Obstarávanie

Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
372 045,00
Konečná suma(Bez DPH):
372 049,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80300000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
19

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 50 % Odborná kvalifikácia vedúceho špecializovaného výučbového zariadenia
  • 50 % Cena študentohodiny

Opis obstarávania

Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku realizovaná v zmysle Predpisu č. 296/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Praktická výučba pre študijné odbory : 1. Ošetrovateľstvo - časť A predmetu zákazky; 2. Urgentná zdravotná starostlivosť - časť B predmetu zákazky; 3. Fyzioterapia - časť C predmetu zákazky: 4. Verejné zdravotníctvo - časť D predmetu zákazky; 5. Rádiologická technika - časť E predmetu zákazky; 6. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - časť F predmetu zákazky; Praktická výučba študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku sa zároveň realizuje podľa: a) podmienok študijných plánov/ informačných listov/ jednotlivých študijných odborov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku, b) kapacitných možností špecializovaných výučbových zariadení, c) miesta poskytnutia služby (dostupnosť špecializovaných výučbových zariadení pre študentov vo vzťahu k sídle vysokej školy, miestu poskytovania služby špecializovaného výučbového zariadenia), d) základná štruktúra študijných odborov, miest dodania služby, počtov špecializovaných výučbových pracovísk a termíny dodania predmetu zákazky uvedená vo Výzve na priame rokovacie konanie a je daná možnosťami zabezpečiť praktickú výučbu študentov v parametroch: rozvrhu hodín, dostupnosťou a optimalizáciou personálnych a ostatných finančných nákladov vo vzťahu k pridelenej sume finančných prostriedkov na zabezpečenie praktickej výučby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ústredná vojenská nemocnica 8 108 092,00 0% EUR 24. Február 2016 60085
Spišská katolícka charita 8 16 181,00 0% EUR 8. Február 2016 60084
J. M. ZÁŇ, s. r. o. 8 16 181,00 0% EUR 8. Február 2016 60079
ADOS Mária, s.r.o. 8 16 181,00 0% EUR 8. Február 2016 60080
ARTEMEDA, s.r.o. 8 16 181,00 0% EUR 5. Február 2016 60081
MEDPRAKTIK, s.r.o. 8 16 181,00 0% EUR 8. Február 2016 60082
MUDr. Jela Tuská 8 16 181,00 0% EUR 8. Február 2016 60083
ZDRAVSTAR, s.r.o. 8 16 181,00 0% EUR 8. Február 2016 60086
Falck Záchranná a.s. 5 17 332,00 0% EUR 15. Február 2016 60087
Horská záchranná služba 5 17 332,00 0% EUR 15. Február 2016 60088
SALUS VITALIS, o.z. 5 17 332,00 0% EUR 22. Marec 2016 60089
Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 5 30 847,00 0% EUR 8. Február 2016 60090
KÚPELE LÚČKY a.s. 5 13 514,00 0% EUR 4. Február 2016 60091
Národné rehabilitačné centrum 5 13 514,00 0% EUR 8. Február 2016 60092
Regionalány úrad verejného zdravotníctva 4 7 188,00 0% EUR 15. Február 2016 60093
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 4 7 188,00 0% EUR 15. Február 2016 60094
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 4 7 188,00 0% EUR 15. Február 2016 60095
MEDICENTRUM, s.r.o. 3 9 632,00 0% EUR 2. Marec 2016 60096
SPINN, s.r.o., Magnetická rezonancia 3 9 623,00 0% EUR 15. Február 2016 60097

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia MEDPRAKTIK, s.r.o. , A. Bernoláka 5231/4, 034 01 Ružomberok 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774596/content/561126/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Medpraktik.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 46/2016 RE - ZDRAVSTAR, s.r.o. 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626511/content/450803/download","filename":"ZML 46-2016 RE - Zdravstar, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - Kupele Lucky, a.s. 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729989/content/799760/download","filename":"Dodatok č. 1 - Kupele Lucky, a.s..pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 62/2016 RE - Salus Vitalis, o.z. 23. Marec 2016 23. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636670/content/606856/download","filename":"ZML 62-2016 RE - Salus Vitais.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica PRK - cast E - Radiologicka technika 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626542/content/451030/download","filename":"5-Zapaisnica - Radio.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica PRK - cast A - Osetrovatelstvo 24. Marec 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276857/content/123412/download","filename":"ZAPISNICA - Ose.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Horská záchranná služba, Horný Smokovec č.52, 062 01 Vysoké Tatry 27. Február 2017 27. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/783825/content/606528/download","filename":"1-64 - plnenie 2016 - HZS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica PRK - cast D - Verejne zdravotnictvo 24. Marec 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276863/content/123582/download","filename":"ZAPISNICA - vz.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - ARTEMEDA s.r.o. 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729981/content/799753/download","filename":"Dodatok č. 1 - ARTEMEDA s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 73/2016 RE - HZS 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627690/content/463188/download","filename":"ZML 73-2016 RE - HZS.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 58/2016 RE - RUVZ L. Mikulas 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626534/content/450985/download","filename":"ZML 58-2016 RE - RUVZ L. Mikulas.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 47/2016 RE - ARTEMEDA, s.r.o. 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626497/content/450406/download","filename":"ZML 47-2016 RE- ARTEMEDA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - NRC Kováčová 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729987/content/799758/download","filename":"Dodatok č. 1 - NRC Kováčová.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 48/2016 RE - MEDPRAKTIK, s.r.o. 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626501/content/450425/download","filename":"ZML 48-2016 RE - MEDPRAKTIK, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 59/2016 RE - RUVZ Poprad 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626532/content/450977/download","filename":"ZML 59-2016 RE - RUVZ Poprad.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 60/2016 RE - RUVZ Dolny Kubin 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632261/content/528859/download","filename":"ZML 60-2016 RE - RUVZ D. Kubin.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - SKCH 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729993/content/799762/download","filename":"Dodatok č. 1 - SKCH.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ARTEMEDA, s.r.o. 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774588/content/561095/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Artemeda.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica z PRK - uvodna 24. Marec 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276855/content/123398/download","filename":"Zapisnica - uvodna.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - MUDr. Turska 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729991/content/799761/download","filename":"Dodatok č. 1 - MUDr. Turska.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica PRK - cast C - Fyzioterapia 24. Marec 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276861/content/123479/download","filename":"3-Zapisnica - Fyzio.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 45/2016 RE - MUDr. Jela Tuská 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629714/content/487799/download","filename":"ZML 45-2016 RE - MUDr. Turska.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica PRK - cast E - Radiologicka technika 24. Marec 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276865/content/123642/download","filename":"5-Zapaisnica - Radio.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia MEDICENTRUM, s.r.o., gen. M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774592/content/561122/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Medicentrum.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia rokovaní o podmienkach zmlúv. 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637158/content/620031/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie rokovania o podmienkach zmluvy - PRK PV FZ KU.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA , MUDr. Jela Turská , Mostová 26, 034 01 Ružomberok 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774599/content/561131/download","filename":"64 - plnenie 2016 - MUDr. Turska.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica PRK - cast B - Urgentna zdravotna starostlivost 24. Marec 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276859/content/123414/download","filename":"ZAPISNICA - uzs.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ADOS Mária, s.r.o. , Rosina 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774608/content/561197/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Ados Maria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zapisnica PRK - cast F - Laboratorne vysetrovacie metody 24. Marec 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276867/content/123665/download","filename":"ZAPISNICA-lvm.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 54/2016 RE - Narodne rehabilitacne centrum 3. Marec 2016 3. Marec 2016 []
Zmluva Zmluva o spolupráci vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečovaní praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov ZML 65-2016 RE 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627393/content/460367/download","filename":"ZML 65-2016 RE - UVN FN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - ZDRAVSTAR s.r.o. 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729994/content/799763/download","filename":"Dodatok č. 1 - ZDRAVSTAR s.r.o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia SPINN, s.r.o., Laziny 603/17, 034 01 Ružomberok 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774602/content/561136/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Spinn.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 70/2016 RE - SPINN, s.r.o. 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627391/content/460353/download","filename":"ZML 70-2016 RE - SPINN, s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626544/content/451036/download","filename":"Správa o zakazke - PV FZ KU.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia SALUS VITALIS, občianske združenie , Žiar nad Hronom 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774644/content/561738/download","filename":"64 - plnenie 2016 -Salus vitalis.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Národné rehabilitačné centrum, Kováčová 1. Február 2017 1. Február 2017 []
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - RUVZ Poprad 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734683/content/461958/download","filename":"Dodatok č. 1 - RUVZ Poprad.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 71/2016 RE - MEDICENTRUM, s.r.o. 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628933/content/479698/download","filename":"ZML 71-2016 RE Medicentrum.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vyzva na predkladanie ponuk 24. Marec 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276837/content/123375/download","filename":"Vyzva na predkladanie ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/276837/content/123376/download","filename":"PRK - prilohy.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Slovenský červený kríž, územný spolok LIPTOV, Liptovský Mikuláš 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774652/content/561744/download","filename":"64 - plnenie 2016 -SCK Liptov.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 52/2016 RE - ADOS Maria, s.r.o. 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626494/content/450382/download","filename":"ZML 52-2016 RE - Ados Maria, s.r.o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774650/content/561742/download","filename":"64 - plnenie 2016 -RUVZ-LM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - HZS 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729983/content/799755/download","filename":"Dodatok č. 1 - HZS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774651/content/561743/download","filename":"64 - plnenie 2016 -RUVZ-PP.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 44/2016 RE - J.M. Záň, s.r.o. 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626500/content/450419/download","filename":"ZML 44-2016 RE - J.M. Zan, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva o zabezpečení praktickej výučby študentov FZ KU v Ružomberku 16-zopv01, ZML 49/2016 RE 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626510/content/450795/download","filename":"ZML 49-2016 RE - SKCH.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 57/2016 RE - Falck Zachranna, a.s. 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626515/content/450820/download","filename":"ZML 57-2016 RE - Falck zachranna, a.s..pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 55/2016 RE - Kupele Lucky 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626525/content/450908/download","filename":"ZML 55-2016 RE - Kupele Lucky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o praktickej výučbe ZML 51/2016 RE - SCK, uzemny spolok Liptov 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626520/content/450896/download","filename":"ZML 51-2016 RE - SCK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - ADOS Mária, s.r.o. 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729979/content/799751/download","filename":"Dodatok č. 1 - ADOS Mária, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - MEDPRAKTIK, s.r.o. 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729986/content/799757/download","filename":"Dodatok č. 1 - MEDPRAKTIK, s.r.o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Ústredná vojenská nemocnica SNP FN, Ružomberok 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774646/content/561741/download","filename":"64 - plnenie 2016 -UVN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - RUVZ Lipt. Mikulas 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734682/content/461956/download","filename":"Dodatok č. 1 - RUVZ Lipt. Mikulas.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - J. M. Zan s.r.o. 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729984/content/799756/download","filename":"Dodatok č. 1 - J. M. Zan s.r.o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774641/content/561733/download","filename":"64 - plnenie 2016 -RUVZ-DK.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KÚPELE LÚČKY a.s. 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774635/content/561727/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Kupele Lucky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Spišská katolícka charita , Spišská Nová Ves 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774645/content/561740/download","filename":"64 - plnenie 2016 - SKCH.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Falck Záchranná, a.s., Bačíkova 7, 040 01 Košice 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774612/content/561207/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Falck.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia J. M. ZÁŇ, s.r.o., Poľná 5500/37A, 034 01 Ružomberok 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774615/content/561210/download","filename":"64 - plnenie 2016 - J.M. Zan.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZDRAVSTAR, s.r.o. , Madačova 1943/5, 034 01 Ružomberok 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774605/content/561144/download","filename":"64 - plnenie 2016 - Zdravstar.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 - RUVZ Dolny Kubin 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734681/content/461950/download","filename":"Dodatok č. 1 - RUVZ Dolný Kubín.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×