Obstarávanie

Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 416,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 416,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34920000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup, demontáž a montáž súčastí zvodidiel Stalprodukt pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. jednotlivé Strediská správy a údržby diaľnic (SSÚD), Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR), Stredisko špecializovaných činností (SŠČ).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 1 5 416,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 60834

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622421/content/393999/download","filename":"prijima ponuku, neuspeli.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634689/content/550614/download","filename":"4 zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589494/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly výroby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589495/download","filename":"Montážny manuál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589496/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589497/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589498/download","filename":"Podiel plnenia zo zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589499/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589500/download","filename":"Technické podmienky výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589501/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589502/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589503/download","filename":"Zmluva o vzájomnej obchodnej spolupráci.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589131/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly výroby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589132/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589133/download","filename":"Návrh Dohody vrátane požadovanej prílohy č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589134/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589135/download","filename":"Predmet a výška podielu subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589136/download","filename":"Technické podmienky výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589137/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589138/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589139/download","filename":"Zmluva o obchodnej spolupráci.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO - § 41 ods. 1 zákona o VO: otváranie častí ponúk "Ostatné" 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581541/content/216268/download","filename":"INO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636030/content/589168/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216401/download","filename":"A1 1 Vseobecne informacie o uchadzacovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216402/download","filename":"A1 Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216403/download","filename":"B3 1 Odberné miesta a kontaktné osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216404/download","filename":"Príloha č. 1 k B.2, č. 1 k A.2, č. 2 k B.3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0140-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958116/content/747367/download","filename":"ZM_2016_0140_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o dodávke "Súčastí zvodidiel STALPRODUKT" 15. Marec 2016 15. Marec 2016 []
Iný dokument k zákazke INO - otváranie častí ponúk "Kritériá" 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581544/content/216300/download","filename":"INO - kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634687/content/550581/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634687/content/550582/download","filename":"3 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke súčastí zvodidiel STALPRODUKT 22. Apríl 2016 22. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/650594/content/436654/download","filename":"ZM_2016_0140_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634113/content/547126/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636036/content/589553/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0140 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794895/content/667750/download","filename":"ZM_2016_0140_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634686/content/550455/download","filename":"2 zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2016/0140 OBJ 4500088776 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640430/content/677635/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2016_0140 OBJ 4500088776.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×