Obstarávanie

ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
73 088,00
Konečná suma(Bez DPH):
73 088,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom je: 1.zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 2.zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 3.zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady / BRO / 4.mobilný zber, preprava a zneškodnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 5.zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov a rekreačnej oblasti s uložením na skládku odpadov Starňa 6.zber, preprava a uloženie drobného stavebného odpadu zo zberného dvora na ul. Cintorínska v Tornali s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 7.zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie jedlých olejov a tukov z domácností zo zberného dvora na území mesta Tornaľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Brantner Gemer s.r.o. 2 73 088,00 Neuvedené EUR 30. August 2016 54720

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677696/content/797456/download","filename":"A Zápisnica otváranie ostatné DEF.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647987/content/426913/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709503/content/479024/download","filename":"A13 Zápisnica z vyhodnotenia ponuk predl. v časti Kritéria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677699/content/797459/download","filename":"Zápisnica otváranie ostatné DEF.pdf"}]
Súťažné podklady Oznámenie o zmene súťažných podkladov 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666618/content/540767/download","filename":"Oznámenie o zmene súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Brantner Gemer s.r.o. 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479301/download","filename":"B1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479302/download","filename":"B2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479303/download","filename":"B3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479304/download","filename":"B4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479305/download","filename":"B5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479306/download","filename":"B6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479307/download","filename":"B7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479308/download","filename":"B8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479309/download","filename":"B9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479310/download","filename":"B10.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479311/download","filename":"B11.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle §136 ods.9 písm. d/ zákona č. 25/2006 z.z. 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686974/content/494661/download","filename":"Informácia v zmysle §136 ods. 9 písm. d.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678471/content/453729/download","filename":"Zaslanie oznámenia o mieste a termíne otvárania ponúk časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka časť Kritéria FÚRA s.r.o. 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709519/content/479316/download","filename":"Cenová ponuka Tornala časť KRITERIA FÚRA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie zmluvy Mesto Tornaľa - Brantner Gemer s.r.o. č. 20/2016/OVŽPaRM 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709489/content/479007/download","filename":"Zmluva_o_poskytnuti_sluzby-Brantner_Gemer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709489/content/479008/download","filename":"Príloha_k_Zmluve_c_20-2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva Mesto Tornaľa - Brantner Gemer s.r.o. č. 20/2016/OVŽPaRM 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709484/content/478996/download","filename":"Zmluva_o_poskytnuti_sluzby-Brantner_Gemer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709484/content/478997/download","filename":"Príloha_k_Zmluve_c_20-2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709530/content/479339/download","filename":"Správa o zákazke v zmysle § 24 ods. 2. a ods. 3. Zákona 3432015 o verejnom obstarávaní.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709492/content/479013/download","filename":"A11 Zápisnica otvárania ponúk OSTATNÉ a vyhodn. splnenie podm. účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695961/content/399405/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2507.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686955/content/494638/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Kritéria" 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709498/content/479020/download","filename":"A12 - Zápisnica z otvárania ponúk_Kritéria.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka "Ostatné" uchádzača č. 1. 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797460/download","filename":"titulný list.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797461/download","filename":"čestné vyhlásenie.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797462/download","filename":"identifikačné údaje.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797463/download","filename":"zmluva brantner.PDF"}]
Súťažné podklady Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 1 3. Máj 2016 3. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657576/content/469138/download","filename":"NÁPRAVA 1 Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657576/content/469139/download","filename":"NÁPRAVA_ 2_Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709505/content/479026/download","filename":"A14 - Zápisnica z vyhodnotenia. 25.07.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka "Ostatné" uchádzača č. 2. 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677703/content/797464/download","filename":"Cenová ponuka Tornaľa časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady DOPLNENIE SÚŤAŽŇÝCH PODKLADOV 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649300/content/432382/download","filename":"Dopnenie súťažných podkladov - 1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649300/content/432383/download","filename":"Zmluva o budúcej zmluve o zneškodnení odpadu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709496/content/479017/download","filename":"A11 Zápisnica otvárania ponúk OSTATNÉ a vyhodn. splnenie podm. účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×