Obstarávanie

Špecializované zariadenia pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
804 596,00
Konečná suma(Bez DPH):
670 496,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38970000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky sa skladá z nasledovných zariadení a je rozdelený do troch častí a to nasledovne: a)Špecializované zariadenia (ďalej aj PREDMET 1) pozostávajúci z nasledovných zariadení: -Jednotka na rozklad biomasy pri superkritických podmienkach vody -Extraktor so superkritickým CO2 -UV-VIS spektrofotometer s prietočnou kyvetou -UV-VIS-NIR spektrofotometer -HPLC s UV-VIS detektorom a príslušenstvom -Vysokotlaká preparatívna kapalinová chromatografia -Vysokotlaká kapalinová chromatografia na priamu detekciu metabolitov v bioreaktoroch -Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf b)Kontinuálna vákuová odparka (ďalej aj PREDMET 2) c)Filtračná odstredivka (ďalej aj PREDMET 3)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hermes LabSystems, s.r.o. 2 648 696,00 20% EUR 13. Apríl 2015 56164
Donau Lab spol. s r.o. 2 84 040,00 20% EUR 13. Apríl 2015 56165
VWR International GmbH 3 59 883,00 0% EUR 13. Apríl 2015 56166

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 17/26240220084/2015 - "Kontinuálna vákuová odparka" 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17278/content/7401/download","filename":"Faktura_ Donau Lab_ Kontinualna vakuova rozparka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17248/content/7369/download","filename":"SP špecializované zariadenia uvo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17308/content/7750/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. December 2014 30. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17305/content/7652/download","filename":"oznámenie o výsledku do profilu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hermes LabSystems, s.r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17320/content/7671/download","filename":"Hermes LabSystems.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17293/content/7770/download","filename":"faktúry.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 18/26240220084/2015 - "Filtračná odstredivka". 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17299/content/7490/download","filename":"SVWR Intern15120212530.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 16/26240220084/2015 - "Specializované zariadenie pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie". 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17290/content/7656/download","filename":"faktúry.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17317/content/7588/download","filename":"Sprava § 21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VWR International, GmbH 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17251/content/7385/download","filename":"VWR.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17314/content/7502/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na dotaz záujemcu 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17302/content/7583/download","filename":"odpoveď na dotaz 2715.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17257/content/7560/download","filename":"Chromspec.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17275/content/7481/download","filename":"Preberaci protokol_Donau Lab_ Kontinualna vakuova rozparka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17275/content/7482/download","filename":"Dodaci list_Donau Lab_ Kontinualna vakuova rozparka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hpst, s.r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17263/content/7526/download","filename":"HPST.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17281/content/7487/download","filename":"SP špecializované zariadenia pre tlač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lambda Life a.s. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17254/content/7465/download","filename":"Lambda life.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Siot Trade s.r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17266/content/7630/download","filename":"Siot.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17287/content/7580/download","filename":"záverečný protokol.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17296/content/7408/download","filename":"Protokol o prevzatí a vydaní zásielky- Robatel.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17311/content/7418/download","filename":"zapisnica Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Donau Lab spol. s r.o. 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/17260/content/7394/download","filename":"Donau lab.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×