Obstarávanie

Zabezpečenie technického a konferenčného vybavenia a služieb súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 183 149,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 167 499,00
Zaplatené:
98.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79952000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prenájom, inštalácia, obsluha a deinštalácia technického vybavenia počas približne 20 podujatí na vysokej úrovni (v období od 1.7.2016 do 11.10.2016), trvajúcich v priemere 2 dni, v priestoroch Slovenskej filharmónie Reduty.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 3 1 167 499,00 Neuvedené EUR 23. Jún 2016 55959

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Jún 2016 15. Jún 2016 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743460/content/508657/download","filename":"Zoznam subdodávateľov - MONOGRAM Technologies.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" a zápisnica z otvárania ponúk "Kritériá" 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680756/content/465207/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Ostatné_AV vybavenie Reduta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680756/content/465208/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchadzaca Yventech, s.r.o. 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465874/download","filename":"01_Cast_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465875/download","filename":"AUDIPACK_Silent series_9300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465876/download","filename":"Beyerdynamic _TG1000_Dual_Receiver_EN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465877/download","filename":"BOSCH_DCN-DISDCS_digitálna_delegatska_konferencna_mikrofonna_jednotka_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465878/download","filename":"BOSCH_DCN-IDESK_tlmocnicky_pult_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465879/download","filename":"BOSCH_LBB3443_sluchatka_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465880/download","filename":"BOSCH_stanička překladu_LBB 4540_32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465881/download","filename":"DCN_CCU2_DS_Data_sheet_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465882/download","filename":"Extender HDSDI CAT6 MUXLAB DS-500700_500702.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465883/download","filename":"MIDAS_mixazni pult_VeniceU-Operator's-Manual_OM_EN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465884/download","filename":"Panasonic SC-HTE200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465885/download","filename":"Panasonic TH-42LFE6E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465886/download","filename":"Panasonic TH-50LFC70E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465887/download","filename":"Panasonic TH-65LFC70E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680896/content/465888/download","filename":"Panasonic TH-80LFC70E.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743463/content/508690/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia - Zabezpečenie technického a konferenčného vybavenia a služieb súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016 .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195904/content/295240/download","filename":"Priloha_8-Poziadavky_Generalneho_riaditelstva_Europskej_komisie_pre_tlmocenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195904/content/295241/download","filename":"Priloha_9-Protokol_z_meracieho_zariadenia_datovej_siete.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195904/content/295242/download","filename":"Priloha_10-Stanovisko_Krajskeho_pamiatkoveho_uradu_Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195904/content/295243/download","filename":"Priloha_12-Rozmiestnenie_techniky_podla_jednotlivych_miestnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195904/content/295244/download","filename":"Priloha_13-Prehlasenie_o_zhode.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 30. Máj 2016 30. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670344/content/397569/download","filename":"oznamenie o predĺžení lehoty viazanosti ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o zabezpečení audiovizuálnej, tlmočníckej a konferenčnej techniky a o poskytovaní služieb 27. Jún 2016 27. Jún 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680758/content/465213/download","filename":"Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU_technické vybavenie Reduty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680758/content/465214/download","filename":"Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU_technické vybavenie Reduty 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchadzaca MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465780/download","filename":"MZV_MONOGRAM časť ponuky OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465781/download","filename":"Bankova zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465782/download","filename":"87. Novinarsky-rozbocovac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465783/download","filename":"78. OPM-4260-SE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465784/download","filename":"71. Bezdrotovy-vysielac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465785/download","filename":"70. Bezdrotovy-prijimac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465786/download","filename":"68. Mixazny-pult.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465787/download","filename":"65. a 66. a 67. a 116. a 117. a 118. a 119. Tlmocnicka-kabina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465788/download","filename":"47. a 102. Sluchadla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465789/download","filename":"45. a 100. IR-prijimac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465790/download","filename":"40. a 105. Tlmocnicka-jednotka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465791/download","filename":"37. a 98. Konferencna-jednotka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465792/download","filename":"36. a 104. Centralna-riadiaca-jednotka-konferencneho-systemu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465793/download","filename":"32. DOPTR-100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465794/download","filename":"31. DCATR-100-SE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465795/download","filename":"30. DUSE401.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465796/download","filename":"29. DUSE101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465797/download","filename":"28. DUSE201.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465798/download","filename":"27. DUSE200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465799/download","filename":"26. DUSE501.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465800/download","filename":"25. DIMAX3232.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465801/download","filename":"19. MONOGRAM TH-48-SE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465802/download","filename":"17. a 120. HP V212a SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465803/download","filename":"07. Panasonic TH-80LFB70E-SE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465804/download","filename":"03. Panasonic TH-50LFC70E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465805/download","filename":"01. Panasonic TH-65LFC70E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680880/content/465806/download","filename":"MZV_MONOGRAM časť ponuky KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678906/content/455763/download","filename":"INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchadzaca LEXMAN, s.r.o. 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680958/content/466155/download","filename":"Reduta ostatne.pdf"}]
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680760/content/465232/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680760/content/465233/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk č 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680760/content/465234/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680760/content/465235/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680762/content/465238/download","filename":"Správa § 21 ods. 2 technické vybavenie Reduta.pdf"}]
Iný dokument k zákazke VYSVETLENI_1 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195895/content/295239/download","filename":"vysvetlenie_1_Odpoved (1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie súťažných podkladov a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 12. Marec 2016 12. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632954/content/537459/download","filename":"vysvetlenie súťažných podkladov a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o otváraní častí ponúk "Ostatné" 20. Marec 2016 20. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635718/content/580452/download","filename":"INO (3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke prílohy k zmluve o zabezpečení audiovizuálnej, tlmočníckej a konferenčnej techniky a o poskytovaní služieb - súčasť súťažných podkladov 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295246/download","filename":"Priloha_1-Zoznam_a_parametre_techniky_a_Cennik-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295247/download","filename":"01_PÔDORYS 1.PP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295248/download","filename":"02_PÔDORYS 1.NP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295249/download","filename":"03_PÔDORYS 2.NP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295250/download","filename":"04_PÔDORYS 3.NP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295251/download","filename":"05_Bloková schéma - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295252/download","filename":"Príloha c2 - kryci list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295253/download","filename":"Priloha_2-Technicke_poziadavky-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295254/download","filename":"Príloha c3 - kryci list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295255/download","filename":"06_ V - VARIANTNÉ USPORIADANIE PRIESTOROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295256/download","filename":"Priloha_3-Rozmiestnenia_sedenia_v_Redute.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295257/download","filename":"Príloha c4 - kryci list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295258/download","filename":"01-ŠK_PÔDORYS 1.PP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295259/download","filename":"02-ŠK_PÔDORYS 1.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295260/download","filename":"03-ŠK_PÔDORYS 2.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295261/download","filename":"04-ŠK_PÔDORYS 3.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295262/download","filename":"05-ŠK_PÔDORYS 4.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295263/download","filename":"06-ŠK_Bloková schéma - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295264/download","filename":"07-ŠK_PÔDORYS 1.PP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295265/download","filename":"08-ŠK_PÔDORYS 1.NP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295266/download","filename":"09-ŠK_PÔDORYS 2.NP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295267/download","filename":"10-ŠK_PÔDORYS 3.NP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295268/download","filename":"Priloha_4-Technicke_poziadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295269/download","filename":"Príloha c5 - kryci list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295270/download","filename":"01-P_PÔDORYS 1.PP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295271/download","filename":"02-P_PÔDORYS 1.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295272/download","filename":"03-P_PÔDORYS 2.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295273/download","filename":"04-P_PÔDORYS 3.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295274/download","filename":"05-P_PÔDORYS 4.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295275/download","filename":"Priloha_5-Podrobna_specifikacia_prestupov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295276/download","filename":"Priloha_5-Technicke_poziadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295277/download","filename":"Priloha_6-Stanovisko_Krajskeho_pamiatkoveho_uradu_Bratislava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295278/download","filename":"Priloha_7-Protokol_z_meracieho_zariadenia_datovej_siete.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295279/download","filename":"Priloha_8-Poziarno_bezpecnostne_opatrenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295280/download","filename":"Priloha_9-Predbezny_kalendar_predsednickych_podujati_pri_prilezitosti_SK_PRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295281/download","filename":"Priloha_10-Poziadavky_na_technikov_a_napln_cinnosti_technikov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295282/download","filename":"Priloha_11-Poziadavky_Generalneho_riaditelstva_Europskej_komisie_pre_tlmocenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195907/content/295283/download","filename":"Priloha_12-Rozmiestnenie_audiovizualnej,_konferencnej_a_tlmocnickej_techniky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87051/download","filename":"súťažné podklady technické vybavenie Reduta .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87052/download","filename":"Zmluva o zabezpecení technickeho a konferencneho vybavenia final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87053/download","filename":"Priloha_1-Predbezny_kalendar_podujati_v_Redute.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87054/download","filename":"Priloha_2 do SP Zoznam_audiovizualnej,konferencnej_a_tlmocnickej_techniky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87055/download","filename":"Priloha_3-Rozmiestnenia_sedenia_v_Redute.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87056/download","filename":"06_ V - VARIANTNÉ USPORIADANIE PRIESTOROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87057/download","filename":"01-ŠK_PÔDORYS 1.PP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87058/download","filename":"02-ŠK_PÔDORYS 1.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87059/download","filename":"03-ŠK_PÔDORYS 2.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87060/download","filename":"04-ŠK_PÔDORYS 3.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87061/download","filename":"05-ŠK_PÔDORYS 4.NP - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87062/download","filename":"06-ŠK_Bloková schéma - Štruktúrovaná kabeláž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87063/download","filename":"07-ŠK_PÔDORYS 1.PP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87064/download","filename":"08-ŠK_PÔDORYS 1.NP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87065/download","filename":"09-ŠK_PÔDORYS 2.NP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87066/download","filename":"10-ŠK_PÔDORYS 3.NP - Štruktúrovaná kabeláž - kamery RTVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87067/download","filename":"01_PÔDORYS 1.PP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87068/download","filename":"02_PÔDORYS 1.NP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87069/download","filename":"03_PÔDORYS 2.NP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87070/download","filename":"04_PÔDORYS 3.NP - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87071/download","filename":"05_Bloková schéma - Audio-Video Technika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87072/download","filename":"01-P_PÔDORYS 1.PP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87073/download","filename":"02-P_PÔDORYS 1.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87074/download","filename":"03-P_PÔDORYS 2.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87075/download","filename":"04-P_PÔDORYS 3.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87076/download","filename":"05-P_PÔDORYS 4.NP - PRESTUPY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195901/content/87077/download","filename":"Priloha_7-Podrobna_specifikacia_prestupov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Korigendum k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195898/content/86869/download","filename":"KORIGENDUM_K OZNAMENIU.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×