Obstarávanie

TBC, ASP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 197,50
Zaplatené:
99.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostická súprava je určená pre detekciu Mycobacterium tuberculosis komplex vrátane BCG kmeňa pre vzorky rôzneho biologického materiálu vrátane vzoriek pre extrapulmonálnu tuberkulózu metódou PCR.; B/ Diagnostická súprava pre detekciu Aspergillus sp. metódou PCR.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: K bodu 1. A/ Požiadavky na reakčnú zmes: - Reakčná zmes musí byť určená pre real-time PCR so sondami typu Taqman (FAM), - Množstvo reakčnej zmesi musí byť v objeme pre zvládnutie PCR pre najmenej 10ul DNA templátu, - Reakčná zmes musí obsahovať internú kontrolu,, Hodnota / charakteristika: - Stabilita reakčnej zmesi po rozdelení do PCR reakčných skúmaviek musí byť viac ako 15 dní pri -20°C, - Jedno balenie reakčnej zmesi musí byť určené pre najmenej 100 reakcií.; Technické vlastnosti: K bodu 2. B/ Požiadavky na reakčnú zmes: - Reakčná zmes musí byť určená pre real-time PCR so sondami typu Taqman (FAM,Cy5), - Množstvo reakčnej zmesi musí byť v objeme pre zvládnutie PCR pre najmenej 10ul DNA templátu, - Reakčná zmes musí obsahovať internú kontrolu, - Specificita: Aspergillus spp. (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus clavatus, Aspergillus nidulans, Aspergillus oryzae, Aspergillus ustus, Aspergillus versicolor, Aspergillus niveus, Aspergillus candidus, Aspergillus wentii, Aspergillus foetidus) s rozlišením Aspergillus terreus,, Hodnota / charakteristika: - Stabilita reakčnej zmesi po rozdelení do PCR reakčných skúmaviek musí byť viac ako 15 dní pri -20°C, - Jedno balenie reakčnej zmesi musí byť určené pre najmenej 100 reakcií.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A/ Diagnostická súprava musí byť určená pre detekciu „Mycobacterium tuberculosis complex“, aplikovateľná a validovaná pre „LightCycler Nano“. Musí obsahovať reakčnú zmes s internou kontrolou pre PCR a pozitívnu kontrolu. Obe musia byť určené na priame použitie bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: B/ Diagnostická súprava pre detekciu Aspergillus sp. aplikovateľná a validovaná pre „RotorGene 3000“. Musí obsahovať reakčnú zmes s internou kontrolou pre PCR a pozitívnu kontrolu. Reagencie musia byť určené na priame použitie bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneProof a.s. 1 5 197,50 0% EUR 20. December 2018 246905

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×