Obstarávanie

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
46 354,00
Konečná suma(Bez DPH):
46 354,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64212000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovak Telekom, a.s. 1 46 354,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 60847

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569704/content/204991/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 DECEMBER 2015.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0129 o poskytovaní elektronických telekomunikačných služieb 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973905/content/693235/download","filename":"DZM_2014_0129_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569671/content/204822/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 február 2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569713/content/204881/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Júl 2014 9. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569641/content/204680/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 jún 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569653/content/204782/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 október 2014 - SIM karty.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569698/content/204868/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 OKTÓBER 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569650/content/204717/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 október 2014 - mobilné telefóny.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569692/content/204944/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 SEPTEMBER 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569695/content/858972/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovak Telekom, a.s. - časť Kritériá 7. Máj 2014 7. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569634/content/206413/download","filename":"Cenník pre poskytovanie služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569634/content/206414/download","filename":"Ceny neakciových telefónov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569634/content/206415/download","filename":"Mapa pokrytia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569634/content/206416/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569634/content/206417/download","filename":"Ponuka akciových mobilných telekomunikačných zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569634/content/206418/download","filename":"Úvodná strana.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Orange Slovensko, a.s. - časť Kritériá 7. Máj 2014 7. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569722/content/205725/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569701/content/204943/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 november 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0129-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639152/content/664023/download","filename":"ZM_2014_0129_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2014 9. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569659/content/204724/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 november 2014.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. Apríl 2014 25. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569662/content/204739/download","filename":"ZapisnicaVP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569668/content/204748/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 január 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Orange Slovensko, a.s. - časť Ostatné 7. Máj 2014 7. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205637/download","filename":"Cenník služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205638/download","filename":"Mapy pokrytia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205639/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205640/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205641/download","filename":"Ponuka mobilných telekomunikačných zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205642/download","filename":"Ponúkané služby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205643/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569719/content/205644/download","filename":"Všeobecné podmienky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0129 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795938/content/672629/download","filename":"ZM_2014_0129_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0129 Január 2016 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630109/content/492224/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 Január 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Júl 2015 9. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569686/content/204858/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 Jún 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0129 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569674/content/204794/download","filename":"ZM_2014_0129_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569716/content/204997/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569716/content/204998/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovak Telekom, a.s. - časť Ostatné 7. Máj 2014 7. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569631/content/205608/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569631/content/205609/download","filename":"Cenník produktov a služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569631/content/205610/download","filename":"Podpisový poriadok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569631/content/205611/download","filename":"Poverenie na zastupovanie a podpisovanie dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569631/content/205612/download","filename":"Splnomocnenie predstavenstva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569631/content/205613/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569631/content/205614/download","filename":"Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569665/content/204814/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 december 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569656/content/204859/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 október 2014 - mobilné telefóny č. 2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569677/content/204841/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 marec 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569689/content/204871/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 FA 5006338065.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569680/content/204843/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 apríl 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569710/content/205037/download","filename":"ZM_2014_0129_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569683/content/204908/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 máj 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569647/content/204693/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 september 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569644/content/204819/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 apríl 2014_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569644/content/204820/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 máj 2014_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569644/content/204821/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 júl 2014_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0129-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957166/content/743730/download","filename":"ZM_2014_0129_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Marec 2014 26. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569628/content/858969/download","filename":"44ods2_ZapisnicaVP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0129 február 2016 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635223/content/566659/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 február 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0129 Marec 2016 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641780/content/691148/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0129 Marec 2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×