Obstarávanie

Zabezpečenie montáže, demontáže a odstránenia dočasných exteriérových pavilónov počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
146 067,00
Konečná suma(Bez DPH):
146 067,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71200000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

V druhej polovici roka 2016 bude Slovenská republika predsedať Rade EÚ (SK PRES 2016). Pri tejto príležitosti sa bude na území SR konať približne 20 stretnutí na vysokej úrovni. Všetky stretnutia sa budú konať v Bratislave, v budove Slovenskej filharmónie (Reduty), ktorej priestory boli identifikované ako najvhodnejšie z kapacitného a reprezentatívneho hľadiska. Vzhľadom na to, že Reduta za bežných okolností slúži na iné ako konferenčné účely, je potrebné adaptovať na čas konania predsedníckych podujatí na vysokej úrovni (1.7. až 11.10.2016) nielen jej interiér, ale i exteriér. V exteriéri je potrebné za účelom ochrany objektu (umiestnenie bezpečnostných rámov a skenerov batožín) zabezpečiť dočasné exteriérové pavilóny (Hlavný vstupný pavilón, Vstupný pavilón VIP, Zadný vstupný pavilón), ich následnú montáž, demontáž a odstránenie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
A-STUDIO, s.r.o. 2 146 067,00 0% EUR 21. Marec 2016 60101

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195937/content/86835/download","filename":"vysvetlenie SP exterirove paviony.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Kriteria 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636289/content/597615/download","filename":"Zapisnica_otvaranie Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní častí ponúk "Ostatné" 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195943/content/87112/download","filename":"INO-1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 2 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636335/content/598793/download","filename":"A-Studio.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zapisnica c 1 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636292/content/597642/download","filename":"Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU_EXTpavilony.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o zabezpečení dočasných exteriérových pavilónov 29. Marec 2016 29. Marec 2016 []
Iný dokument k zákazke oznamenie o otvarani casti ponúk "Kritériá" 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195949/content/87134/download","filename":"INO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve o exteriérových pavilónoch č. 23/2015-OLOG 3. Jún 2016 3. Jún 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195934/content/295292/download","filename":"SP_Exterierove_pavilony_Reduta .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195934/content/295293/download","filename":"01-Sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195934/content/295294/download","filename":"02_P-DOCˇASNE´ EXTERIE´ROVE´ STAVBY –PAVILO´NY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195934/content/295295/download","filename":"Hlavny vstupny pavilon vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195934/content/295296/download","filename":"Vstupny pavilon VIP vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195934/content/295297/download","filename":"Zadny vstupny pavilon vykaz vymer.pdf"}]
Zápisnica celkove vyhodnotenie ponuk 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636311/content/598169/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_pavilóny.pdf"}]
Zápisnica vo vztahu k predmetu zakazky 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636303/content/597859/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_požiadaviek_na_predmet_zákazky_exteriérové pavilóny.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195952/content/295298/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov externé pavilóny.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742154/content/500256/download","filename":"Zoznam subdodávateľov A-Studio.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742421/content/502210/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia - Zabezpečenie montáže, demontáže a odstránenia dočasných exteriérových pavilónov počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195940/content/87034/download","filename":"vysvetlenie 2 a doplnenie SP ext. pavilony.pdf"}]
Zmluva Zmluva o zabezpečení dočasných exteriérových pavilónov 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638100/content/642843/download","filename":"zmluva-pavilony final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 1 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636327/content/598541/download","filename":"Nova_interierstudio.pdf"}]
Zápisnica cast kritériá 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636317/content/598295/download","filename":"Zápisnica_z_vyhodnotenia_Kriteria_na_predmet_zákazky_exteriérové pavilóny.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636276/content/597046/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Ostatné_Pavilóny.pdf"}]
Správa o zákazke sprava o zakazke 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636320/content/598352/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zapisnica c 2 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636296/content/597745/download","filename":"Zapisnica c2_z_kontroly_splnenia_PU_EXTpavilony.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×