Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti budovy OU - Kamenná Poruba.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kamenná Poruba
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 883,00
Konečná suma(Bez DPH):
74 400,00
Zaplatené:
75.24%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zníženie energetickej náročnosti budovy OU - Kamenná Poruba, ul. Hlavná, sup. č. 136/159 formou zateplenia budovy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 5 74 400,00 Neuvedené EUR 24. Máj 2016 54750

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie zmluvz 2. November 2016 2. November 2016 []
Ponuky uchádzačov PONUKA 4 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731122/content/450202/download","filename":"Ponuka ERPOS.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 28. Október 2016 28. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov PONUKA 3 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731115/content/450143/download","filename":"Ponuka HOLLSTAV.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 01/2016 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/732983/content/455703/download","filename":"zmluva-hollstav-1464095539.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731006/content/800245/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171075/download","filename":"ARCH_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171076/download","filename":"ARCH_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171077/download","filename":"ARCH_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171078/download","filename":"ARCH_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171079/download","filename":"ARCH_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171080/download","filename":"ARCH_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171081/download","filename":"ARCH_07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171082/download","filename":"ARCH_08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171083/download","filename":"ARCH_09 detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171084/download","filename":"ARCH_09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171085/download","filename":"ARCH_situácia-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171086/download","filename":"ARCH_technická správa .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171087/download","filename":"ELEKTRO_1NP_EL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171088/download","filename":"ELEKTRO_2NP_ELpdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171089/download","filename":"ELEKTRO_protokol_OU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171090/download","filename":"ELEKTRO_strecha_BL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171091/download","filename":"ELEKTRO_technicka EL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171092/download","filename":"ENERGETICKÉ POSÚDENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171093/download","filename":"PBS OU Kamenna Poruba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171094/download","filename":"PLYN_1, Pôdorys 1 N.P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171095/download","filename":"PLYN_3, Axonometria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171096/download","filename":"PLYN_4, Domová regulačná zostava 2- skriňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171097/download","filename":"PLYN_TS OPZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171098/download","filename":"STATIKA_Kamenná Poruba - spolu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171099/download","filename":"UK_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171100/download","filename":"UK_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171101/download","filename":"UK_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171102/download","filename":"UK_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471074/content/171103/download","filename":"201601_SUTAZNE_PODKLADY.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731061/content/800270/download","filename":"LIST VYSLEDOK _1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731061/content/800271/download","filename":"LIST VYSLEDOK _2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731061/content/800272/download","filename":"LIST VYSLEDOK _3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731061/content/800273/download","filename":"LIST VYSLEDOK _4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731061/content/800274/download","filename":"LIST VYSLEDOK _5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731061/content/800275/download","filename":"LIST VYSLEDOK _6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 6 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731134/content/450228/download","filename":"Ponuka UNISTAV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie - Dodatok k zmluve o dielo 01/2016 2. November 2016 2. November 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471080/content/171119/download","filename":"Vysvetlenie č.1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 1 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731111/content/450009/download","filename":"Ponuka LECHSTAV.pdf"}]
Správa o zákazke SPRÁVA O ZÁKAZKE 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731135/content/450234/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 5 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731123/content/450204/download","filename":"Ponuka SD STAVBY.pdf"}]
Zmluva Dodatok k zmluve o dielo 01/2016 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/732985/content/455715/download","filename":"Dodatok HOLLSTAV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 1 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471071/content/171072/download","filename":"Informácia č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia č. 2 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/471077/content/171074/download","filename":"Informácia č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 2 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731114/content/450140/download","filename":"Ponuka FEROSTA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731004/content/800242/download","filename":"Zápisnica - OTVÁRANIE.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×