Obstarávanie

Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Divadlo Jonáša Záborského
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
640 293,00
Konečná suma(Bez DPH):
830 791,00
Zaplatené:
129.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233161-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia stavebných objektov s cieľom odstrániť stavebné poruchy, zatekanie do suterénov, výmeny povrchov, zabezpečiť nekolízny pohyb chodcov a vybudovanie krátkodobej odstavnej plochy pre autobusy. Realizačný projekt je spracovaný s prihliadnutím na delenie prác na jednotlivé etapy, ktoré sa budú realizovať postupne v jednotlivých rokoch, v závislosti na objeme financií.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 6 830 791,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2016 54985

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke otváranie ponúk, časť Kritéria_§41 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625593/content/437214/download","filename":"otváranie ponúk, časť Kritéria_§41.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687165/content/495849/download","filename":"otvaranie ponúk_cast ostatne .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687165/content/495850/download","filename":"zápisnica z otvárania Kritérií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687180/content/495885/download","filename":"ponuka_SSIA, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP_3 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285531/content/312204/download","filename":"vysvetlenie SP 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285522/content/127312/download","filename":"SO 01 Stavebné úpravy námestia a priľahlých dláždenných plôch_spolu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285522/content/127313/download","filename":"SO 02 Spevnené plochy (parkoviská a chodníky)_spolu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285522/content/127314/download","filename":"SO 03 Sadové úpravy_spolu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285522/content/127315/download","filename":"SO 04 verejné osvetlenie spolu.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.: 01.HP.2016 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687185/content/496063/download","filename":"zmluva o dielo 01.HP.2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. December 2015 19. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285513/content/312202/download","filename":"sutazne podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687177/content/495875/download","filename":"ponuka_Plynmont 001.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687178/content/495878/download","filename":"ponuka_EURO-BUILDING, a.s..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. December 2015 19. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285519/content/127224/download","filename":"D KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY.pdf"}]
Zápisnica zápisnica z vyhodnocovania ponúk 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687169/content/495859/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia po postupe podľa §44 ods.1-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687169/content/495860/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia Kritérií po vysvetľovaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687169/content/495861/download","filename":"zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z vyhodnotenia ponúk_časť ostatné 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687167/content/495854/download","filename":"vyhodnocovanie ponúk_časť ostatne, po vysvetľovaní.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285525/content/126971/download","filename":"Výkaz výmer _Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk, časť Ostatné_§ 41 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285534/content/127178/download","filename":"Informácia podľa §41, otváranie Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. December 2015 19. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285516/content/312203/download","filename":"C CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687171/content/495868/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658797/content/475974/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 9. Júl 2016 9. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687179/content/495883/download","filename":"ponuka_Metrostav a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285528/content/127084/download","filename":"vysvetlenie SP 1 a 2..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×