Obstarávanie

Gymnázium A.Kmeťa, B.Štiavnica-rekonštrukcia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
340 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
280 760,83
Zaplatené:
82.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214220-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava objektu školskej budovy, ktorá rieši prinavrátenie objektu k svojmu pôvodnému účelu. S tým súvisia opravy, resp. výmeny stavebne nevyhovujúcich konštrukcií a stavebné úpravy jestvujúcich priestorov objektu školy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 336 913,00 20% EUR 3. December 2015 54371

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov UNIPRASTAV, s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275397/content/123638/download","filename":"ponuka UNIPRASTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IVAMIR, s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275394/content/123563/download","filename":"ponuka IVAMIR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk Kritériá 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275409/content/122934/download","filename":"Informacia otvatranie kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. December 2015 8. December 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 8. December 2015 8. December 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275418/content/123234/download","filename":"zápisnica splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk Ostatné 7. September 2015 7. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275406/content/122877/download","filename":"Informácia otvaranie ostatne.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275379/content/122993/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275415/content/123126/download","filename":"Informácia o výsledku do profilu rek.obj. GAK.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275376/content/122915/download","filename":"GYM BS_súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275376/content/122916/download","filename":"GYM BS_PD_architektura.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275376/content/122917/download","filename":"GYM BS_PD_elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275376/content/122918/download","filename":"GYM BS_PD_strojovňa UK_technológia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275376/content/122919/download","filename":"GYM BS_PD_zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275376/content/122920/download","filename":"Zadanie_vykaz_vymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275388/content/123057/download","filename":"ponuka HOLLSTAV.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 7. December 2015 7. December 2015 []
Iný dokument k zákazke Projektova dokumentacia a výkaz výmer 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275403/content/123677/download","filename":"GYM BS_PD_architektura.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275403/content/123678/download","filename":"GYM BS_PD_elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275403/content/123679/download","filename":"GYM BS_PD_strojovňa UK_elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275403/content/123680/download","filename":"GYM BS_PD_strojovňa UK_technológia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275403/content/123681/download","filename":"GYM BS_PD_zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275403/content/123682/download","filename":"Zadanie_vykaz_vymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SimKor s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275391/content/123327/download","filename":"ponuka SIMKOR.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275421/content/122884/download","filename":"zápisnica kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/275400/content/123662/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia GAK.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×