Obstarávanie

Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 4


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
158 743,00
Konečná suma(Bez DPH):
158 743,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77210000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn v správe obstarávateľa. Výrub porastov bude realizovaný podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Vladimír Škripek - RENOV Neuvedený celkový počet ponúk 158 743,00 0% EUR 6. Október 2015 60606

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256475/content/115399/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLS servis lesy stráž, s.r.o 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256424/content/114682/download","filename":"SLS6_Redigované.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930430/content/716214/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930430/content/716215/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930430/content/716216/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930430/content/716217/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930430/content/716218/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930430/content/716219/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930430/content/716220/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 7.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256493/content/115448/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné a Kritériá_Redigované.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792116/content/651406/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn_oblast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792116/content/651407/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn_oblast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792116/content/651408/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn_oblast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792116/content/651409/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn_oblast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792116/content/651410/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn_oblast 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792116/content/651411/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn_oblast 7.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256445/content/115373/download","filename":"ENZA časť č. 2_Redigované1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256487/content/115406/download","filename":"Správa o zákazke na ÚVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KAŠČÁK MIROSLAV, s.r.o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256421/content/114674/download","filename":"Kaščák6_Redigované.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 2 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929411/content/713035/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929411/content/713036/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929411/content/713037/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929411/content/713038/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929411/content/713039/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929411/content/713040/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929411/content/713041/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vyrub porastov_oblast 7.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ROYAL FOREST, s.r.o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256433/content/311209/download","filename":"Royal Forest7_Redigované.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256490/content/115440/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné a Kritériá_Redigované.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256451/content/115386/download","filename":"RENOV časť č. 4_Redigované1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256454/content/115387/download","filename":"JPRL časť č. 5_Redigované1.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256442/content/115375/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256439/content/115367/download","filename":"COMENERG časť č. 1_Redigované1.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 2 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771016/content/550405/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vyrub porastov_oblast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771016/content/550406/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vyrub porastov_oblast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771016/content/550407/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vyrub porastov_oblast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771016/content/550408/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vyrub porastov_oblast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771016/content/550409/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vyrub porastov_oblast 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771016/content/550410/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vyrub porastov_oblast 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771016/content/550411/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vyrub porastov_oblast 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vladimír Škripek RENOV 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256430/content/114795/download","filename":"RENOV_Redigované.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov ENZA, s.r.o 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256502/content/115473/download","filename":"ENZA2_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLS servis lesy stráž, s.r.o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256436/content/115369/download","filename":"SLS7_Redigované.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256448/content/115374/download","filename":"ENZA časť č. 3_Redigované1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov RENAS, s.r.o 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256505/content/115485/download","filename":"RENAS_Redigované.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov Ekorem, s.r.o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256499/content/115451/download","filename":"EKOREM.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256457/content/115391/download","filename":"SLS časť č. 6_Redigované1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vladimír Škripek RENOV 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256415/content/114999/download","filename":"RENOV4_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JPRL, s.r.o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256418/content/115034/download","filename":"JPRL5_Redigované.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256460/content/115445/download","filename":"Royal Forest č. 7_Redigované1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 1 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929420/content/713061/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929420/content/713062/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929420/content/713063/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929420/content/713064/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929420/content/713065/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929420/content/713066/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929420/content/713067/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 7.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791983/content/650719/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn_oblast 1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256409/content/114885/download","filename":"Oznámenie ÚVO- informácia § 44 - o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENZA, s.r.o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256412/content/114982/download","filename":"ENZA3_Redigované.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov COMENERG, a.s. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256496/content/115442/download","filename":"COMENERG1_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KAŠČÁK MIROSLAV, s.r.o. 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256427/content/311165/download","filename":"Kaščák7_Redigované.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 1 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930436/content/716233/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930436/content/716234/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930436/content/716235/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930436/content/716236/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930436/content/716237/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930436/content/716238/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930436/content/716239/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vyrub porastov_oblast 7.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×