Obstarávanie

Nákup zariadenia interiéru a koncertného klavírneho krídla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Mojmírovce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
235 577,00
Konečná suma(Bez DPH):
235 577,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Verejné obstarávanie je rozdelené na dve samostatné časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo aj na obe časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom na každej z častí verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači. 1. časť verejného obstarávania - Zariadenie interiéru: - informačný pult - stoly pre expozíciu - vitríny pre expozíciu - rohové knižničné police - obklad stien dýha - kreslá čalúnené celokožené stohovateľné - stoličky informátora celokožené - otočná stolička ku klavíru 2. časť verejného obstarávania - koncertné klavírne krídlo: - koncertné klavírne krídlo Súčasťou oboch častí predmetu zákazky je aj doprava na miesto dodania tovarov a montáž

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOMAZ, spol. s r.o. 1 235 577,00 0% EUR 25. September 2015 56636

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624016/content/419205/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Zariadenie interiéru a klavír - na profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336117/content/144851/download","filename":"SP - Zariadenie interiéru a klavír - final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336120/content/145090/download","filename":"Vysvetlenie SP - Zariadenie interiéru a klavír - hlav..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336120/content/145091/download","filename":"podorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336120/content/145092/download","filename":"podorys 1pp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336120/content/145093/download","filename":"VIZUALIZACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336120/content/145094/download","filename":"vypis1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336120/content/145095/download","filename":"vypis2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336126/content/144809/download","filename":"Informácia otváranie Kritériá na profil - Zariadenie interiéru a klavír.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky - 1. časť VO 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624106/content/420717/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO interiér.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti - 1. časť VO 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623906/content/418186/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti - Zariadenie interiéru a klavír - 1. časť VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623914/content/418260/download","filename":"DOMAZ sro, Zariadenie interiéru - final Kupna zmluva a príloha CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623914/content/418261/download","filename":"Zariadenie interiéru - ponuka DOMAZ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 1. časť VO 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623909/content/418226/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Zariadenie interiéru a klavír - 1. časť VO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časti ponúk Kritériá 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623903/content/418164/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk Kritériá - Zariadenie interiéru a klavír.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 21 ZoVO 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623996/content/419114/download","filename":"Správa podľa § 21 ZoVO - Zariadenie interiéru a klavír.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné" 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336123/content/145213/download","filename":"Informácia otváranie Ostatné na profil - Zariadenie interiéru a klavír.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624018/content/419244/download","filename":"Kúpna zmluva - 1. časť VO - Zariadenie interiéru.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×