Obstarávanie

Oprava a rekonštrukcia teoretických ústavov JLF UK Martin


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
364 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
364 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214420-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebné práce na oprave a rekonštrukcii teoretických ústavov Jesseniovej lekárskej fakulty - murárske práce, zdravotechnika, vzduchotechnika, elektroinštalácia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOAR, spol. s r.o. 8 364 900,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 54966

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Oznamenie - výzva na predkladanie ponúk 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631157/content/505772/download","filename":"Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Mikomix 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689564/content/506338/download","filename":"Ponuka_Mikomix_komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Oznamy, otázky a odpovede k SP 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635521/content/574177/download","filename":"Otazky_odpovede_a_oznamy_k_SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Korigenda k výzve na predkladanie ponúk 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638631/content/653699/download","filename":"Oprava_vyzvy_na _predkladanie_ponuk_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Mijas 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689559/content/506323/download","filename":"Ponuka_Mijas_komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - textová časť 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631149/content/505727/download","filename":"Sutazne_podklady_textova_cast.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk podľa §41 časť "Ostatné" 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639685/content/672048/download","filename":"Info otváranie ostatné §41 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 15. Júl 2016 15. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690447/content/511735/download","filename":"Informacia_o_vyhodnoteni_ ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Lemont 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505972/download","filename":"Ponuka_Lemont_Komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505973/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505974/download","filename":"Identifikacne_udaje_LEMONT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505975/download","filename":"Navrh_ZoD_LEMONT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505976/download","filename":"Vyhlasenie_clen_skupiny_LEMONT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505977/download","filename":"Vyhlasenie_LEMONT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505978/download","filename":"Vyhlasenie_pravdivost_udajov_LEMONT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505979/download","filename":"Vyhlasenie_subdodavky_LEMONT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689472/content/505980/download","filename":"Vyhlasenie_suhlas_LEMONT.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke Oprava a rekonštrukcia teoretických ústavov 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688773/content/503439/download","filename":"Správa o zákazke 1-2013 (1).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689368/content/505686/download","filename":"zmluva_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689368/content/505687/download","filename":"Zmluva_o_ dielo_Hlavny_rozpocet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SAND 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689568/content/506370/download","filename":"Ponuka_SAND_komplet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SOAR 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689570/content/506375/download","filename":"Ponuka SOAR_komplet.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689374/content/505694/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Ligneus 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505991/download","filename":"Ponuka_ligneus_komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505992/download","filename":"Cestne_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505993/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_o_skupine.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505994/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_pravdivost_udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505995/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505996/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_suhlas_s_podmienkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505997/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689474/content/505998/download","filename":"obchodne_podmienky_dodania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Strabag 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689575/content/506408/download","filename":"Ponuka_Strabag_komplet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Korigenda oznámenia o vyhlásení VO 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637819/content/636410/download","filename":"Korigenda_oznamenia_5042_-_wyp.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HESTON 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505804/download","filename":"Ponuka_Heston_ Komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505805/download","filename":"1_Obsah_titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505806/download","filename":"3_Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505807/download","filename":"4_Suhlas_s_podmienkami_zadavania_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505808/download","filename":"5_Potvrdenie_pravdivosti_a_uplnosti_udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505809/download","filename":"6_Cestne_vyhlasenie_ze_niesme_clenom_skupiny_doavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505810/download","filename":"7_Zoznam_subdovatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505811/download","filename":"8_cestne_vyhlasenie_osobne_postvenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505812/download","filename":"9_Zmluva_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689470/content/505813/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689346/content/505562/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689346/content/505563/download","filename":"Celkové vyhodnotenie ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689346/content/505564/download","filename":"Vyhodnotenie členmi komisie.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505751/download","filename":"Vykresy_KPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505752/download","filename":"Vykresy_elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505753/download","filename":"Rozvadzace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505754/download","filename":"Vykresy_LAN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505755/download","filename":"Vykresy_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505756/download","filename":"Vykresy_VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505757/download","filename":"VykresyZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631151/content/505758/download","filename":"Poziarna_ochrana.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní častí ponúk Kritéria 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643582/content/751953/download","filename":"Info_otvaranie_casti_Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689332/content/505556/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689332/content/505557/download","filename":"Zapisnica_z_dodat.vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689332/content/505558/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 - otváranie časti ponúk Ostatné 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637810/content/636125/download","filename":"Info otváranie ostatné §41.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631150/content/505730/download","filename":"Vykaz_vymer_komplet_pdf.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×