Obstarávanie

Sanácia zosuvu cesty III/2211 Hrboltová v km 1,345 – 1,393


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
95 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
95 300,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Sanácia zosuvu cesty III/2211 Hrboltová v km 1,345 1,393. Realizácia opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku za účelom stabilizácie svahových deformácií postihnutého cestného telesa realizovaním rekonštrukčných prác na cestnom telese so spevnením krajníc proti zosúvaniu sa násypu dolu svahom k železnici s vybudovaním zvodidiel, ktoré budú osadené do prahov podopierané rúrovými mikropilótami.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
14. September 2016
Vestník:
179/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
14. September 2016
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
95 300,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
HASTRA s.r.o.
IČO:
31606296

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Mestom Ružomberok, v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti živelnej pohromy na území mesta Ružomberok, mestskej časti Hrboltová, pri ktorej došlo k porušeniu horninového masívu a následnej svahovej deformácii cestného telesa cesty, ktorá je v správe verejného obstarávateľa, je nevyhnutné zrealizovať opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku za účelom stabilizácie svahových deformácií postihnutého cestného telesa realizovaním rekonštrukčných prác na cestnom telese so spevnením krajníc proti zosúvaniu sa násypu dolu svahom k železnici s vybudovaním zvodidiel, ktoré budú osadené do prahov podopierané rúrovými mikropilótami.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HASTRA s.r.o. 1 95 300,00 Neuvedené EUR 14. September 2016 54752

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva ZoD č. 114/2016 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712778/content/495398/download","filename":"ZoD + rozpočet.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 144/2016 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745075/content/395927/download","filename":"FA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č. 116/2016 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712791/content/495415/download","filename":"ZoD + rozpočet.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z priameho rokovacieho konania 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712781/content/495403/download","filename":"Zapisnica-PRK-Hrboltová.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie použitia PRK 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712785/content/495407/download","filename":"Zdôvodnenie použitia PRK.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745101/content/396015/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×