Obstarávanie

Pozáručný autorizovaný servis pre Centrálny Dátový Archív


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 905 275,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 905 275,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nepretržité poskytovanie komplexných (základných a rozšírených) technických počítačových podporných služieb a podpora dátových sietí, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb pre IKT technológie (HW a SW) informačného systému Centrálny Dátový Archív (CDA), v období udržatelnosti národného projektu OPIS (2015 2020). Predmet zákazky je zhrnutý do uvedených bodov: -Nepretržité monitorovanie a podpora funkčnosti systémovej a aplikačnej vrstvy CDA -Nepretržité monitorovanie a podpora funkčnosti HW komponentov CDA -Dodávka a výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov, vrátane likvidácie odpadu, garancia odstránenia poruchy zariadenia v stanovenom čase vrátane dopravy -Plný prístup k SW aktualizáciam výrobcu, prístup k podporným službám výrobcu -Správa licencií a podpory softvérových komponentov tretích strán vrátane implementácie hot-fixov, updatov a upgradov prevádzkovaných licencií -Poskytovanie služieb service desk s dohodnutým časovým pokrytím 7 dní v týždni, 24 hod -Technické počítačové podporné služby pre nepretržitú prevádzku systému CDA -Softvérové podporné služby pre IKT informačného systému CDA -Služby súvisiace s prevádzkovými požiadavkami -Konzultačná podpora analýzy bussiness error v potrebnom rozsahu, vrátane komunikácie s externými partnermi IS CDA je výstupom národného projektu Centrálny Dátový Archív, ktorý sa realizoval v rokoch 2012 2014, v rámci Operačného programu pre informatizáciu spoločnosti. CDA je komplexný integrovaný informačný systém na trvalú archiváciu a dlhodobú ochranu digitálnych a digitalizovaných kultúrnych objektov. CDA je postavený na najmodernejšej výpočtovej technike, ktorá pozostáva z výkonných serverov, rýchlych diskových polí a veľkokapacitnej páskovej knižnice. IS CDA je implementovaný ako integrovaný systém v prostredí štandardných operačných systémov, pozostávajúci z viacerých licencovaných komponentov systémového, firemného a aplikačného SW. Plánovaná kapacita dôveryhodného páskového archívu je 25 Petabyte. Nepretržitá a spoľahlivá prevádzka systému CDA sa zabezpečila vybudovaním dvoch rovnocenných, navzájom vzdialených a telekomunikačne prepojených výpočtových systémov a zdvojením kľúčových častí technických konfigurácií. Jedna konfigurácia (CDA-A) je v prevádzke v novovybudovanom výpočtovom stredisku Univerzitnej knižnice v Bratislave a druhá (CDA-B) v priestoroch výpočtového strediska Slovenskej národnej knižnice v Martine. Oba systémy musia byť priebežne monitorované a musia mať zabezpečené nepretržité služby podpory. Tieto dve aktívne a online prístupné dátové úložiská poskytujú komplexné služby na dlhodobú archiváciu digitalizovaných kultúrnych objektov. Štandardná a rozšírená podpora sa zabezpečuje, vzhľadom na certifikačnú požiadavku zabezpečenia nepretržitej prevádzky dôveryhodnej dlhodobej archivácie rozsiahlych údajov, s mimoriadnou hodnotou. Podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré budú zverejnené na webovej stránke UVO, v Profile verejného obstarávateľa (podľa bodu I.1 tohto oznámenia ), a na portáli EVO.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TEMPEST a.s. 3 6 905 275,00 0% EUR 28. Január 2016 60158

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 ZVO kriteria 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514830/content/177119/download","filename":"Informacia_podla_§_41_ods_1_ZVO_kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514806/content/177134/download","filename":"sprava_podla_§_21_ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514803/content/177122/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_§_42_pred_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514803/content/177123/download","filename":"zapisnica_z_vyhodotenia_ponuk_ po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514803/content/177124/download","filename":"dodatok_k_zápisnici_z_vyhodnotenia_ponuk_ostatne .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm. e) ZVO 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514839/content/177139/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_písm_e_ZVO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514788/content/177045/download","filename":"Súťažné podklady .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514788/content/177046/download","filename":"Priloha_SP_c_4_Cenova_kalkulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514788/content/177047/download","filename":"Príloha SP č.5 Servis_zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení VO 2015-OJS193-350209 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514818/content/177080/download","filename":"2015-OJS193-350209-sk-1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 ZVO ostatne 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514824/content/177096/download","filename":"Informacia_podla_§_41_ods_1_ZVO_ostatne.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514836/content/177121/download","filename":"informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514797/content/177075/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ostatne_§_33_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Atos IT Solutions and Services s.r.o. 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514809/content/177053/download","filename":"ponuka_atos.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TEMPEST, a.s. 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514812/content/177060/download","filename":"ponuka_tempest.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm c) ZVO 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514827/content/177110/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_písm_c_ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514794/content/177064/download","filename":"Priloha_1_zmluva_SLA_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514794/content/177065/download","filename":"Priloha_1_zmluva_SLA_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514794/content/177066/download","filename":"Priloha_2_zmluva_SLA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514794/content/177067/download","filename":"Priloha_3_zmluva_SLA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514794/content/177068/download","filename":"Priloha_4_zmluva_SLA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514794/content/177069/download","filename":"Priloha_5_zmluva_SLA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514794/content/177070/download","filename":"Priloha_6_zmluva_SLA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514800/content/177092/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514800/content/177093/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk_kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie údajov v Súťažných podkladoch 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514821/content/177097/download","filename":"doplnenie_údajov_ v_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514821/content/177098/download","filename":"Príloha SP č.5 Servis_zmluva_uprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm d) zákona o VO 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514833/content/177111/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_písm_d_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov S&T Slovakia s.r.o. 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514815/content/177072/download","filename":"ponuka_S_\u0026_t.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Február 2016 1. Február 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×