Obstarávanie

Oprava a rekonštrukcia teoretických ústavov JLF UK Martin


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
364 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
364 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214420-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebné práce na oprave a rekonštrukcii teoretických ústavov Jesseniovej lekárskej fakulty - murárske práce, zdravotechnika, vzduchotechnika, elektroinštalácia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOAR, spol. s r.o. 8 364 900,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 54966

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Odkaz na oznámenie Oznamenie - výzva na predkladanie ponúk 8. Marec 2016 8. Marec 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Mikomix 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Súťažné podklady Oznamy, otázky a odpovede k SP 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Iný dokument k zákazke Korigenda k výzve na predkladanie ponúk 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Mijas 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady - textová časť 8. Marec 2016 8. Marec 2016
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk podľa §41 časť "Ostatné" 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 15. Júl 2016 15. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Lemont 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke Oprava a rekonštrukcia teoretických ústavov 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka SAND 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka SOAR 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Ligneus 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Strabag 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Korigenda oznámenia o vyhlásení VO 29. Marec 2016 29. Marec 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka HESTON 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 8. Marec 2016 8. Marec 2016
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní častí ponúk Kritéria 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 13. Júl 2016 13. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Informácia podľa §41 - otváranie časti ponúk Ostatné 29. Marec 2016 29. Marec 2016
Súťažné podklady Výkaz výmer 8. Marec 2016 8. Marec 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×