Obstarávanie

Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 416,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 416,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34920000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup, demontáž a montáž súčastí zvodidiel Stalprodukt pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. jednotlivé Strediská správy a údržby diaľnic (SSÚD), Strediská správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR), Stredisko špecializovaných činností (SŠČ).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 1 5 416,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 60834

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622421/content/393999/download","filename":"prijima ponuku, neuspeli.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634689/content/550614/download","filename":"4 zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589494/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly výroby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589495/download","filename":"Montážny manuál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589496/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589497/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589498/download","filename":"Podiel plnenia zo zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589499/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589500/download","filename":"Technické podmienky výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589501/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589502/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636033/content/589503/download","filename":"Zmluva o vzájomnej obchodnej spolupráci.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589131/download","filename":"Certifikát vnútropodnikovej kontroly výroby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589132/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589133/download","filename":"Návrh Dohody vrátane požadovanej prílohy č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589134/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589135/download","filename":"Predmet a výška podielu subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589136/download","filename":"Technické podmienky výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589137/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589138/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636025/content/589139/download","filename":"Zmluva o obchodnej spolupráci.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO - § 41 ods. 1 zákona o VO: otváranie častí ponúk "Ostatné" 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581541/content/216268/download","filename":"INO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636030/content/589168/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216401/download","filename":"A1 1 Vseobecne informacie o uchadzacovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216402/download","filename":"A1 Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216403/download","filename":"B3 1 Odberné miesta a kontaktné osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581538/content/216404/download","filename":"Príloha č. 1 k B.2, č. 1 k A.2, č. 2 k B.3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0140-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958116/content/747367/download","filename":"ZM_2016_0140_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o dodávke "Súčastí zvodidiel STALPRODUKT" 15. Marec 2016 15. Marec 2016 []
Iný dokument k zákazke INO - otváranie častí ponúk "Kritériá" 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581544/content/216300/download","filename":"INO - kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634687/content/550581/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634687/content/550582/download","filename":"3 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke súčastí zvodidiel STALPRODUKT 22. Apríl 2016 22. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/650594/content/436654/download","filename":"ZM_2016_0140_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634113/content/547126/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636036/content/589553/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0140 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794895/content/667750/download","filename":"ZM_2016_0140_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634686/content/550455/download","filename":"2 zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2016/0140 OBJ 4500088776 4. Apríl 2016 4. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640430/content/677635/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2016_0140 OBJ 4500088776.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×