Obstarávanie

Lieky - antibiotiká


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
236 152,00
Konečná suma(Bez DPH):
236 151,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33651100-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Obstaranie antibiotík pre nemocnice v Topoľčanoch a v Leviciach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 1 161 149,00 0% EUR 23. Október 2014 57186
INTRAVENA s.r.o. 2 75 002,00 0% EUR 20. Október 2014 57187

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51300/content/25648/download","filename":"KZ_intravena.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51282/content/26156/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201500098.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51282/content/26157/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201500717.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51282/content/26158/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201501393.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51282/content/26159/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201501800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51282/content/26160/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201501898.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51258/content/26006/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201419770.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51258/content/26007/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201420837.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51258/content/26008/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201420355.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51258/content/26009/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201421202.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51419/content/27963/download","filename":"Faktúra č.FV201514800 antibiotiká august Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51419/content/27964/download","filename":"Fa FV 201515814.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51419/content/27965/download","filename":"Fa FV 201516256.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51336/content/25421/download","filename":"U ipharama Faktúra č.111509551 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51336/content/25422/download","filename":"DL 151010049303.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Apríl 2016 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51464/content/25986/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_2.12.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51464/content/25987/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_9.12.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51464/content/25988/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_16.12.2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51469/content/27428/download","filename":"Zápisnica - z otvárania ponúk RP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51294/content/25514/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_februar_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 4/2016 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664004/content/531077/download","filename":"Fa 111629378.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664004/content/531078/download","filename":"Fa 111630247.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664004/content/531079/download","filename":"Fa 111632249.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664004/content/531080/download","filename":"Fa 111633869.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664004/content/531081/download","filename":"Fa 111636065.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva pre antibiotiká časť 1 plnenie za Levice 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51383/content/26771/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2014 antibiotiká časť 1 Unipharma 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 3/2016 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652589/content/449891/download","filename":"Fa FV 201605406.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51452/content/27642/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_4.11.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51452/content/27643/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_25.11.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51374/content/25930/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111522663 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51374/content/25931/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111524147 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51374/content/25932/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111525935 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51374/content/25934/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111527824 antibiotiká Levice.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25851/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_1.7.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25852/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotikum_-_13.7.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25853/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_17.7.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25854/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_15.7.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25855/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_20.7.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25856/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_22.7.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25857/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_23.7.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51401/content/25858/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_27.7.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51422/content/25723/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_5.8.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51422/content/25724/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_12.8.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51422/content/25725/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_19.8.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51252/content/25278/download","filename":"atb.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51480/content/26015/download","filename":"Zapisnica_hodnotenie_cast_kriteria_lieky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51480/content/26016/download","filename":"Zápisnica zo spln.podm.účasti_dodatok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51234/content/25308/download","filename":"SP_lieky_antibiot.II_pripMG-def..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51234/content/25309/download","filename":"Antibiotiká -rozpočet def..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51267/content/27720/download","filename":"vysvetlenie a doplnenieSPč.1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51237/content/25252/download","filename":"Informacia_poradie_uchadzacov_pripMG-2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51249/content/25407/download","filename":"Intravena Faktura č. 201419339.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51249/content/25408/download","filename":"Unipharma Faktura č.111468892.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51249/content/25409/download","filename":"DL 141010313906.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51249/content/25410/download","filename":"Unipharma Faktura č.111469297.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51249/content/25411/download","filename":"DL 141010317363.PDF"}]
Zmluva Zmluva 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51333/content/27777/download","filename":"zmluva_nspto_2014_b221_unipharma.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51243/content/25314/download","filename":"Odôvodnenie nezruš.zák. §46-2_pripMG.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51240/content/25284/download","filename":"Sprava_o_zakazke_pripMG.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 2/2016 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632705/content/534962/download","filename":"Fa 111609214.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632705/content/534963/download","filename":"Fa 111611355.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632705/content/534964/download","filename":"Fa 111613478.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632705/content/534965/download","filename":"Fa 111616152.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51246/content/25382/download","filename":"Intravena -antibiot.2.č..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51246/content/25383/download","filename":"Intravena-antibiot.č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51246/content/25384/download","filename":"Intravena-antibiot.č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51246/content/25385/download","filename":"Intravena antibiotika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51246/content/25386/download","filename":"Intravena antib..pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51404/content/25654/download","filename":"CD atb časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51404/content/25655/download","filename":"CD atb časť1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INTRAVENA s.r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51371/content/25696/download","filename":"kritéria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51437/content/25874/download","filename":"Zápisnica zo spln.podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51437/content/25875/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_cast_ostatne.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27315/download","filename":"111579462.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27316/download","filename":"111579682.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27317/download","filename":"111579683.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27318/download","filename":"111579883.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27319/download","filename":"111581139.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27320/download","filename":"111581368.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27321/download","filename":"111581604.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27322/download","filename":"111581815.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27323/download","filename":"111582026.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27324/download","filename":"111582185.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27325/download","filename":"111583218.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27326/download","filename":"111583419.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27327/download","filename":"111583679.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27328/download","filename":"111584623.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27329/download","filename":"111584886.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27330/download","filename":"111585105.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27331/download","filename":"111585309.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51466/content/27332/download","filename":"111585310.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - 8/2016 - TO 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490706/download","filename":"111667575.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490707/download","filename":"111667878.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490708/download","filename":"111668407.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490709/download","filename":"111668409.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490710/download","filename":"111669472.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490711/download","filename":"111669718.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490712/download","filename":"111669961.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490713/download","filename":"111670028.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490714/download","filename":"111670190.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490715/download","filename":"111670191.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490716/download","filename":"111670424.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490717/download","filename":"111670429.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490718/download","filename":"111670442.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490719/download","filename":"111671499.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490720/download","filename":"111671500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490721/download","filename":"111671749.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490722/download","filename":"111671995.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490723/download","filename":"111672235.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490724/download","filename":"111672459.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490725/download","filename":"111672462.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490726/download","filename":"111673524.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490727/download","filename":"111673756.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490728/download","filename":"111673992.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490729/download","filename":"111674235.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490730/download","filename":"111674242.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490731/download","filename":"111674462.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490732/download","filename":"111674468.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490733/download","filename":"111674550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711767/content/490734/download","filename":"111675508.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26707/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111470613.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26708/download","filename":"DL 141010322268.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26709/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111472175.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26710/download","filename":"DL 141010328942.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26711/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111472716.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26712/download","filename":"DL 141010334014.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26713/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111473837.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26714/download","filename":"DL 141010337383.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26715/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111475163.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51261/content/26716/download","filename":"DL 141010342775.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 9/2016 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724517/content/419594/download","filename":"Fa 111677126.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724517/content/419595/download","filename":"Fa 111679579.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724517/content/419596/download","filename":"Fa 111681206.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724517/content/419597/download","filename":"Fa 111682199.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724517/content/419598/download","filename":"Fa 111683566.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724517/content/419599/download","filename":"Fa 111684317.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25736/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25737/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25738/download","filename":"Intrav.ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25739/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25740/download","filename":"Intravena antb..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25741/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25742/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25743/download","filename":"Intravene ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25744/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25745/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25746/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51255/content/25747/download","filename":"antibiotika.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27631/download","filename":"Intr.antr..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27632/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27633/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27634/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27635/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27636/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27637/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27638/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27639/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27640/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51264/content/27641/download","filename":"ant.Intravena.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51276/content/25637/download","filename":"antibiotika.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51270/content/25341/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201421814.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51270/content/25342/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201422682.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51270/content/25343/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201423135.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27105/download","filename":"antibiotiká Unipharma Faktúra č. 111500413.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27106/download","filename":"DL 151010001917.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27111/download","filename":"antibiotiká Unipharma Faktúra č. 111501676.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27112/download","filename":"DL 151010006687.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27113/download","filename":"antibiotika Unipharma Faktúra č.111502105.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27114/download","filename":"DL 151010010186.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27115/download","filename":"antibiotiká Unipharma Faktúra č.111502494.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27116/download","filename":"DL 151010013730.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27118/download","filename":"antibiotika Unipharma Faktúra č.111504205.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27119/download","filename":"DL 151010022393.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27120/download","filename":"antibiotika Unipharma Faktúra č.111505954.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51285/content/27121/download","filename":"DL 151010031534.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25578/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111477585.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25579/download","filename":"DL 141010356349.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25580/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111479380.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25581/download","filename":"DL 141010364967.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25582/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111481081.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25583/download","filename":"DL 141010371539.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25585/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111482657.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51273/content/25586/download","filename":"DL 141010378619.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26213/download","filename":"Fa111200291.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26214/download","filename":"Fa111500293.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26215/download","filename":"Fa111500447.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26216/download","filename":"Fa111500617.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26217/download","filename":"Fa111500809.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26218/download","filename":"Fa111501963.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26219/download","filename":"Fa111502105.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26220/download","filename":"Fa111502147.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26221/download","filename":"Fa111502333.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26222/download","filename":"Fa111502530.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26223/download","filename":"Fa111503681.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26224/download","filename":"Fa111503863.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26225/download","filename":"Fa111504066.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26226/download","filename":"Fa111504258.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26227/download","filename":"Fa111505198.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26228/download","filename":"Fa111505422.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26229/download","filename":"Fa111505611.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26230/download","filename":"Fa111505814.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51303/content/26231/download","filename":"Fa111505878.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51318/content/26428/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111507327 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51318/content/26429/download","filename":"DL 151010036709.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51318/content/26431/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111508926 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51318/content/26432/download","filename":"DL 151010043777.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51446/content/27763/download","filename":"Fa 111566289.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51446/content/27764/download","filename":"Fa 111569922.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51443/content/27665/download","filename":"Fa FV 201516646.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51443/content/27666/download","filename":"Fa FV 201516892.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51443/content/27667/download","filename":"Fa FV 201518221.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51416/content/27899/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111548753 antibiotiká júl Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51416/content/27900/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111550775 antibiotiká júl Levice.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51288/content/25319/download","filename":"Faktúra-_Intravena_-_antibiotiká.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51358/content/25438/download","filename":"Intarvena Faktúra č. FV201505342 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51358/content/25439/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201505137 antibiotiká Levice.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51291/content/25464/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_15.1.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51291/content/25465/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_20.1.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51291/content/25466/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_23.1.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51291/content/25467/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_27.1.2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia INTRAVENA, s.r.o. 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51352/content/25614/download","filename":"Suma_skut._uhr._pl._-_Intravena_-_2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51279/content/25823/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51279/content/25824/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51279/content/25825/download","filename":"Intravena ant..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51279/content/25826/download","filename":"Intravena_antibiotikum.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51315/content/26096/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV 201502259 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51315/content/26097/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV 201502468 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51315/content/26098/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV 201502886 antibiotiká Levice.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy UNIPHARMA, a.s. - marec 2016 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530398/download","filename":"111618374.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530399/download","filename":"111618614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530400/download","filename":"111619900.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530401/download","filename":"111619910.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530402/download","filename":"111620168.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530403/download","filename":"111620431.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530404/download","filename":"111620699.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530405/download","filename":"111622050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530406/download","filename":"111622354.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530407/download","filename":"111622634.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530408/download","filename":"111622891.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530409/download","filename":"111623160.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530410/download","filename":"111624326.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530411/download","filename":"111624640.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530412/download","filename":"111624647.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530413/download","filename":"111624910.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530414/download","filename":"111625202.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530415/download","filename":"111626384.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530416/download","filename":"111627300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530417/download","filename":"111627540.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663831/content/530418/download","filename":"111627782.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51306/content/25345/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_4.2.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51297/content/25584/download","filename":"FA_-_Intravena_-_februar_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51425/content/25971/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_2.9.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51425/content/25972/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_16.9.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51425/content/25973/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_23.9.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51425/content/25974/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_30.9.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry - UNIPHARMA, a.s. - december 2015 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462026/download","filename":"111587675.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462027/download","filename":"111587685.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462028/download","filename":"111587680.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462029/download","filename":"111587436.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462030/download","filename":"111589155.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462031/download","filename":"111588016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462032/download","filename":"111589405.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462033/download","filename":"111589628.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462034/download","filename":"111589629.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462035/download","filename":"111589878.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462036/download","filename":"111589873.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462037/download","filename":"111590127.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462038/download","filename":"111591117.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462039/download","filename":"111591341.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462040/download","filename":"111591587.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462041/download","filename":"111591833.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462042/download","filename":"111591834.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462043/download","filename":"111592060.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462044/download","filename":"111593054.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462045/download","filename":"111593306.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462046/download","filename":"111593313.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462047/download","filename":"111594379.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462048/download","filename":"111594425.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462049/download","filename":"111594556.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462050/download","filename":"111594558.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462051/download","filename":"111593534.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462052/download","filename":"111594742.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462053/download","filename":"111594896.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627555/content/462054/download","filename":"111594897.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51327/content/27624/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV 201503718 antibiotiká Levice.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Marec 2015 13. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27572/download","filename":"Fa111507172.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27573/download","filename":"Fa111507371.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27574/download","filename":"Fa111507556.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27575/download","filename":"Fa111507793.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27576/download","filename":"Fa111508710.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27577/download","filename":"Fa111508980.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27578/download","filename":"Fa111509184.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27579/download","filename":"Fa111509392.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27580/download","filename":"Fa111509615.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27581/download","filename":"Fa111510571.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27582/download","filename":"Fa111510760.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27583/download","filename":"Fa111510971.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27584/download","filename":"Fa111511155.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27585/download","filename":"Fa111511366.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27586/download","filename":"Fa111512261.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27587/download","filename":"Fa111512314.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27588/download","filename":"Fa111512495.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27589/download","filename":"Fa111512496.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27590/download","filename":"Fa111512684.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27591/download","filename":"Fa111512978.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27592/download","filename":"Fa111513112.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51324/content/27593/download","filename":"Fa111513180.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25896/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_5.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25897/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_10.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25898/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotikum_-_11.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25899/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_16.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25900/download","filename":"FA_-_intravena_-_antibiotika_-_17.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25901/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_18.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25902/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_20.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25903/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_23.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25904/download","filename":"FA_-_Intravena_-antibiotika_-_23.2.2015_-_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25905/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_19.2.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51312/content/25906/download","filename":"FA_-_Intravena_-_anestetikum_-_25.2.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27245/download","filename":"111571044.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27246/download","filename":"111572067.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27247/download","filename":"111572278.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27248/download","filename":"111572465.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27249/download","filename":"111572665.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27250/download","filename":"111573638.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27251/download","filename":"111573875.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27252/download","filename":"111574269.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27254/download","filename":"111575462.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27255/download","filename":"111575683.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27256/download","filename":"111575893.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27257/download","filename":"111576106.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27259/download","filename":"111576343.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27261/download","filename":"111577284.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27263/download","filename":"111577555.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27265/download","filename":"111577757.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27267/download","filename":"111577983.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27269/download","filename":"111578246.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27271/download","filename":"111578247.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51461/content/27273/download","filename":"111578370.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27524/download","filename":"111563188.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27525/download","filename":"111563189.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27526/download","filename":"111563427.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27527/download","filename":"111564302.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27528/download","filename":"111564311.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27529/download","filename":"111564523.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27530/download","filename":"111564528.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27531/download","filename":"111564753.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27532/download","filename":"111564757.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27533/download","filename":"111564958.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27534/download","filename":"111565187.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27535/download","filename":"111566157.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27536/download","filename":"111566158.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27537/download","filename":"111566330.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27538/download","filename":"111566558.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27539/download","filename":"111566563.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27540/download","filename":"111567709.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27541/download","filename":"111567924.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27542/download","filename":"111567931.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27543/download","filename":"111568193.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27544/download","filename":"111568389.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27545/download","filename":"111568390.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27546/download","filename":"111569532.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27547/download","filename":"111569734.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27548/download","filename":"111569990.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51449/content/27549/download","filename":"311509550.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51309/content/25402/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_5.2.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Marec 2015 23. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51330/content/27743/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111511310 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51330/content/27744/download","filename":"DL 151010058372.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Apríl 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51475/content/26129/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_13.1.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51475/content/26130/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_27.1.2016_-_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51475/content/26131/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_27.1.2016_-_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51475/content/26132/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_20.1.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy INTRAVENA s.r.o. - časť 2 - marec 2016 - ZZ Topoľčany 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652614/content/449960/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_2.3.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652614/content/449961/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_16.3.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652614/content/449962/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_23.3.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652614/content/449963/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_30.3.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - 9/2016 - INTRAVENA - TO 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724958/content/420921/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_7.9.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724958/content/420922/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_14.9.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724958/content/420923/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_28.9.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - 1.-23.10.2016 - TO 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427037/download","filename":"111685547.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427038/download","filename":"111685785.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427039/download","filename":"111685792.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427040/download","filename":"111686068.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427041/download","filename":"111686351.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427042/download","filename":"111686354.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427043/download","filename":"111686613.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427044/download","filename":"111686702.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427045/download","filename":"111687755.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427046/download","filename":"111688036.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427047/download","filename":"111688284.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427048/download","filename":"111688549.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427049/download","filename":"111688801.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427050/download","filename":"111689900.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427051/download","filename":"111690164.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427052/download","filename":"111690434.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427053/download","filename":"111690677.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427054/download","filename":"111690678.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427055/download","filename":"111690940.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750238/content/427056/download","filename":"111692029.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - UNIPHARMA - celé zmluvné obdobie 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751405/content/433305/download","filename":"SSUP - UNIPHARMA - antibiotiká I - celé obdobie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25860/download","filename":"FA_-_Intravena_-antibiotika_-_3.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25861/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_6.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25862/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_9.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25863/download","filename":"FA_-_Intravena_antibiotka_-_10.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25864/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_11.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25865/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_12.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25866/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_12.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25867/download","filename":"FA_-_Intravena_-_-antibiotika_-_17.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25868/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_18.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25869/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_24.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25870/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_24.3.2015 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25871/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_25.3.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51321/content/25872/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_27.3.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51472/content/26118/download","filename":"Fa 111579400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51472/content/26119/download","filename":"Fa 111581337.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51472/content/26120/download","filename":"Fa 111581962.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51472/content/26121/download","filename":"Fa 111583589.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51472/content/26122/download","filename":"Fa 111584805.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy UNIPHARMA a.s. - časť 1 - január 2016 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680426/download","filename":"111600479.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680427/download","filename":"111600477.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680428/download","filename":"111600232.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680429/download","filename":"111600059.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680430/download","filename":"111600231.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680431/download","filename":"111600240.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680432/download","filename":"111600720.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680433/download","filename":"111602027.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680434/download","filename":"111600901.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680435/download","filename":"111602269.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680436/download","filename":"111602026.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680437/download","filename":"111600548.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680438/download","filename":"111602548.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680439/download","filename":"111602836.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680440/download","filename":"111602849.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680441/download","filename":"111602550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680442/download","filename":"111603917.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680443/download","filename":"111603919.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680444/download","filename":"111604207.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680445/download","filename":"111604467.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680446/download","filename":"111605026.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680447/download","filename":"111606070.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680448/download","filename":"111606386.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680449/download","filename":"111606630.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680450/download","filename":"111606881.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680451/download","filename":"111607151.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641325/content/680452/download","filename":"111607350.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záznam z vykonaného informatívneho prieskumu trhu 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51345/content/25501/download","filename":"Prieskum_trhu_-_antibiotika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51345/content/25502/download","filename":"Zaznam_z_prieskumu_trhu_-_antibiotika.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51339/content/25572/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111514500 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51339/content/25573/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111514892 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51339/content/25574/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111516511 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51339/content/25575/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111518331 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51339/content/25576/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111519947 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51339/content/25577/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111520361 antibiotiká Levice.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51342/content/25429/download","filename":"Intravena Faktúra FV 201504646 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51342/content/25430/download","filename":"Intravnea Faktúra FV 201504714 antibiotiká Levice.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - 9/2016 - UNIPHARMA - TO 9. December 2016 9. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800508/download","filename":"111676703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800509/download","filename":"111676710.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800510/download","filename":"111677155.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800511/download","filename":"111677162.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800512/download","filename":"111677409.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800513/download","filename":"111677422.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800514/download","filename":"111677670.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800515/download","filename":"111677674.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800516/download","filename":"111677930.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800517/download","filename":"111678163.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800518/download","filename":"111678170.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800519/download","filename":"111678171.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800520/download","filename":"111679351.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800521/download","filename":"111679628.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800522/download","filename":"111679635.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800523/download","filename":"111680140.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800524/download","filename":"111681247.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800525/download","filename":"111681513.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800526/download","filename":"111681754.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800527/download","filename":"111681755.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800528/download","filename":"111682018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800529/download","filename":"111683361.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800530/download","filename":"111683619.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800531/download","filename":"111683858.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800532/download","filename":"111683859.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800533/download","filename":"111684125.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800534/download","filename":"111684130.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746835/content/800535/download","filename":"311610804.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51355/content/26030/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_1.4.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51355/content/26031/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_7.4.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51355/content/26032/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_8.4.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51355/content/26033/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_9.4.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51355/content/26034/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotiká_-_14.4.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51355/content/26035/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_28.4.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51355/content/26036/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_29.4.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 3/2016 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652571/content/449872/download","filename":"Fa 111618333.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652571/content/449873/download","filename":"Fa 111624591.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/652571/content/449874/download","filename":"Fa 111627490.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 1/2016 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625556/content/436830/download","filename":"Fa 111600459.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625556/content/436831/download","filename":"Fa 111602759.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51365/content/25558/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201506554 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51365/content/25559/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201507205 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51365/content/25560/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201507252 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51365/content/25561/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201507650 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51365/content/25562/download","filename":"Intravena Faktúra č. FV201506588 antibiotiká Levice.PDF"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia UNIPHARMA - antibiotiká I - rok 2015 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637161/content/620068/download","filename":"SSUP - UNIPHARMA - antibiotiká I.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 5/2016 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677133/content/797048/download","filename":"Fa 111638280.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677133/content/797049/download","filename":"Fa 111639188.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51380/content/26675/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV201508570 antibiotiká Levice..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51380/content/26677/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV201508636 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51380/content/26678/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV201508850 antibiotiká Levice..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51380/content/26679/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV201509748 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51380/content/26680/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV201509037 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51380/content/26681/download","filename":"Intravena Faktúra č.FV201509748 antibiotiká Levice.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27216/download","filename":"111514347.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27217/download","filename":"111514353.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27218/download","filename":"111514549.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27219/download","filename":"111514735.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27220/download","filename":"111514736.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27221/download","filename":"111514928.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27222/download","filename":"111514998.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27223/download","filename":"111514999.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27224/download","filename":"111515006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27225/download","filename":"111516119.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27226/download","filename":"111516338.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27227/download","filename":"111516571.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27228/download","filename":"111516636.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27229/download","filename":"111516800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27230/download","filename":"111517753.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27231/download","filename":"111517984.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27232/download","filename":"111518172.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27233/download","filename":"111518379.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27234/download","filename":"111518381.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27235/download","filename":"111518439.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27236/download","filename":"111519532.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27237/download","filename":"111519782.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27238/download","filename":"111520003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27239/download","filename":"111520197.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27240/download","filename":"111520199.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27241/download","filename":"111520489.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27242/download","filename":"111521627.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51386/content/27243/download","filename":"111521772.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51377/content/26202/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111531035 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51377/content/26203/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111532921 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51377/content/26204/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111535140 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51377/content/26205/download","filename":"Unipharma Faktúra č. 111536777 antibiotiká Levice.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 7/2016 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703035/content/434304/download","filename":"Fa FV 201612690.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703035/content/434305/download","filename":"Fa FV 201613377.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703035/content/434306/download","filename":"Fa FV 201613952.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28093/download","filename":"111522720.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28094/download","filename":"111522721.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28095/download","filename":"111523753.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28096/download","filename":"111523754.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28097/download","filename":"111523759.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28098/download","filename":"111524179.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28099/download","filename":"111524181.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28100/download","filename":"111525157.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28101/download","filename":"111525364.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28102/download","filename":"111525553.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28103/download","filename":"111525767.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28104/download","filename":"111525774.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28105/download","filename":"111525844.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28106/download","filename":"111526935.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28107/download","filename":"111526936.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28108/download","filename":"111527220.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28109/download","filename":"111527427.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28110/download","filename":"111527428.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28111/download","filename":"111527642.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28112/download","filename":"111528878.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28113/download","filename":"111529112.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28114/download","filename":"111529346.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51389/content/28115/download","filename":"111529569.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51368/content/25640/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotikum_-_6.5.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51368/content/25641/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_12.5.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51368/content/25642/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_13.5.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51368/content/25643/download","filename":"FA_-_antibiotika_-_Intravena_-_18.5.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51368/content/25644/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_20.5.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51368/content/25645/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_25.5.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51477/content/26483/download","filename":"Fa 111587389.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51477/content/26484/download","filename":"Fa 111590040.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51477/content/26485/download","filename":"Fa 111591293.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51477/content/26486/download","filename":"Fa 111593237.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Cenový prieskum trhu 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679311/content/457523/download","filename":"Príloha - žiadosť o nacenenie antibiotík.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679311/content/457524/download","filename":"Záznam z prieskumu trhu - antibiotiká.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679311/content/457525/download","filename":"Žiadosť o nacenenie antibiotík.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy INTRAVENA, s.r.o. - časť 2 - apríl 2016 27. Máj 2016 27. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669925/content/394630/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_6.4.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669925/content/394631/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_13.4.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669925/content/394632/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_20.4.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669925/content/394633/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_27.4.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 10/2016 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740225/content/489139/download","filename":"Fa 111685996.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740225/content/489140/download","filename":"Fa 111687984.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740225/content/489141/download","filename":"Fa 111688745.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740225/content/489142/download","filename":"Fa 111690636.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27794/download","filename":"111538316.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27795/download","filename":"111538394.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27796/download","filename":"111538553.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27797/download","filename":"111538788.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27798/download","filename":"111539987.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27799/download","filename":"111540223.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27800/download","filename":"111540670.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27801/download","filename":"111540884.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27802/download","filename":"111541860.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27803/download","filename":"111541865.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27804/download","filename":"111542093.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27805/download","filename":"111542344.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27806/download","filename":"111542579.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27807/download","filename":"111542791.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27808/download","filename":"111542792.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27809/download","filename":"111542876.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27810/download","filename":"111543779.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27811/download","filename":"111543860.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27812/download","filename":"111544008.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27813/download","filename":"111544214.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27814/download","filename":"111544434.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27815/download","filename":"111544682.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27816/download","filename":"111544765.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27817/download","filename":"111545650.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27818/download","filename":"111545852.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51413/content/27819/download","filename":"111545959.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25763/download","filename":"Faktúra č. FV201510394 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25764/download","filename":"Faktúra č. FV201510395 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25765/download","filename":"Faktúra č. FV201511433 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25766/download","filename":"Faktúra č. FV201510922 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25767/download","filename":"Faktúra č. FV201510923 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25768/download","filename":"Faktúra č. FV201511057 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25769/download","filename":"Faktúra č. FV201511660 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51392/content/25770/download","filename":"faktúra č .FV201512016 antibiotiká Levice.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27671/download","filename":"111547043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27672/download","filename":"111547279.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27673/download","filename":"111548173.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27674/download","filename":"111548398.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27675/download","filename":"111548603.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27676/download","filename":"111548813.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27677/download","filename":"111549014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27678/download","filename":"111549104.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27679/download","filename":"111550193.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27680/download","filename":"111550378.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27681/download","filename":"111550602.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27682/download","filename":"111550831.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27683/download","filename":"111551759.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27684/download","filename":"111551835.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27685/download","filename":"111551964.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27686/download","filename":"111552157.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27687/download","filename":"111552162.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27688/download","filename":"111552222.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27689/download","filename":"111552367.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27690/download","filename":"111552581.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27691/download","filename":"111552651.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27692/download","filename":"111553546.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51428/content/27693/download","filename":"111553927.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51395/content/25589/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotiká_-_8.6.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51395/content/25590/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_10.6.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51395/content/25591/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_22.6.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51395/content/25592/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_23.6.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26464/download","filename":"111530841.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26465/download","filename":"111530844.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26466/download","filename":"111531096.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26467/download","filename":"111531313.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26468/download","filename":"111532303.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26469/download","filename":"111532548.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26470/download","filename":"111532550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26471/download","filename":"111532776.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26472/download","filename":"111532986.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26473/download","filename":"111533257.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26474/download","filename":"111533259.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26475/download","filename":"111533330.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26476/download","filename":"111534501.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26477/download","filename":"111534764.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26478/download","filename":"111536176.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26479/download","filename":"111536413.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26480/download","filename":"111536416.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51398/content/26481/download","filename":"111536827.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51410/content/25991/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111542513 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51410/content/25992/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111544378 antibiotiká Levice.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51410/content/25993/download","filename":"Unipharma Faktúra č.111544637 antibiotiká Levice.PDF"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51407/content/25780/download","filename":"Faktúra č.FV201512558 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51407/content/25781/download","filename":"Faktúra č.FV201513949 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51407/content/25782/download","filename":"Faktúra č.FV201513953 antibiotiká Levice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51407/content/25783/download","filename":"Faktúra č.FV201514216 antibiotiká Levice.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51431/content/25786/download","filename":"Fa 111555692.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51431/content/25787/download","filename":"Fa 111556131.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51431/content/25788/download","filename":"Fa 111559026.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51431/content/25789/download","filename":"Fa 111560965.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27482/download","filename":"111555495.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27483/download","filename":"111555578.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27484/download","filename":"111555713.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27485/download","filename":"111555931.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27486/download","filename":"111556165.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27487/download","filename":"111556246.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27488/download","filename":"111557101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27489/download","filename":"111557522.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27490/download","filename":"111557717.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27491/download","filename":"111557975.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27492/download","filename":"111558854.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27493/download","filename":"111559057.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27495/download","filename":"111559252.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27496/download","filename":"111559647.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27497/download","filename":"111560583.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27498/download","filename":"111560808.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27499/download","filename":"111561018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27500/download","filename":"111561218.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27501/download","filename":"111562266.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27502/download","filename":"111562268.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51440/content/27503/download","filename":"111562409.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy INTRAVENA s.r.o. - časť 2 - február 2016 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641099/content/679959/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_10.2.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641099/content/679960/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_3.2.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641099/content/679961/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_24.2.2016_-_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641099/content/679962/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_17.2.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641099/content/679963/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_24.2.2016_-_2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51434/content/25734/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_7.10.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51434/content/25735/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_28.10.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy UNIPHARMA, a.s. - antibiotiká - február 2016 - Topoľčany 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793858/download","filename":"111608485.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793859/download","filename":"111608721.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793860/download","filename":"111608730.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793861/download","filename":"111608732.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793862/download","filename":"111608994.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793863/download","filename":"111609256.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793864/download","filename":"111610336.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793865/download","filename":"111610648.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793866/download","filename":"111610913.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793867/download","filename":"111611160.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793868/download","filename":"111611400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793869/download","filename":"111612496.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793870/download","filename":"111612787.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793871/download","filename":"111613030.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793872/download","filename":"111613248.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793873/download","filename":"111613519.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793874/download","filename":"111614613.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793875/download","filename":"111615441.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793876/download","filename":"111615717.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793877/download","filename":"111615952.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793878/download","filename":"111616178.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793879/download","filename":"111617221.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645559/content/793880/download","filename":"111617465.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51455/content/25848/download","filename":"Fa 111572608.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51455/content/25849/download","filename":"Fa 111573832.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51455/content/25850/download","filename":"Fa 111576268.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záznam z vykonaného informatívneho prieskumu trhu 23. November 2015 23. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51458/content/25967/download","filename":"Ziadost_o_prieskum_trhu_-_antibiotika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51458/content/25968/download","filename":"Prieskum_trhu_-_antibiotika_-_nenaceneny_strukturovany_rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/51458/content/25969/download","filename":"Zaznam_z_prieskumu_trhu_-_antibiotika.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy UNIPHARMA, a.s. - máj 2016 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475066/download","filename":"111638313.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475067/download","filename":"111638316.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475068/download","filename":"111638323.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475069/download","filename":"111638414.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475070/download","filename":"111638609.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475071/download","filename":"111638913.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475072/download","filename":"111639227.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475073/download","filename":"111639229.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475074/download","filename":"111640316.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475075/download","filename":"111640572.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475076/download","filename":"111641162.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475077/download","filename":"111641163.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475078/download","filename":"111641464.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475079/download","filename":"111641466.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475080/download","filename":"111642569.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475081/download","filename":"111642570.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475082/download","filename":"111642853.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475083/download","filename":"111643123.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475084/download","filename":"111643377.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475085/download","filename":"111644743.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475086/download","filename":"111645037.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475087/download","filename":"111645300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475088/download","filename":"111645834.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475089/download","filename":"111646914.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475090/download","filename":"111647226.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681552/content/475091/download","filename":"111647305.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - INTRAVENA s.r.o. - jún 2016 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685895/content/491085/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_1.6.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685895/content/491086/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_8.6.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685895/content/491087/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_15.6.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685895/content/491088/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_22.6.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685895/content/491089/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_29.6.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 7/2016 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703039/content/434326/download","filename":"Fa 111659164.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703039/content/434327/download","filename":"Fa 111659703.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703039/content/434328/download","filename":"Fa 111665069.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703039/content/434329/download","filename":"Fa 111665339.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703039/content/434330/download","filename":"Fa 111666126.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 1/2016 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625589/content/437183/download","filename":"Fa FV 201601084.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - 7/2016 - UNIPHARMA, a.s. 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480194/download","filename":"111658912.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480195/download","filename":"111659228.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480196/download","filename":"111659508.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480197/download","filename":"111659766.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480198/download","filename":"111659857.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480199/download","filename":"111660863.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480200/download","filename":"111661146.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480201/download","filename":"111661408.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480202/download","filename":"111661652.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480203/download","filename":"111661932.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480204/download","filename":"111661941.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480205/download","filename":"111663018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480206/download","filename":"111663276.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480207/download","filename":"111663549.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480208/download","filename":"111663797.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480209/download","filename":"111664034.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480210/download","filename":"111665102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480211/download","filename":"111665366.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480212/download","filename":"111665892.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709668/content/480213/download","filename":"111666358.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 9/2016 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724490/content/419537/download","filename":"Fa FV 201616916.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724490/content/419538/download","filename":"Fa FV 201617806.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724490/content/419539/download","filename":"Fa FV 201618281.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia INTRAVENA s.r.o. - časť 2 - rok 2015 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635824/content/583558/download","filename":"SSUP - INTRAVENA - antibiotiká.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 10/2016 22. November 2016 22. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740217/content/489112/download","filename":"Fa FV 201618858.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740217/content/489113/download","filename":"Fa FV 201619518.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740217/content/489114/download","filename":"Fa FV 201619974.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 2/2016 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632703/content/534949/download","filename":"Fa FV 201603153.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy UNIPHARMA, a.s. - jún 2016 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504211/download","filename":"111648447.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504212/download","filename":"111648741.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504213/download","filename":"111649773.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504214/download","filename":"111650361.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504215/download","filename":"111650368.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504216/download","filename":"111650614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504217/download","filename":"111650904.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504218/download","filename":"111652005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504219/download","filename":"111652264.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504220/download","filename":"111652586.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504221/download","filename":"111652864.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504222/download","filename":"111653116.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504223/download","filename":"111654169.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504224/download","filename":"111654172.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504225/download","filename":"111654466.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504226/download","filename":"111654701.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504227/download","filename":"111654968.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504228/download","filename":"111655246.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504229/download","filename":"111656358.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504230/download","filename":"111656634.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504231/download","filename":"111656952.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688932/content/504232/download","filename":"111657447.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - INTRAVENA - celé zmluvné obdobie 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751356/content/433136/download","filename":"SSUP - INTRAVENA - antibiotiká - celé obdobie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy UNIPHARMA, a.s. - apríl 2016 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546530/download","filename":"111629114.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546531/download","filename":"111629184.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546532/download","filename":"111629420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546533/download","filename":"111629423.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546534/download","filename":"111629728.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546535/download","filename":"111629735.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546536/download","filename":"111629736.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546537/download","filename":"111630026.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546538/download","filename":"111630027.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546539/download","filename":"111630296.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546540/download","filename":"111631443.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546541/download","filename":"111631737.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546542/download","filename":"111632014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546543/download","filename":"111632291.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546544/download","filename":"111632525.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546545/download","filename":"111632533.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546546/download","filename":"111632535.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546547/download","filename":"111632627.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546548/download","filename":"111633666.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546549/download","filename":"111633921.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546550/download","filename":"111633927.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546551/download","filename":"111634211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546552/download","filename":"111634452.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546553/download","filename":"111635825.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546554/download","filename":"111636121.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546555/download","filename":"111636123.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546556/download","filename":"111636395.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546557/download","filename":"111636932.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546558/download","filename":"111637011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668786/content/546559/download","filename":"111637139.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 6/2016 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688951/content/504469/download","filename":"Fa 111648401.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688951/content/504470/download","filename":"Fa 111650307.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688951/content/504471/download","filename":"Fa 111653044.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688951/content/504472/download","filename":"Fa 111657175.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 5/2016 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677139/content/797057/download","filename":"Fa FV201609350.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy INTRAVENA s.r.o. - časť 2 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674608/content/429589/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_4.5.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674608/content/429590/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_11.5.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 6/2016 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688947/content/504423/download","filename":"Fa FV 201610327.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688947/content/504424/download","filename":"Fa FV 201611415.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - 8/2016 - INTRAVENA - TO 13. September 2016 13. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711373/content/488895/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_3.8.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711373/content/488896/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_17.8.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy FA - 7/2016 - INTRAVENA, s.r.o. 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709796/content/480695/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_20.7.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709796/content/480696/download","filename":"FA_-_Intravena_-_antibiotika_-_27.7.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 8/2016 16. September 2016 16. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712188/content/492692/download","filename":"Fa FV 201614736.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712188/content/492693/download","filename":"Fa FV 201616249.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktúry 8/2016 16. September 2016 16. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712190/content/492827/download","filename":"Fa 111672413.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712190/content/492828/download","filename":"Fa 111673720.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712190/content/492829/download","filename":"Fa 111674433.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×