Obstarávanie

Poprad, Svit, Poprad, stupne rkm 119,550-126,050 a hať rkm 118,450, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a autorský dozor


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a autorský dozor pre stavbu Poprad, Svit, Poprad, stupne rkm 119,550-126,050 a hať rkm 118,450, SMB, ktorá má riešiť vybudovanie rybovodov na 15 stupňoch na vodnom toku Poprad v rkm 119,550, rkm 121,100, rkm 123,550, rkm 123,800, rkm 123,900, rkm 124,150, rkm 124,250, rkm 124,700, rkm 124,880, rkm 125,100, rkm 125,250, rkm 125,350, rkm 125,700, rkm 125,900, rkm 126,050 a existujúcej hati v rkm 118,450 na vodnom toku Poprad za účelom zlepšenia biodiverzity na toku. Predmet zákazky je rozdelený na 16 častí, a to vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru samostatne pre jednotlivé stupne a hať v rámci stavby Poprad, Svit, Poprad, stupne rkm 119,550-126,050 a hať rkm 118,450, SMB.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov k zákazke 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040785/content/817434/download","filename":"Povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov k zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×