Obstarávanie

Prenájom konferenčnej a tlmočníckej techniky a zabezpečenie stálej konferenčnej obsluhy na podujatiach počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
266 596,00
Konečná suma(Bez DPH):
248 555,00
Zaplatené:
93.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79952000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Slovenská republika bude od 1. júla do 31. decembra 2016 vykonávať predsedníctvo v Rade Európskej únie (ďalej len SK PRES). Pri tejto príležitosti sa bude na území SR konať približne 200 podujatí na expertnej a pracovnej úrovni. Predmetom zákazky je prenájom technického, tlmočníckeho a konferenčného vybavenia pozostávajúceho z konferenčnej a tlmočníckej techniky, audiovizuálnej techniky (t.j. ozvučovacej a projekčnej techniky), inštalácií pódií pre tlmočnícke kabínky a pre predsednícky stôl a zabezpečenie konferenčnej obsluhy techniky a nevyhnutnej kabeláže pre účely SK PRES v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 248 555,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 55977

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 18. Január 2017 18. Január 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb a zabezpečení technického a konferenčného vybavenia 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k oznámeniu o vyhlásení VO a súťažným podkladom 22. Január 2016 22. Január 2016
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnice z otvárania ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Správa o zákazke správa o zákazke 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka uchadzaca Yventech, s.r.o. 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2015 22. December 2015
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača CONTEST, s.r.o. 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb a zabezpečení 5. September 2016 5. September 2016
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 28. Január 2016 28. Január 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka uchadzaca LEXMAN, s.r.o. 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 21. Jún 2016 21. Jún 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Prenájom konferenčnej a tlmočníckej techniky a zabezpečenie stálej konferenčnej obsluhy na podujatiach počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave 17. Január 2017 17. Január 2017
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Jún 2016 21. Jún 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×