Obstarávanie

Dodávka cestných smerových stĺpikov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 424,00
Konečná suma(Bez DPH):
37 020,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928400-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie nových cestných smerových stĺpikov (plastový kompaktný a plastový flexibilný) a nových zvodidlových odrážačov na oceľové a betónové zvodidlá pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATES, a.s. 3 44 424,00 20% EUR 23. Júl 2015 59340

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540762/content/193417/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Redakčná oprava.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540747/content/193384/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_SP_20150211_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540753/content/193342/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Návrh na plnenie kritérií_U1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540783/content/193405/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Rámcová dohoda_zverejnená.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o dodávke cestných smerových stĺpikov č.04/2015/Z04 26. Júl 2017 26. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855608/content/585272/download","filename":"SATES dodatok č.1_RD STLPIKY.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia z rámcovej dohody podľa § 64 ods.1písm.d) do 90 dní odo dňa zániku rámcovej dohody 18. Október 2017 18. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890279/content/633434/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540768/content/193294/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Zdôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540780/content/193394/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podm ucasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638952/content/661378/download","filename":"Sates_CS.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540765/content/193275/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540777/content/193375/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540777/content/193376/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Zápisnica z vyhodnotenia ponuk Kritériá po E-aukcii.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 8. Marec 2017 8. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787163/content/630419/download","filename":"CSS_SATES.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540771/content/193338/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES a.s. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540756/content/193372/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Návrh na plnenie kritérií_U2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540774/content/193351/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540774/content/193352/download","filename":"SUC_TT_Smerové stĺpiky_Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540759/content/193403/download","filename":"SATES_CSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540759/content/193404/download","filename":"SATES_CSS.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×