Obstarávanie

ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
73 088,00
Konečná suma(Bez DPH):
73 088,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom je: 1.zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 2.zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 3.zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady / BRO / 4.mobilný zber, preprava a zneškodnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 5.zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov a rekreačnej oblasti s uložením na skládku odpadov Starňa 6.zber, preprava a uloženie drobného stavebného odpadu zo zberného dvora na ul. Cintorínska v Tornali s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 7.zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie jedlých olejov a tukov z domácností zo zberného dvora na území mesta Tornaľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Brantner Gemer s.r.o. 2 73 088,00 Neuvedené EUR 30. August 2016 54720

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. September 2016 6. September 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Súťažné podklady Oznámenie o zmene súťažných podkladov 20. Máj 2016 20. Máj 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka Brantner Gemer s.r.o. 6. September 2016 6. September 2016
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle §136 ods.9 písm. d/ zákona č. 25/2006 z.z. 8. Júl 2016 8. Júl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Jún 2016 20. Jún 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka časť Kritéria FÚRA s.r.o. 6. September 2016 6. September 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie zmluvy Mesto Tornaľa - Brantner Gemer s.r.o. č. 20/2016/OVŽPaRM 6. September 2016 6. September 2016
Zmluva Zmluva Mesto Tornaľa - Brantner Gemer s.r.o. č. 20/2016/OVŽPaRM 6. September 2016 6. September 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. September 2016 6. September 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 6. September 2016 6. September 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2016 27. Júl 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Júl 2016 8. Júl 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Kritéria" 6. September 2016 6. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka "Ostatné" uchádzača č. 1. 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Súťažné podklady Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 1 3. Máj 2016 3. Máj 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. September 2016 6. September 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka "Ostatné" uchádzača č. 2. 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Súťažné podklady DOPLNENIE SÚŤAŽŇÝCH PODKLADOV 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. September 2016 6. September 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×