Obstarávanie

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebostovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Trebostovo
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
47 803,00
Konečná suma(Bez DPH):
47 803,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 3 47 803,00 Neuvedené EUR 5. Máj 2016 55225

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661031/content/488116/download","filename":"CP STOMONT spol.s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661019/content/488083/download","filename":"Zmluva o dielo HOLLSTAV, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 ods. 1 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386709/content/328455/download","filename":"§41 ods. 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661039/content/488145/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661037/content/488137/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661043/content/488159/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661043/content/488160/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti po výzve na doplnenie a výsledok celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Január 2016 8. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328424/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328425/download","filename":"zmluva_stavba_Trebostovo KD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328426/download","filename":"2015-13-Spriev. a súhrnná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328427/download","filename":"2015-13-Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328428/download","filename":"I. TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328429/download","filename":"II TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328430/download","filename":"III E01-02 SITUÁCIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328431/download","filename":"IV LEGENDA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328432/download","filename":"kr.list+rekap - Kultúrny dom Trebostovo - stavebné úpravy .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328433/download","filename":"kr.list+rekap - Kultúrny dom Trebostovo - stavebné úpravy 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328434/download","filename":"Pohľady - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328435/download","filename":"Pohľady - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328436/download","filename":"Pôdorys prízemia - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328437/download","filename":"Pôdorys prízemia - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328438/download","filename":"Pôdorys prízemia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328439/download","filename":"Pôdorys suterénu - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328440/download","filename":"Pôdorys suterénu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328441/download","filename":"PROTOKOL O URČENÍ VONK. VPLYVOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328442/download","filename":"Rez A - A - SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328443/download","filename":"Rez A - A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328444/download","filename":"Situácia oddychová zóna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328445/download","filename":"Situácia umiestnenia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328446/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328447/download","filename":"V ÚPRAVA -RP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328448/download","filename":"VI ROZPISKA EL MATERIÁLU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328449/download","filename":"VII ŠPECIFIKÁCIA KOMPONENTOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328450/download","filename":"VIII PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328451/download","filename":"zadanie-1.1 Stavebné úpravy kultúrneho domu .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328452/download","filename":"zadanie-1.2 Stavebné úpravy pre oddychovú zónu .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/386706/content/328453/download","filename":"zadnie-1.3 Elektroinštalácia - osvetlenie kultúrnej sály.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661041/content/488148/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661035/content/488131/download","filename":"CP PROFITING s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661021/content/488095/download","filename":"CP HOLLSTAV s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626545/content/451041/download","filename":"§44 ods. 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×