Obstarávanie

Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
59 090,00
Konečná suma(Bez DPH):
59 090,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72200000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. pre potreby Mesta Tornaľa, a to informačného systému samosprávy /ďalej CG ISS/, riešenia pre podporu eGovernmentu /ďalej len CG eGOV/ a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných informačných systémov v nasledovnom členení: - Update - údržba licencií dodaného licenčného a aplikačného softvéru - Upgrade - technické zhodnotenie prevádzkovaného aplikačného softvéru vrátane zapracovania požiadaviek mesta - Hot line podpora - Riadenie projektu - Technická podpora - Metodická podpora - Školenia / metodické dni

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
30. Jún 2016
Vestník:
125/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
31. Júl 2016
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
62 487,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
CORA GEO, s. r. o.
IČO:
31612989

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa Mesto Tornaľa používa: 1. CG ISS, CG eGOV, CG Portál ISS od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. (toto je ASW) 2. ORACLE Databázu, ktorá sa vzťahuje výhradne na CG ISS, CG eGOV, CG Portál ISS (toto je LSW) Doteraz Mesto Tornaľa za obstaranie a údržbu zaplatilo cca. 100.000 €. V programe pracuje 35 používateľov v 28 moduloch, program pokrýva celú organizačnú štruktúru úradu. Program už v súčasnosti zastrešuje poskytovanie informačných služieb prostredníctvom CG eGOV. Program podlieha autorským právam na základe § 17 a iných zákona č. 185/2015 Z. z., mesto program používa na základe Licenčnej zmluvy č. 1/2010. Mesto nemá v úmysle začať používať iný softvér (ASW), vzhľadom na to, že by to znamenalo značné náklady na strane obstarania majetku, služieb, ako aj práce nadčas zamestnancov mesta pri jeho implementácii, taktiež nákladov na projektový manažment a časovej náročnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CORA GEO, s. r. o. 1 59 090,00 Neuvedené EUR 12. August 2016 54948

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -- zápisnica z priameho rokovacieho konania 18. August 2016 18. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705189/content/798949/download","filename":"Zápisnica z PRK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704078/content/439452/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 17. Október 2017 17. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/889263/content/844524/download","filename":"17164_7000_2016_ODII.pdf"}]
Zmluva Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705369/content/450513/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva Mesto Tornaľa - Cora geo, s.r.o. č. 1/2016. 16. August 2016 16. August 2016 []
Zápisnica Zápisnica z priameho rokovacieho konania 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704083/content/439478/download","filename":"Zápisnica z PRK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704083/content/439479/download","filename":"Splnomocnenie.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704083/content/439480/download","filename":"CORA geo,s.r.o. -výhradný nositeľ práva.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704083/content/439481/download","filename":"Ponuka uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704083/content/439482/download","filename":"Prezenčná listina z PRK.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na rokovanie - PRK 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704076/content/439448/download","filename":"PRK výzva na rokovanie 08.07.2016.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704069/content/439444/download","filename":"oznamenie-10308_-_ibs.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákaazke v zmysle § 24 zákona 343/2015 Z.z. 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705524/content/451049/download","filename":"správa o zákazke 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×