Obstarávanie

Dodávka nových smerových stĺpikov, vodiacich bezpečnostných zariadení a ich súčastí.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 212,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 212,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34900000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka nových smerových stĺpikov (v zmysle STN 73 6101- cl.11.1.3 vodiace bezpečnostné zariadenia) s odrazovou fóliou - (oranžová, biela, reflexnej triedy 2) a vodiacich zariadení a ich súčastí, pre diaľnice a rýchlostné cesty v správe a údržbe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane ciest, kde verejný obstarávateľ vykonáva údržbu na základe zmluvného vzťahu s príslušným správcom komunikácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATES, a.s. 1 5 212,00 0% EUR 31. December 2015 59113

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2014 30. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565589/content/204438/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK140636_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565577/content/204220/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK140242_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2014 27. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565520/content/204244/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK141128.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565565/content/204332/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150686.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565568/content/204422/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150976.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2011/0466-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637281/content/622836/download","filename":"ZM_2011_0466_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565529/content/204102/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150059.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Júl 2014 11. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565586/content/204386/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK140422_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565553/content/204377/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. DLV410185.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565517/content/204202/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK140568_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2014 19. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565580/content/204270/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 c. ZAK140349_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565580/content/204271/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 c. ZAK140366_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2011/0466 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565541/content/204311/download","filename":"ZM_2011_0466_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565526/content/204353/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150030.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565535/content/204203/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150118.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565538/content/204245/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150126.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565583/content/204333/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK140527_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565544/content/204149/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150208.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565547/content/204231/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK140075_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2011/0466 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565574/content/204547/download","filename":"ZM_2011_0466_skutočne uhradené plnenie rok 2013.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565523/content/204307/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK141142.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2011/0466 - finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638612/content/653472/download","filename":"ZM_2011_0466_finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565514/content/204138/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK140076_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565559/content/204181/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150527.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565532/content/204140/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150082.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565550/content/204313/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150261.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2014 27. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565571/content/204504/download","filename":"Preberací protkol k ZM_2011_0466 č. ZAK140140_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565562/content/204234/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. 150534.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/565556/content/204473/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2011_0466 č. ZAK150419.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×