Obstarávanie

Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
135 850,00
Konečná suma(Bez DPH):
135 850,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72200000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie informačného systému Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len IS MZVaEZ SR), ktorý bude poskytovať elektronické služby ako pre žiadateľov (občanov, obyvateľov a podnikateľov) tak aj pre pracovníkov MZVaEZ SR v oblastiach služieb podpory exportných zámerov podnikateľských subjektov SR, pomoci občanom SR a riešenie krízových situácií s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku SR, pomoci a podpory konzulárnych činností a sprostredkovanie služieb iných inštitúcií verejnej správy. Vytvorenie IS MZVaEZ SR zahŕňa vykonanie analýzy, návrhu architektúry a komplexnej implementácie vrátane testovania IS a nasadenia IS do produkčnej prevádzky vrátane nasadenia potrebnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry. Súčasťou procesu realizácie predmetu zákazky bude aj integrácia s existujúcou IT infraštruktúrou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 135 850,00 Neuvedené EUR 16. Máj 2014 59941

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196021/content/278942/download","filename":"faktury za jul 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196033/content/279145/download","filename":"faktury za november 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195997/content/279043/download","filename":"faktury za december 2014.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196051/content/279095/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195985/content/278856/download","filename":"Príloha č. 5 k RD.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. August 2014 5. August 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Máj 2014 23. Máj 2014 []
Zmluva Zmluva 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195982/content/275068/download","filename":"zverejnena zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195982/content/278783/download","filename":"zverejnena zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195982/content/393496/download","filename":"zverejnena zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutocne uhradeneho plnenia 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196036/content/278921/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Zmluva Zmluva 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196009/content/278976/download","filename":"dodatok č. 2 k RD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Beset, spol. s r.o. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195988/content/278886/download","filename":"kopia ponuky_Beset.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196045/content/278964/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196045/content/278965/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk č 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/275034/download","filename":"formular § 41_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/278781/download","filename":"formular § 41_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/393494/download","filename":"formular § 41_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/275035/download","filename":"formular § 41_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/278782/download","filename":"formular § 41_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/393495/download","filename":"formular § 41_2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196042/content/278935/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PÚ č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196042/content/278936/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PÚ č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196042/content/278937/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PÚ č.3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279044/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279045/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279046/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk pred aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279047/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk po aukcii.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Marec 2014 11. Marec 2014 []
Zmluva Zmluva 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196024/content/279008/download","filename":"Zmluva 1210000017_000003 - scan.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196012/content/279050/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195994/content/278982/download","filename":"Zmluva o analýze.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196018/content/278890/download","filename":"faktury za marec 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196030/content/279108/download","filename":"faktura za oktober 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196027/content/279060/download","filename":"Zmluva 1110000167_000001 - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MICROCOMP – Computersystém s.r.o. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196057/content/274945/download","filename":"kopia ponuky_MICROCOMP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196057/content/279131/download","filename":"kopia ponuky_MICROCOMP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196057/content/393497/download","filename":"kopia ponuky_MICROCOMP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×