Obstarávanie

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 195 916,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 195 916,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233126-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky. Úprava križovatky predstavuje rozšírenie pôvodného telesa štvorpruhovej smerovo rozdelenej rýchlostnej cesty o požadovanú šírku pre dobudovanie chýbajúcich odbočovacích a pripájacích pruhov (4 vetvy) celkovej dĺžky 1 953,502 m. Budovanie pripájacieho pruhu vetvy č. 2 vyvoláva rozšírenie existujúceho mostného objektu na R1 a doplňované odbočovacie vetvy č. 1 a 3 vyvolávajú vybudovanie zárubných múrov pod mostom nad rýchlostnou cestou. Pozdĺž vetvy č. 1 sa vybuduje protihluková stena výšky 4 m a dĺžky 785 m. Vegetačné úpravy riešia kompenzáciu dopadov na životné prostredie za výrub drevín vyvolaný stavbou. Vyvolanou investíciou je objekt preložky kábelových vedení Slovak Telecomu a.s., ku ktorým pri rozšírení križovatky dochádza.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 9 2 195 916,00 Neuvedené EUR 10. August 2016 54900

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 4 2. Október 2015 2. Október 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. September 2015 17. September 2015
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. August 2016 17. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Zmluva Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 5. Február 2018 5. Február 2018
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha 22. Január 2018 22. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. August 2016 17. August 2016
Zmluva Pokyn na zmenu č. 5 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 17. Júl 2018 17. Júl 2018
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0325 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Jún 2016 10. Jún 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2 23. September 2015 23. September 2015
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 3 29. September 2015 29. September 2015
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Iný dokument k zákazke INO - Kritériá 25. Február 2016 25. Február 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. September 2015 7. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "červená kniha" 12. August 2016 12. August 2016
Zmluva Pokyn na zmenu č. 6 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 26. Marec 2018 26. Marec 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. August 2016 12. August 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0325-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Iný dokument k zákazke informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 7. Október 2015 7. Október 2015
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Zmluva Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2016/0325 - R1 SIelnica - Úprava križovatky 9. August 2017 9. August 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. August 2016 17. August 2016
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM/2016/0325 - Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha 8. Február 2019 8. Február 2019
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. August 2016 22. August 2016
Zmluva Pokyn na zmenu č. 9 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 5. November 2018 5. November 2018
Zmluva Pokyn na zmenu č. 8 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 13. Jún 2018 13. Jún 2018
Zmluva Pokyn na zmenu č. 7 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 4. Júl 2018 4. Júl 2018
Zmluva Dodatok č. 1 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha 18. Január 2017 18. Január 2017
Zmluva Pokyn na zmenu č. 4 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 26. Január 2018 26. Január 2018
Zmluva Zmluva o dielo - R1 Sielnica - úprava križovatky, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "červená knika" 11. August 2016 11. August 2016
Zmluva Pokyn na zmenu č. 2 k ZM/2016/0325 - R1 Sielnica - Úprava križovatky 20. November 2017 20. November 2017
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. August 2016 22. August 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×