Obstarávanie

Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla 2. etapa – fasády, okná


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
175 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
175 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova Národnej kultúrnej pamiatky - východného krídla barokového kaštieľa na Hrade Modrý kameň, ktorý je v správe Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Predmetom zákazky je druhá stavebná etapa pamiatkovej obnovy kaštieľa, ktorá spočíva najmä v obnove všetkých obalových konštrukcií východného krídla, vrátane výmeny vonkajšej časti okien. Počíta sa s zreštaurovaním kamenného portálu a nápisovej dosky na južnej fasáde a zreštaurovaním a objektov vyústenia historickej dažďovej kanalizácie na východnej fasáde a výmenou všetkých okien, ktoré nie sú riešené v rámci prvej etapy. Ide o komplexnú obnovu exteriérových omietok umelecko-remeselným spôsobom pod dohľadom reštaurátora, s odstránením cementových omietok s komplexnou obnovou a rekonštrukciou uťahovanej omietky s rešpektovaním nálezov staršej omietky s prípadnou maľbou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 3 175 000,00 Neuvedené EUR 15. August 2016 54936

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 26. Júl 2016 26. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695122/content/395268/download","filename":"predlzenie_lehoty_viazanosti_ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707098/content/459239/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707098/content/459240/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_casti_kriteria .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707097/content/459233/download","filename":"Ponuka_Hornex.pdf"}]
Súťažné podklady Pokyny na vypracovanie ponuky 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735814/download","filename":"sutazne_podklady_pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735815/download","filename":"zmluva_o_dielo_VO_2016_31_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735816/download","filename":"Opis_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735817/download","filename":"TS_vychodne_kridlo_fasada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735818/download","filename":"Zadanie_fasada_omietky_a_vymena_okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735819/download","filename":"pohlad bocny-vychodne kridlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735820/download","filename":"pohlad celny-severne kridlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735821/download","filename":"poschodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735822/download","filename":"prizemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735823/download","filename":"rez G-G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735824/download","filename":"rez H-H I-I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735825/download","filename":"rezopohlad z nadvoria-severne kridlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735826/download","filename":"rezopohlad z nadvoria-vychodne kridlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735827/download","filename":"situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643002/content/735828/download","filename":"suteren.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653865/content/453935/download","filename":"Informacia_o_otvarani_casti_ponuk_ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 22. August 2016 22. August 2016 []
Iný dokument k zákazke Doplňujúce informácie k projektovej dokumentácie 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399593/download","filename":"218-229.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399594/download","filename":"230.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399595/download","filename":"231.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399596/download","filename":"232-237.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399597/download","filename":"301-302.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399598/download","filename":"311.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399599/download","filename":"vypis vyplni otvorov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399600/download","filename":"vzorove okno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645126/content/399601/download","filename":"D1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informacia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona č.25/2006 Z.z. o VO 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687859/content/499118/download","filename":"Infomácia_podla_§_136_9_e_ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705927/content/453155/download","filename":"SNM_zmluva_o_dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707096/content/459229/download","filename":"Ponuka_Obnova.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707100/content/459249/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_§_42_ods_8_ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707100/content/459250/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodotenia_po_EA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informacia podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona č.25/2006 Z.z. o VO 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658315/content/473433/download","filename":"Infomácia_podla_§_136_9_c_ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informacia podľa § 136 ods. 9 písm. b) zákona č.25/2006 Z.z. o VO 9. Jún 2016 9. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675369/content/433359/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_pism_b_ZVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707099/content/459244/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ostatna_§_33.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707099/content/459245/download","filename":"Dodatok_c_2_k_zapisnici_z_vyhodnotenia_ostatne_§_33_ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam otázky a odpovede č.1 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645133/content/399602/download","filename":"Otázky a odpovede.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k zmuve o dielo č.08-02/2016 5. December 2016 5. December 2016 []
Iný dokument k zákazke Informacia podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona č.25/2006 Z.z. o VO 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665775/content/538353/download","filename":"Informacia_podla_§_136_9_d_ZVO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 21 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o VO 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707091/content/459090/download","filename":"Sprava_podla_§_21_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707095/content/459223/download","filename":"Ponuka_Hollstav.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k zmuve o dielo č.08-02/2016 5. December 2016 5. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744622/content/514592/download","filename":"Dodatok_c_1_2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zmluvy 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976172/content/702997/download","filename":"suma_skutocneho_uhradenia.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Máj 2016 6. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659293/content/478367/download","filename":"informacia_otvaranie_ponuk_kriteria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×