Obstarávanie

„Mechanické čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dunajská Streda
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
133 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 740,00
Zaplatené:
74.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90600000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ, mesto Dunajská Streda k zabezpečeniu čistoty a poriadku v meste verejne obstaráva mechanické čistiace služby na udržiavanie čistoty a poriadku miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk a iných externých priestorov v meste. Víťazný uchádzač, čistotu a poriadok v meste bude zabezpečovať vlastným strojovým vybavením a to takým, ktoré kapacitne a rozmerovo vyhovuje tomuto účelu. Verejný obstarávateľ bude konkrétne požiadavky na čistenie a údržbu víťaznému uchádzačovi zadávať čiastkovými objednávkami.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Technické služby - .A.S.A. s.r.o. 2 99 740,00 Neuvedené EUR 26. August 2016 54689

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnice z celkového vyhodnotenia ponúk 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688039/content/500184/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688039/content/500185/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk celkové vyhodnotenie 11.07.2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie obálok časť "Ostatné" 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665176/content/536614/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva na poskytnutie služieb 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709537/content/479392/download","filename":"RD_Mechanické_cistenie_miestnych_komunikaci_DS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Splnenie podmienok účasti 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665178/content/536621/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648356/content/428216/download","filename":"Súťažné podklady upratovanie mestaFinál (002).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648356/content/428217/download","filename":"oznamenie-7387_-_wys.pdf"}]
Zápisnica Doplnenie dokladov a dokumentov uchádzačom 5. Júl 2016 5. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684586/content/487281/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684586/content/487282/download","filename":"Doplnenie dokladov k splneniu pod.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na poskytnutie služieb 6. September 2016 6. September 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Máj 2016 13. Máj 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Máj 2016 1. Máj 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania obálok časť Kritéria 22. Máj 2016 22. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667037/content/541686/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×