PCR. Jedná sa o spektrum: Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1 až 4, Rhinovírus, Coronavírus s aplikáciou na prístroji Rotorgene 3000.; B/ Súprava na izoláciu nukleových kyselín DNA a celkovej RNA do jedného eluátu následnou možnosťou transkripcie RNA do cDNA. Súpravy sú určené najmä pre izoláciu bakteriálnych a vírusových nukleových kyselín z nasofaryngeálnych výterov, laváží, punktátov, moča a iných sekrétov.; C/ Súprava na transkripciu RNA do cDNA. S náväznosťou na izolačnú súpravu pre RNA.; D/ Diagnostická súprava pre detekciu VZV na prístroji Multi ALA ¼.; E/ Diagnostická súprava pre detekciu HSV1/2 na prístroji Multi ALA ¼.; F/  Diagnostická súprava pre detekciu Pneumocystis jirovecii (carinii) na prístroji Rotorgene 3000.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: k bodu 2. - B/ Súprava musí obsahovať: lyzačný roztok, systém vyviazania nukleových kyselín, premývacie roztoky, elučný roztok, návod na použitie., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A/ Diagnostická súprava pre detekciu respiračných vírusov: Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1 až 4, Rhinovírus, Coronavírus. Musí byť určená pre cykler Rotorgene 3000.Diagnostická súprava musí detekovať všetky uvedené vírusy, musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes primerov, vhodné fluorescenčné sondy, pozitívne kontroly, negatívne kontroly a návod na použitie a kritériá vyhodnotenia., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: B/ Jedná sa o nekolónkové súpravy na izoláciu nukleových kyselín DNA a celkovej RNA do jedného eluátu s možnosťou následnej transkripcie RNA do cDNA. Súpravy sú určené najmä pre izoláciu a prepis bakteriálnych a vírusových nukleových kyselín z nasofaryngeálnych výterov, laváží, punktátov, moča a iných sekrétov. Náväznosť súpravy od izolácie po transkripciu musí byť deklarovaná v návode na použitie. Reakčné objemy pri izolácii nesmú presiahnuť 1500 mikrolitrov, čo naväzuje na existujúce technické vybavenie laboratória., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: C/ Diagnostická súprava na prepis RNA do cDNA: musí byť kompatibilná s izolačnou súpravou, čo musí byť deklarované v návode na použitie. Súprava musí obsahovať: revertázu, pufer,random-primery, návod na použitie., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: D/ PCR diagnostická súprava pre detekciu VZV. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4. Jedno balenie musí obsahovať 60 analýz., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: E/ PCR diagnostická súprava pre detekciu HSV1/2. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4. Jedno balenie musí obsahovať 110 analýz., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110; Technické vlastnosti: F/ PCR diagnostická súprava pre detekciu Pneumocystis jirovecii (carinii). Musí byť určená pre cykler Rotorgene 3000. Jedno balenie musí obsahovať 60 analýz., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ecoli s.r.o. 1 5 450,00 10% EUR 21. December 2018 249426

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×