Obstarávanie

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV - stavebný dozor


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Čierny Balog
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
53 280,00
Konečná suma(Bez DPH):
53 280,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71520000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru na stavebnú akciu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV . predpokladaný náklad stavebnej zákazky je 15 503 047,31 EUR bez DPH. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 53 280,00 Neuvedené EUR 25. Júl 2016 55013

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696399/content/400797/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625384/content/435225/download","filename":"Info Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Február 2016 15. Február 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Jún 2016 3. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/672759/content/419625/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - v profile.pdf"}]
Zápisnica zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696405/content/400807/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696405/content/400808/download","filename":"hodnotiaca tabuľka členov komisie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/365856/content/314524/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY ČB SD.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696402/content/400803/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696402/content/400804/download","filename":"príloha k zápisnici splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696424/content/400841/download","filename":"kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696424/content/400842/download","filename":"ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696436/content/400961/download","filename":"DOC005.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696436/content/400962/download","filename":"DOC006.PDF"}]
Zmluva mandátna zmluva 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696393/content/400777/download","filename":"20160725 mandátna zmluva_podpisana.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritéria 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628975/content/480109/download","filename":"Info Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696420/content/400839/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696420/content/400840/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696428/content/400943/download","filename":"kritéria bez pečiatky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696428/content/400944/download","filename":"ostatné bez pečiatky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696430/content/400951/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696430/content/400952/download","filename":"Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696410/content/400819/download","filename":"CiernyBalog_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696410/content/400820/download","filename":"CiernyBalog_OSTATNE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696416/content/400825/download","filename":"ponuka Kriteria EUREDing s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696416/content/400826/download","filename":"ponuka Ostatne EUREDing s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 28. Júl 2016 28. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696395/content/400793/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×