Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 60 000,00 do 100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
36 235,83
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky plynu (ďalej len združené služby), t. j. dodávku dohodnutého množstva energie v plyne do odberných miest v celkovom množstve cca 1 367 400 kWh pre odberné miesta verejného obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, prenos plynu, distribúciu plynu a poskytovanie systémových služieb (ďalej len distribučné služby) do odberných miest odberateľa podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 43 483,00 20% EUR 29. December 2014 55465

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614616/content/236151/download","filename":"ponuka SPP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614610/content/236160/download","filename":"05_11_2014_zapisnica_Ostatne.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614613/content/236093/download","filename":"18_11_2014_zapisnica_vyhodnotenie ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614613/content/236094/download","filename":"26_11_2014_zapisnica_vyhodnotenie ponuk_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614613/content/236095/download","filename":"02_12_2014_zapisnica z vyhodnotenia K po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614613/content/236096/download","filename":"11_12_2014_zapisnica z vyhodnotenia K po EA- pokracovanie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614619/content/235940/download","filename":"ponuka energie2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkadov 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614601/content/236000/download","filename":"vysvetlenie súťažných podkladov_1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614598/content/235948/download","filename":"SZRB - Plyn - Sprava o zakazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Október 2014 17. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614592/content/236038/download","filename":"13_10_2014_SZRB - Plyn - SP_finalna verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614604/content/236050/download","filename":"PROFIL_informacia_§ 44 ods.2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Január 2015 14. Január 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614607/content/236105/download","filename":"18_11_2014_zapisnica_otvaranie Kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×