Obstarávanie

ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA TORNAĽA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
73 088,00
Konečná suma(Bez DPH):
73 088,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom je: 1.zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 2.zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 3.zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady / BRO / 4.mobilný zber, preprava a zneškodnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok 5.zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov a rekreačnej oblasti s uložením na skládku odpadov Starňa 6.zber, preprava a uloženie drobného stavebného odpadu zo zberného dvora na ul. Cintorínska v Tornali s uložením na skládku odpadov Starňa vo vlastníctve Mesta Tornaľa 7.zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie jedlých olejov a tukov z domácností zo zberného dvora na území mesta Tornaľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Brantner Gemer s.r.o. 2 73 088,00 Neuvedené EUR 30. August 2016 54720

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677696/content/797456/download","filename":"A Zápisnica otváranie ostatné DEF.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647987/content/426913/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709503/content/479024/download","filename":"A13 Zápisnica z vyhodnotenia ponuk predl. v časti Kritéria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677699/content/797459/download","filename":"Zápisnica otváranie ostatné DEF.pdf"}]
Súťažné podklady Oznámenie o zmene súťažných podkladov 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666618/content/540767/download","filename":"Oznámenie o zmene súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Brantner Gemer s.r.o. 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479301/download","filename":"B1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479302/download","filename":"B2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479303/download","filename":"B3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479304/download","filename":"B4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479305/download","filename":"B5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479306/download","filename":"B6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479307/download","filename":"B7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479308/download","filename":"B8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479309/download","filename":"B9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479310/download","filename":"B10.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709517/content/479311/download","filename":"B11.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle §136 ods.9 písm. d/ zákona č. 25/2006 z.z. 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686974/content/494661/download","filename":"Informácia v zmysle §136 ods. 9 písm. d.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678471/content/453729/download","filename":"Zaslanie oznámenia o mieste a termíne otvárania ponúk časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka časť Kritéria FÚRA s.r.o. 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709519/content/479316/download","filename":"Cenová ponuka Tornala časť KRITERIA FÚRA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie zmluvy Mesto Tornaľa - Brantner Gemer s.r.o. č. 20/2016/OVŽPaRM 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709489/content/479007/download","filename":"Zmluva_o_poskytnuti_sluzby-Brantner_Gemer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709489/content/479008/download","filename":"Príloha_k_Zmluve_c_20-2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva Mesto Tornaľa - Brantner Gemer s.r.o. č. 20/2016/OVŽPaRM 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709484/content/478996/download","filename":"Zmluva_o_poskytnuti_sluzby-Brantner_Gemer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709484/content/478997/download","filename":"Príloha_k_Zmluve_c_20-2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709530/content/479339/download","filename":"Správa o zákazke v zmysle § 24 ods. 2. a ods. 3. Zákona 3432015 o verejnom obstarávaní.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709492/content/479013/download","filename":"A11 Zápisnica otvárania ponúk OSTATNÉ a vyhodn. splnenie podm. účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695961/content/399405/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2507.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686955/content/494638/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Kritéria" 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709498/content/479020/download","filename":"A12 - Zápisnica z otvárania ponúk_Kritéria.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka "Ostatné" uchádzača č. 1. 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797460/download","filename":"titulný list.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797461/download","filename":"čestné vyhlásenie.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797462/download","filename":"identifikačné údaje.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677701/content/797463/download","filename":"zmluva brantner.PDF"}]
Súťažné podklady Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 1 3. Máj 2016 3. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657576/content/469138/download","filename":"NÁPRAVA 1 Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657576/content/469139/download","filename":"NÁPRAVA_ 2_Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709505/content/479026/download","filename":"A14 - Zápisnica z vyhodnotenia. 25.07.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka "Ostatné" uchádzača č. 2. 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677703/content/797464/download","filename":"Cenová ponuka Tornaľa časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady DOPLNENIE SÚŤAŽŇÝCH PODKLADOV 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649300/content/432382/download","filename":"Dopnenie súťažných podkladov - 1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649300/content/432383/download","filename":"Zmluva o budúcej zmluve o zneškodnení odpadu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709496/content/479017/download","filename":"A11 Zápisnica otvárania ponúk OSTATNÉ a vyhodn. splnenie podm. účasti.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×