Obstarávanie

Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 190 583,00
Konečná suma(Bez DPH):
27 190 583,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 482,500 D1). Účelom diela je realizácia osadenia nového záchytného bezpečnostného systému, s významným dopadom na bezpečnosť cestnej premávky v súlade s príslušnými normami STN EN 1317-1, STN EN 1317-2,STN EN1317-3, STN EN-206-1 a ďalšími, v zmysle TP 1/2005 a TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia alebo ekvivalentnými normami a technickými predpismi. Stavebné práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach. Stavebné práce v danom úseku diaľnice D1 zabezpečia súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť v zmysle v súčasnosti platných noriem a predpisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 3 27 190 583,00 0% EUR 23. December 2014 59710

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0543 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936791/content/738874/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0543.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0543-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795383/content/670439/download","filename":"ZM_2014_0543_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2014 14. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574286/content/213171/download","filename":"D1 Ivachnová - Važec - Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574307/content/211213/download","filename":"ZM_2014_0543.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0543 - D1 Ivachnová - Važec - zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných ciest 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864853/content/633063/download","filename":"DZM_2014_0543_0001_podpísaná verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574304/content/211205/download","filename":"D1 I-V - Správa v zmysle § 21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213041/download","filename":"Zv 1 - Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213042/download","filename":"Zväzok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213043/download","filename":"Technické špecifikácie-TKP.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213044/download","filename":"Zväzok 3 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213045/download","filename":"4.2.Súpis prác-101-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213046/download","filename":"4.2.Súpis prác-101-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213047/download","filename":"4.2.Súpis prác-101-30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213048/download","filename":"4.2.Súpis prác-101-40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213049/download","filename":"4.2.Súpis prác-časti stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213050/download","filename":"4.2.Súpis prác-dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213051/download","filename":"4.2.Súpis prác-rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213052/download","filename":"4.2.Súpis prác-výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213053/download","filename":"ZV 4-Preambula-D1-Ivachnová-Važec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213054/download","filename":"5.A.Sprievodna sprava_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213055/download","filename":"A_Sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213056/download","filename":"_B_Celkova situacia stavby 25 000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213057/download","filename":"101-10 Tab. Sachiet a vpustov_pril_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213058/download","filename":"101-10_00_Titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213059/download","filename":"101-10_00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213060/download","filename":"101-10_01_Technicka sprava_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213061/download","filename":"101-10_01_Technicka_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213062/download","filename":"101-10_02_Prehl_sit_useku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213063/download","filename":"101-10_03.1_Situacia km 437,439 28 – 439,200 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213064/download","filename":"101-10_03.2_Situacia km 439,200 00 – 442,200 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213065/download","filename":"101-10_03.3_Situacia km 442,200 00 – 446,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213066/download","filename":"101-10_03.4_Situacia km 446,000 00 – 450,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213067/download","filename":"101-10_03.5_Situacia km 450,500 00 – 452,253 05 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213068/download","filename":"101-10_04.1_Situacia odvodnenia km 437,439 28 - 439,200 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213069/download","filename":"101-10_04.2_Situacia odvodnenia km 439,200 00 - 442,200 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213070/download","filename":"101-10_04.3_Situacia odvodnenia km 442,200 00 - 446,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213071/download","filename":"101-10_04.4_Situacia odvodnenia km 446,000 00 - 450,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213072/download","filename":"101-10_04.5_Situacia odvodnenia km 450,500 00 - 452,253 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213073/download","filename":"101-10_05_Vzor_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213074/download","filename":"101-10_06.1_Detaily zvodidiel c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213075/download","filename":"101-10_06.2_Detaily zvodidiel c2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213076/download","filename":"101-10_06.3_Detaily strbinovych zlabov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213077/download","filename":"101-10_07_Vytycovacie tabulky_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213078/download","filename":"101-10_08_DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213079/download","filename":"101-10_09_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213080/download","filename":"101-20_00_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213081/download","filename":"101-20_00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213082/download","filename":"101-20_01_Technicka sprava_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213083/download","filename":"101-20_01_Technicka_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213084/download","filename":"101-20_02_Prehl_sit_useku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213085/download","filename":"101-20_03.1_Situacia km 452,253 05 – 456,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213086/download","filename":"101-20_03.2_Situacia km 456,000 00 – 459,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213087/download","filename":"101-20_03.3_Situacia km 459,000 00 – 462,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213088/download","filename":"101-20_03.4_Situacia km 446,000 00 – 450,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213089/download","filename":"101-20_04.1_Situacia odvodnenia km 452,253 05 – 456,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213090/download","filename":"101-20_04.2_Situacia odvodnenia km 456,000 00 – 459,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213091/download","filename":"101-20_04.3_Situacia odvodnenia km 459,000 00 – 462,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213092/download","filename":"101-20_04.4_Situacia odvodnenia km 446,000 00 – 450,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213093/download","filename":"101-20_05_Vzor_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213094/download","filename":"101-20_06.1_Detaily zvodidiel c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213095/download","filename":"101-20_06.2_Detaily zvodidiel c2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213096/download","filename":"101-20_06.3_Detaily strbinovych zlabov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213097/download","filename":"101-20_07_Vytycovacie tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213098/download","filename":"101-20_07_Vytycovacie tabulky_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213099/download","filename":"101-20_08_DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213100/download","filename":"101-20_09_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213101/download","filename":"101-30 Tab. Sachiet a vpustov_pril_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213102/download","filename":"101-30_00_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213103/download","filename":"101-30_00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213104/download","filename":"101-30_01_Technicka_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213105/download","filename":"101-30_01_Technicka_Sprava_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213106/download","filename":"101-30_02_Prehl_sit_useku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213107/download","filename":"101-30_03.1_Situacia km 463,855 89 – 467,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213108/download","filename":"101-30_03.2_Situacia km 467,000 00 – 469,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213109/download","filename":"101-30_03.3_Situacia km 469,500 00 – 471,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213110/download","filename":"101-30_03.4_Situacia km 471,500 00 – 472,946 43.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213111/download","filename":"101-30_04.1_Situacia odvodnenia km 463,855 89 - 467,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213112/download","filename":"101-30_04.2_Situacia odvodnenia km 467,000 00 - 469,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213113/download","filename":"101-30_04.3_Situacia odvodnenia km 469,500 00 - 471,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213114/download","filename":"101-30_04.4_Situacia odvodnenia km 471,500 00 - 472,946 43.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213115/download","filename":"101-30_05_Vzor_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213116/download","filename":"101-30_06.1_Detaily zvodidiel c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213117/download","filename":"101-30_06.2_Detaily zvodidiel c2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213118/download","filename":"101-30_06.3_Detaily strbinovych zlabov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213119/download","filename":"101-30_07_Vytycovacie tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213120/download","filename":"101-30_07_Vytycovacie tabulky_titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213121/download","filename":"101-30_08_DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213122/download","filename":"101-30_09_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213123/download","filename":"101-40 Tab. Sachiet a vpustov_pril_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213124/download","filename":"101-40_00_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213125/download","filename":"101-40_00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213126/download","filename":"101-40_01_Technicka _Sprava_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213127/download","filename":"101-40_01_Technicka_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213128/download","filename":"101-40_02_Prehl_sit_useku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213129/download","filename":"101-40_03.1_Situacia km 472,946 43 – 475,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213130/download","filename":"101-40_03.2_Situacia km 475,500 00 – 477,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213131/download","filename":"101-40_03.3_Situacia km 477,000 00 – 480,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213132/download","filename":"101-40_03.4_Situacia km 480,500 00 – 482,540 92.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213133/download","filename":"101-40_04.1_Situacia odvodnenia km 472,946 43 - 475,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213134/download","filename":"101-40_04.2_Situacia odvodnenia km 475,500 00 - 477,000 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213135/download","filename":"101-40_04.3_Situacia odvodnenia km 477,000 00 - 480,500 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213136/download","filename":"101-40_04.4_Situacia odvodnenia km 480,500 00 - 482,540 92.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213137/download","filename":"101-40_05_Vzor_priecne_ rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213138/download","filename":"101-40_06.1_Detaily zvodidiel c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213139/download","filename":"101-40_06.2_Detaily zvodidiel c2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213140/download","filename":"101-40_06.3_Detaily strbinovych zlabov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213141/download","filename":"101-40_07_Vytycovacie tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213142/download","filename":"101-40_07_Vytycovacie tabulky_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213143/download","filename":"101-40_08_DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213144/download","filename":"101-40_09_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213145/download","filename":"5.D_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213146/download","filename":"5.D_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213147/download","filename":"6 vyjadrenia_1-13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213148/download","filename":"6_Zoznam_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213149/download","filename":"7_Zoznam_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213150/download","filename":"7vyjadrenia_1-15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213151/download","filename":"5.E_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213152/download","filename":"5E_Zoznam_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213153/download","filename":"zaznam 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213154/download","filename":"zaznam 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213155/download","filename":"zaznam 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213156/download","filename":"zaznam 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213157/download","filename":"zaznam 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213158/download","filename":"5.F_00_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213159/download","filename":"5.F_00_Zozpriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213160/download","filename":"5.F_01_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213161/download","filename":"5.F_01_technicka_sprava_titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213162/download","filename":"5.F_02_ucelova_mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213163/download","filename":"5.K.Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213164/download","filename":"5.P_Titulny List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213165/download","filename":"5.P_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213166/download","filename":"P_1.Technicka sprava_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213167/download","filename":"P_2_Situacia POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213168/download","filename":"Zoznam_priloh_Zv5_DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574280/content/213169/download","filename":"Zvazok 5_Titulny List.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0543 - D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných ciest 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015526/content/804873/download","filename":"DZM_2014_0543_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0543-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638295/content/647581/download","filename":"ZM_2014_0543_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0543-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957934/content/746522/download","filename":"ZM_2014_0543_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574298/content/211499/download","filename":"D1 I-V - Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574295/content/211352/download","filename":"D1 I-V - Zápisnica z otvárania kritérií.pdf"}]
Zmluva Zmluva 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574289/content/211255/download","filename":"ZM_2014_0543_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0543 - D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných ciest 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895948/content/659665/download","filename":"DZM_2014_0543_0002_podpsiana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Január 2015 5. Január 2015 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574283/content/213170/download","filename":"ZM_2014_0543_UVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574301/content/211605/download","filename":"D1 I-V - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×