Obstarávanie

Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojení s obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve verejného obstarávateľa prostredníctvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 040 766,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 040 766,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79713000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojení s obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve verejného obstarávateľa prostredníctvom monitorovacieho centra v dispozícii prevádzkovateľa. Predmetom zákazky je poskytnutie strážnej služby v zmysle zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu § 3 písm. a), b),c), g), h, i), a to spôsobom: 1. fyzickej ochrany, 2. fyzickej ochrany a prevádzkovaním monitorovacieho centra, ktoré prijíma a vyhodnocuje informácie z bezpečnostných prvkov umiestnených v strážených objektoch (kombinovaná ochrana).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DUG s.r.o. 3 1 040 766,00 Neuvedené EUR 23. Jún 2016 55978

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 80/2016 6. Júl 2016 6. Júl 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684166/content/485534/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. Apríl 2016 22. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/651133/content/438856/download","filename":"INO-Kritériá-03.05.2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639220/content/665054/download","filename":"Vysvetlenie SP-strážna služba.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684159/content/485523/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 80/2016 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684176/content/485552/download","filename":"80-2016-Z-strazna_sluzba.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Inf. podľa § 44 ods. 2 ZVO 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668550/content/545917/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684220/content/485754/download","filename":"scan ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684220/content/485755/download","filename":"scan kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684161/content/485527/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684161/content/485528/download","filename":"Príloha k Zápisnici z otvárania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-otváranie časti ponúk "Ostatné"-12.04.2016 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628706/content/477256/download","filename":"INO-Ostatné-12.04.2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Júl 2016 4. Júl 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684172/content/485543/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684172/content/485544/download","filename":"Príloha k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684172/content/485545/download","filename":"Príloha č. 2-samost.hodnot.pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684172/content/485546/download","filename":"Príloha č. 2-celk.hodnot.pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684172/content/485547/download","filename":"Príloha č. 3-samost.hodnot.ponúk-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684172/content/485548/download","filename":"Príloha č. 3-celk.hodnot.ponúk z EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684172/content/485549/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3008447419 (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684181/content/485570/download","filename":"Stech16051615050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684181/content/485571/download","filename":"sc zsk kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627937/content/465824/download","filename":"SP-strážna služba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627937/content/465825/download","filename":"Príloha k SP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 12. Apríl 2018 11. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968633/content/783698/download","filename":"Správa do 31.1.17-31.12.17.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 4. Júl 2016 4. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485589/download","filename":"1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485590/download","filename":"2..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485591/download","filename":"3..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485592/download","filename":"4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485593/download","filename":"KRITERIA DO PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485594/download","filename":"POD_2020040748_IR_2014_604422_1285316.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485595/download","filename":"POD201_2020040748_IR_2013_149303_399728.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684184/content/485596/download","filename":"Príloha k ú-tovnej závierke POD.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×