Obstarávanie

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 195 916,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 195 916,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233126-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky. Úprava križovatky predstavuje rozšírenie pôvodného telesa štvorpruhovej smerovo rozdelenej rýchlostnej cesty o požadovanú šírku pre dobudovanie chýbajúcich odbočovacích a pripájacích pruhov (4 vetvy) celkovej dĺžky 1 953,502 m. Budovanie pripájacieho pruhu vetvy č. 2 vyvoláva rozšírenie existujúceho mostného objektu na R1 a doplňované odbočovacie vetvy č. 1 a 3 vyvolávajú vybudovanie zárubných múrov pod mostom nad rýchlostnou cestou. Pozdĺž vetvy č. 1 sa vybuduje protihluková stena výšky 4 m a dĺžky 785 m. Vegetačné úpravy riešia kompenzáciu dopadov na životné prostredie za výrub drevín vyvolaný stavbou. Vyvolanou investíciou je objekt preložky kábelových vedení Slovak Telecomu a.s., ku ktorým pri rozšírení križovatky dochádza.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 9 2 195 916,00 Neuvedené EUR 10. August 2016 54900

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705835/content/452458/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705835/content/452459/download","filename":"Podiel subdodávok a zoznam priamych podzhotoviteľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705835/content/452460/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705835/content/452461/download","filename":"Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705835/content/452462/download","filename":"Splnomocnenie k podpisovaniu ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705835/content/452463/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705799/content/452124/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705808/content/452288/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 4 2. Október 2015 2. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219529/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219530/download","filename":"Preambula R1 Sielnica -ZMENA 10_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219531/download","filename":"4.2_4.7_Sielnica_cena prác ZMENA 10_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219532/download","filename":"101-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219533/download","filename":"101-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219534/download","filename":"101-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219535/download","filename":"101-30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219536/download","filename":"101-40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219537/download","filename":"101-50.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219538/download","filename":"101-60.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219539/download","filename":"201-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219540/download","filename":"202-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219541/download","filename":"202-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581904/content/219542/download","filename":"651-00.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581895/content/219512/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. August 2016 17. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704282/content/798372/download","filename":"6 zapisnica z vyhodnotenia kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704282/content/798373/download","filename":"7 zapisnica z vyhodnotenia kritériá 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704282/content/798374/download","filename":"8 zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705821/content/452363/download","filename":"Podiel subdodávok a zoznam priamych podzhotoviteľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705821/content/452364/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705821/content/452365/download","filename":"Poverenie na podpis ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705821/content/452366/download","filename":"Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705821/content/452367/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705838/content/452490/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940704/content/751476/download","filename":"PZ_2016_0325_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452094/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452095/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača - združenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452096/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452097/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452098/download","filename":"Podiel subdodávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452099/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452100/download","filename":"Zmluva o dielo + Príloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705796/content/452101/download","filename":"Zmluva o združení a plné moci pre ved. člena združenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705851/content/452547/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705851/content/452548/download","filename":"Podiel subdodávok a zoznam priam. podzhotoviteľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705851/content/452549/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705851/content/452550/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705851/content/452551/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931558/content/721313/download","filename":"DZM_2016_0325_0002_podpísaná verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. August 2016 17. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704278/content/798367/download","filename":"2 zapisnica splnenie podmienok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704278/content/798368/download","filename":"3 zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704278/content/798369/download","filename":"4 zapisnica splnenie podmienok 3.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 5 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009008/content/848032/download","filename":"PZ_2016_0325_0005_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705830/content/452442/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705825/content/452395/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705825/content/452396/download","filename":"Podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705825/content/452397/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705825/content/452398/download","filename":"Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705825/content/452399/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0325 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794873/content/667671/download","filename":"ZM_2016_0325_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435493/download","filename":"1 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435494/download","filename":"2 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435495/download","filename":"3 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435496/download","filename":"4 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435497/download","filename":"5 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435498/download","filename":"6 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435499/download","filename":"7 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435500/download","filename":"8 prijima ponuku, neuspeli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675744/content/435501/download","filename":"9 prijima ponuku, neuspeli.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581898/content/219513/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 3 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219514/download","filename":"101-50_8_Informativne_dopravne_znacky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219515/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219516/download","filename":"Preambula R1 Sielnica -ZMENA 09-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219517/download","filename":"4.2_4.7_Sielnica_cena prác-Zmena 09-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219518/download","filename":"101-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219519/download","filename":"101-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219520/download","filename":"101-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219521/download","filename":"101-30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219522/download","filename":"101-40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219523/download","filename":"101-50.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219524/download","filename":"101-60.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219525/download","filename":"201-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219526/download","filename":"202-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219527/download","filename":"202-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581901/content/219528/download","filename":"651-00.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705849/content/452535/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705853/content/452553/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO - Kritériá 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627065/content/457415/download","filename":"INO - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705816/content/452321/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452235/download","filename":"Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452236/download","filename":"Plná moc 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452237/download","filename":"Plná moc 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452238/download","filename":"Podiel subdodávateľov a zoznam priamych podzhotoviteľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452239/download","filename":"Ponuký list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452240/download","filename":"Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452241/download","filename":"Vyhlásenie skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705802/content/452242/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. September 2015 7. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219332/download","filename":"Titulny list - obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219333/download","filename":"Zväzok 1 - Pokyny pre uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219334/download","filename":"Zvazok 2 R1 Sielnica - úpravy križovatky_22_7_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219335/download","filename":"tkp_0_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219336/download","filename":"01a_KSÚBB_ÚR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219337/download","filename":"01b_KSÚ BB_rozh-predĺž platnosti ÚR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219338/download","filename":"00a_Stav pov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219339/download","filename":"00b_Stav pov-oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219340/download","filename":"00c_Stav pov-zmena term.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219341/download","filename":"01a_KSÚBB_ÚR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219342/download","filename":"01b_KSÚ BB_rozh-predĺž platnosti ÚR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219343/download","filename":"02_OÚ,odb.poz_odň.PPF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219344/download","filename":"03_OÚBB,odbVaBP_záv.stan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219345/download","filename":"04_Obec Silenica_záv.stan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219346/download","filename":"05_MOSR_stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219347/download","filename":"06_OÚŽP Zv,odp.hosp._vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219348/download","filename":"07_OÚŽP Zv,ochr.prír_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219349/download","filename":"08_OÚŽP Zv, ovzd_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219350/download","filename":"09a_ORANGE Sl_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219351/download","filename":"09b_ORANGE Sl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219352/download","filename":"10a_SlovTel_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219353/download","filename":"10b_SlovTel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219354/download","filename":"10c_Slov Tel-vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219355/download","filename":"11_SSE-distr._vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219356/download","filename":"12_SPP-distr_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219357/download","filename":"13_RÚVZ Zv_záv.stan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219358/download","filename":"14_OÚ Zv,OKr.riad_záv.stan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219359/download","filename":"15_OR HZZ Zv_stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219360/download","filename":"16_Obec Sielniva - rozh_výruby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219361/download","filename":"17_OÚŽP_súhlas_vodn.zákon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219362/download","filename":"18_BBRSC Záv.Zv_vyj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219363/download","filename":"19_KRPZ BB KDI_vyjadr. k DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219364/download","filename":"20_MDVaRR_určenie DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219365/download","filename":"21_OÚ Zv OCDaPK_vyjadrenie k PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219366/download","filename":"22_OÚ Zv OCDaPK_určenie DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219367/download","filename":"23_ORPZ Zv-ODI_vyj k DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219368/download","filename":"24_OÚBB OCDaPK_určenie DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219369/download","filename":"25_Dopr úrad_Letú.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219370/download","filename":"26_KPÚ BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219371/download","filename":"Zoznam vyjadrení, rozhodnutí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219372/download","filename":"Štruktúra DGN pre ESID - 03 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219373/download","filename":"Zv3 C1 všeobecné informácie a požiadavky_22_7_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219374/download","filename":"Zv3 C2 všeobecné TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219375/download","filename":"Zv3 C3 zvláštne TKP_22_7_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219376/download","filename":"Zv3 technické špecifikácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219377/download","filename":"101-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219378/download","filename":"101-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219379/download","filename":"101-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219380/download","filename":"101-30.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219381/download","filename":"101-40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219382/download","filename":"101-50.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219383/download","filename":"101-60.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219384/download","filename":"201-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219385/download","filename":"202-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219386/download","filename":"202-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219387/download","filename":"651-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219388/download","filename":"4.2_4.7_Sielnica_cena prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219389/download","filename":"Preambula R1 Sielnica - krizovatka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219390/download","filename":"Zoznam objektov Sielnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219391/download","filename":"A_SPRIEVODNA_SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219392/download","filename":"Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219393/download","filename":"B-Celková situácia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219394/download","filename":"C1_Koordinacny vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219395/download","filename":"C2_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219396/download","filename":"C2_Trvale DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219397/download","filename":"C2_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219398/download","filename":"C3_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219399/download","filename":"C3_Docasne DZ_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219400/download","filename":"C3_Docasne DZ_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219401/download","filename":"C3_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219402/download","filename":"101-00_1 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219403/download","filename":"101-00_2 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219404/download","filename":"101-00_6 Vykres kalovych jam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219405/download","filename":"101-00_7 Priepust DN1000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219406/download","filename":"101-00_8 Jestvujuci priepust DN1000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219407/download","filename":"101-00_9 Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219408/download","filename":"101-00_10 Trativodna sachta a vyustny objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219409/download","filename":"101-00_11 Výkres oplotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219410/download","filename":"101-00_31 Pozdlzny profil V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219411/download","filename":"101-00_32 Pozdlzny profil V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219412/download","filename":"101-00_33 Pozdlzny profil V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219413/download","filename":"101-00_34 Pozdlzny profil V4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219414/download","filename":"101-00_41 Vzorovy priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219415/download","filename":"101-00_42 Vzorovy priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219416/download","filename":"101-00_43 Vzorovy priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219417/download","filename":"101-00_44 Vzorovy priezny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219418/download","filename":"101-00_51 Priecne rezy V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219419/download","filename":"101-00_52 Priecne rezy V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219420/download","filename":"101-00_53 Priecne rezy V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219421/download","filename":"101-00_54 Priecne rezy V4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219422/download","filename":"101-00_12 Vytycovaci vykres-oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219423/download","filename":"101-50_0_Obalka_nalepka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219424/download","filename":"101-50_0_ZP_nalepka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219425/download","filename":"101-50_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219426/download","filename":"101-50_2_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219427/download","filename":"101-50_3_Prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219428/download","filename":"101-50_4_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219429/download","filename":"101-50_5_Výkres výstuže pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219430/download","filename":"101-50_6_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219431/download","filename":"101-50_7_Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219432/download","filename":"101 60 Vegetacne upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219433/download","filename":"101-60_1_TS RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219434/download","filename":"201-10_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219435/download","filename":"201-10_02_Prehladny vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219436/download","filename":"201-10_03_Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219437/download","filename":"201-10_04_Vykres zakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219438/download","filename":"201-10_05_Tvar opor a kridel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219439/download","filename":"201-10_06_Vystuz opor a kridel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219440/download","filename":"201-10_07_Tvar a vystuz NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219441/download","filename":"201-10_08_Tvar a vystuz rimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219442/download","filename":"201-10_09_Vzorove detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219443/download","filename":"201-10_10_Vykres zvodidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219444/download","filename":"201-10_11_Vykres upravy terenu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219445/download","filename":"201-10_12_Postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219446/download","filename":"201-10_13_Staticky vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219447/download","filename":"202-10_0_Obalka_nalepka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219448/download","filename":"202-10_0_Zoznam_priloh_nalepka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219449/download","filename":"202-10_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219450/download","filename":"202-10_2_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219451/download","filename":"202-10_3_Prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219452/download","filename":"202-10_4_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219453/download","filename":"202-10_5_Rozmiestnenie_klincov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219454/download","filename":"202-10_6_Vykres_tvaru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219455/download","filename":"202-10_7_Vystuz_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219456/download","filename":"202-20_0_Obalka_nalepka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219457/download","filename":"202-20_0_Zoznam_priloh_nalepka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219458/download","filename":"202-20_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219459/download","filename":"202-20_2_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219460/download","filename":"202-20_3_Prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219461/download","filename":"202-20_4_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219462/download","filename":"202-20_5_Rozmiestnenie_klincov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219463/download","filename":"202-20_6_Vystuz_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219464/download","filename":"651-00_0_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219465/download","filename":"651-00_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219466/download","filename":"651-00_2_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219467/download","filename":"651-00_3_Krizovanie_kabla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219468/download","filename":"651-00_4_Schema_zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219469/download","filename":"01_Obec-Sielnica_Uprava-krizovatky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219470/download","filename":"02_Slovak-telecom_Vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219471/download","filename":"03_Michlovsky_Vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219472/download","filename":"05_MOSR_Stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219473/download","filename":"06_OUZ_Uprava-krizovatky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219474/download","filename":"07_OUZ_Vyjadrenie-proj-dok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219475/download","filename":"08_OUZ_Odpoved.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219476/download","filename":"12_ORPZ_Uprava-krizovatky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219477/download","filename":"13_RUVZ_Odpoved.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219478/download","filename":"Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219479/download","filename":"Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219480/download","filename":"Dočasný záber.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219481/download","filename":"Trvalý záber.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219482/download","filename":"s006_08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219483/download","filename":"sro006_08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219484/download","filename":"sro006_08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219485/download","filename":"vykazvymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219486/download","filename":"Sielnica_128_2013_stav_CKN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219487/download","filename":"Sielnica_128_2013_stav_pravny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219488/download","filename":"Sielnica_128_2013_tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219489/download","filename":"Sielnica_128_2013_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219490/download","filename":"Sielnica_128_2013_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219491/download","filename":"Sielnica_128_2013_b_stav_CKN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219492/download","filename":"Sielnica_128_2013_b_stav_pravny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219493/download","filename":"Sielnica_128_2013_b_tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219494/download","filename":"Sielnica_128_2013_b_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219495/download","filename":"Sielnica_128_2013_b_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219496/download","filename":"1_mapovy podklad vyruby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219497/download","filename":"2_mapovy podklad INV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219498/download","filename":"DEST2711.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219499/download","filename":"DEST2712.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219500/download","filename":"img-Z11154153.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219501/download","filename":"Hluková štúdia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219502/download","filename":"príl_1-1-101-00_2 Situacia-Model.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219503/download","filename":"príl_2-1-101-00_2 Situacia-Model.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219504/download","filename":"príl_3-1-101-00_2 Situacia-Model.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219505/download","filename":"Dokumentácia prieskumov_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219506/download","filename":"Inžiniersko_geologický prieskum.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219507/download","filename":"Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219508/download","filename":"PLAN BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219509/download","filename":"Rozpiska BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219510/download","filename":"K-Odpady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581892/content/219511/download","filename":"POV+harmonogram.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "červená kniha" 12. August 2016 12. August 2016 []
Zmluva Pokyn na zmenu č. 6 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959853/content/754612/download","filename":"PZ_2016_0325_0006_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. August 2016 12. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702484/content/432384/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0325-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958327/content/747849/download","filename":"ZM_2016_0325_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581907/content/216801/download","filename":"INO - Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705810/content/452305/download","filename":"Harmonogram prác + čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705810/content/452306/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705810/content/452307/download","filename":"Podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705810/content/452308/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705810/content/452309/download","filename":"Zmluva o dielo + Prílohy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705858/content/452606/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705858/content/452607/download","filename":"Podiel subdodávok a zoznam priamych podzhotoviteľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705858/content/452608/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705858/content/452609/download","filename":"Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705858/content/452610/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2016/0325 - R1 SIelnica - Úprava križovatky 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861932/content/616324/download","filename":"PZ_2016_0325_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. August 2016 17. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704280/content/798370/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704280/content/798371/download","filename":"5 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM/2016/0325 - Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024262/content/912218/download","filename":"DZM_2016_0325_0003_popisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705846/content/452516/download","filename":"Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705846/content/452517/download","filename":"Návrh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705846/content/452518/download","filename":"Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705846/content/452519/download","filename":"Prílohy 2B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705846/content/452520/download","filename":"Splnomocnenia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 9 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 5. November 2018 5. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005172/content/875428/download","filename":"PZ_2016_0325_0009_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 8 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 13. Jún 2018 13. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996002/content/784371/download","filename":"PZ_2016_0325_0008_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 7 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003244/content/710641/download","filename":"PZ_2016_0325_0007_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765841/content/506676/download","filename":"DZM_2016_0325_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 4 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 26. Január 2018 26. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934915/content/734428/download","filename":"PZ_2016_0325_0004_podpisaná verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "červená knika" 11. August 2016 11. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702085/content/430573/download","filename":"ZM_2016_0325_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 2 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 20. November 2017 20. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902867/content/712218/download","filename":"PZ_2016_0325_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705823/content/452389/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705861/content/452620/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×