Obstarávanie

Nákup a dodávka kancelárskych potrieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 196,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 196,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30192000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup a dodávka kancelárskych potrieb. Množstvo predmetu zákazky bude špecifikované v písomných objednávkach kupujúceho, ktoré budú súčasťou Rámcovej dohody. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 7 196,00 0% EUR 31. Marec 2015 56191

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568902/content/205269/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 c. 9150104123.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Activa Slovakia s.r.o. - časť Kritériá 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568995/content/205409/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568833/content/205549/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91523000788.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568752/content/205299/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91435016780_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. - časť Kritériá 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568689/content/205205/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568770/content/205453/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91423019789_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568869/content/205281/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91524003040.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568851/content/205393/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150101968.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568878/content/205665/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150103169.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Xepap, spol. s r.o. - časť Ostatné 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568722/content/205237/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568722/content/205238/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568722/content/205239/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568722/content/205240/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568722/content/205241/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568836/content/205170/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 obj. č. 4500064164.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568824/content/205303/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140119075.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568827/content/205359/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9150100267.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568938/content/205331/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150105985.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568884/content/205373/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150103528.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568884/content/205375/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150103540.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568923/content/205311/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150105185.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568845/content/205246/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150101407.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568845/content/205247/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150101433.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568959/content/205341/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150107099_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568989/content/205647/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91554011130.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568998/content/205499/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150106739.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569007/content/205486/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150108399.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568605/content/205035/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9142541149.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0289 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. č. 91654001800 9. Marec 2016 9. Marec 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2015 2. December 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2015 11. December 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0289-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 OBJ 4500088803 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644991/content/398969/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 OBJ 4500088803.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. August 2014 19. August 2014 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Nákup a dodávka kancelárskych potrieb 19. August 2014 19. August 2014 []
Zmluva Zmluva 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568764/content/205300/download","filename":"ZM_2014_0289_podpísaná verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568896/content/205929/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568896/content/205930/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Activa Slovakia s.r.o. - časť Ostatné 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568962/content/205891/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568962/content/205892/download","filename":"Informácie o kontaktnej osobe pre realizáciu EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568962/content/205893/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568962/content/205894/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568962/content/205895/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568962/content/205896/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GGT a. s. - časť Ostatné 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205504/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205505/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205506/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205507/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205508/download","filename":"Súhlas s podmienkami zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205509/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205510/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568590/content/205511/download","filename":"Vyhlásenie o pravdivosti predkladaných dokladov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568929/content/205473/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568863/content/205192/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PÚ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568758/content/205537/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140114298_podpísaná verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568830/content/205455/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568755/content/205450/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140113064_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568755/content/205451/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140113481_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. - časť Ostatné 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568656/content/205476/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568656/content/205477/download","filename":"Informácia o kontaktnej osobe pre EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568656/content/205478/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568656/content/205479/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568656/content/205481/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568656/content/205482/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GGT a. s. - časť Kritériá 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568623/content/204956/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Xepap, spol. s r.o. - časť Kritériá 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568749/content/205217/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568761/content/205214/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140114496_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568761/content/205215/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140114497_podpísaná verzia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568761/content/205216/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140114599_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568767/content/205357/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140115147_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568773/content/205544/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91423020021_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568776/content/205110/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 obj. č. 4500061468.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2014 6. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568782/content/205183/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140115713.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568800/content/205394/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140117402.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568800/content/205395/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140117346.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568788/content/205122/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91423020841.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568779/content/205120/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91454021074.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2014 6. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568785/content/205243/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91435021070.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568809/content/205193/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91423022871.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568614/content/204946/download","filename":"Preberací protookl k ZM_2014_0289 č. 9150109632.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. November 2014 11. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568791/content/205186/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140116526.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568818/content/205423/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91435021211.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568815/content/205335/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 obj. č. 4500063587.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2014 19. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568794/content/205255/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91423021900.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568821/content/205221/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91424016560.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568821/content/205222/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140117268.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568812/content/205271/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140118538.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568803/content/205133/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140117860.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568806/content/205135/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91435023098.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568839/content/205546/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140113307.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568839/content/205547/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140114588.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568839/content/205548/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140116438.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568839/content/205550/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9140118463.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568839/content/205551/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 9150100845.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568842/content/205626/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 obj. č. 4500066709.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568899/content/205267/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 c. 9150104102.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568848/content/205325/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 Obj. 4500065581.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Február 2015 20. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568860/content/205190/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150102442.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568875/content/205586/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150103074.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568875/content/205587/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150102680.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568875/content/205589/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150103100.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568854/content/205485/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. d. 91524001811.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568857/content/205729/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 Obj. 4500066344.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568857/content/205730/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 Obj. 4500066697.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568857/content/205731/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 Obj. 4500063972.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568866/content/205202/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535002479.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568893/content/205722/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91523006070.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568914/content/205582/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150105769.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568872/content/205337/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150102450.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568881/content/205235/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150102849.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568920/content/205749/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150104951.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0289 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568890/content/205632/download","filename":"ZM_2014_0289_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568905/content/205277/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91524004667.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568887/content/205556/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150103645.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568887/content/205557/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535005706.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568908/content/205411/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150104451.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568908/content/205412/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535006960.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568908/content/205413/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9159903736.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568932/content/205565/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91554010026.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568941/content/205397/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535009278.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568917/content/205664/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91523008456.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568911/content/205503/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150104470.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568947/content/205334/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 915010728.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Október 2015 30. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568662/content/204989/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150111707.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569004/content/205480/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150108410.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568935/content/205648/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150105837.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568926/content/205382/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91554010027.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568632/content/205109/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91523014125.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568944/content/205487/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150106725.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568650/content/205021/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150111440_1439.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568950/content/205333/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150106830.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568659/content/205575/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150111957.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160102570 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626913/content/455245/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160102570_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568953/content/205408/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150105739.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568956/content/205498/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150107096_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160101271 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631626/content/512913/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160101271.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569001/content/205436/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150108409.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568977/content/205684/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150107373.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568986/content/205561/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 11524020952.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568635/content/205169/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150109979.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568674/content/205199/download","filename":"Preberací protkol k ZM_2014_0289 č. 9150112504.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568980/content/205376/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 zo dňa 24.6 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568644/content/205068/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150111070, 9150111188, 91554019465.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568653/content/205073/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150111855.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568983/content/205471/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150107617.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568965/content/205343/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91554011173_.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568971/content/205522/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150107471.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568719/content/205015/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91554021010.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568725/content/205306/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150114294.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 9160102529 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633595/content/544511/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160102529.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568968/content/205444/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150107470.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160104011 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641150/content/680185/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160104011.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 91623000715 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628007/content/466601/download","filename":"Prebrací protokol k ZM_2014_0289 č. 91623000715_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568974/content/205596/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535010736.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568680/content/205038/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150113170.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568710/content/205168/download","filename":"Prberací protokol k ZM_2014_0289 č. 915554024549.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568992/content/205727/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91523011560.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160100406 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628482/content/474841/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160100406.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160100839 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631615/content/512817/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160100839.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160101944, 91654004270 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627915/content/465358/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160101944, 91654004270.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568668/content/205083/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535019569.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568671/content/205138/download","filename":"Preberací protkol k ZM_2014_0289 č. 9150112791.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 9160102068 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633594/content/544510/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160102068.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569016/content/205747/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150108662.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569013/content/205654/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150108283.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568728/content/205377/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150117173.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568737/content/205055/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535020189.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568686/content/205141/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150114755.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569019/content/205863/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150106093.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569022/content/205515/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150106281.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568707/content/205107/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9159911838.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568701/content/205010/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. DL9150113680.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568716/content/205310/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91554023310.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/569025/content/205591/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150103598.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 91635003910 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633593/content/544508/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91635003910.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568596/content/205669/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91554014114.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568695/content/205001/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150114738.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160104118 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641779/content/691141/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160104118.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568698/content/205053/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150113477.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568599/content/204942/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91524010012.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160102034 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633022/content/538360/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160102034.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568602/content/204992/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9142541150.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568608/content/205084/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9140117124.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568611/content/205140/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150109275.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568617/content/204995/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150109732.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568620/content/205041/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150109972.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568740/content/205066/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150116596.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160104019 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641146/content/680178/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160104019.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568626/content/205008/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150109972.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. September 2015 10. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568629/content/205058/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150110081.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568638/content/204968/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91523014459.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568641/content/205018/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150110434.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568647/content/204970/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91535018091.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568665/content/205030/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 915350195570.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568677/content/204994/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91523019600.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568704/content/205057/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150114897.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568683/content/205086/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150111069, 91554019426.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/568734/content/205560/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9150116321.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160100337 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628469/content/474795/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160100337_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160102470 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627916/content/465366/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160102470.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0289-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957200/content/743815/download","filename":"ZM_2014_0289_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160104329 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644981/content/398929/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160104329.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 91659002654 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633027/content/538425/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 91659002654.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160101401 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628970/content/480063/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160101401.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0289 č. 9160104331 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644982/content/398934/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0289 č. 9160104331.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×