Obstarávanie

Vojčice - výmena okenných konštrukcií v základnej škole


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vojčice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 894,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 666,66
Zaplatené:
48.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45421130-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena okenných konštrukcií v základnej škole. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AKATYST, s.r.o. 10 32 000,00 20% EUR 14. Marec 2016 54321

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454513/content/169561/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454513/content/169562/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponika-OBLOK 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638160/content/645073/download","filename":"Cenová ponuka ZŚ Vojčice.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638144/content/644762/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. Júl 2016 12. Júl 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka - KC Multiplast 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638168/content/645189/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638168/content/645190/download","filename":"Kopie - Výkaz výmer ZŠ Vojčice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638168/content/645191/download","filename":"Zmluva o dielo - Vojčice.pdf - KC Multiplast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Prymat 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638151/content/644860/download","filename":"ponuka v PDF.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638143/content/644744/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podm.účasti a predmet zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuk-Panorama Slovakia 29. Marec 2016 29. Marec 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol a odovzdaní a prevzatí diela 12. Júl 2016 12. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688760/content/503293/download","filename":"Protokol a odovzdaní a prevzatí diela.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Stavimat 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638163/content/645137/download","filename":"Návrh uchádzača na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638163/content/645138/download","filename":"Rozpočet_-_Základná_škola_Vojčice_-_Výmena_okien_(1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638163/content/645139/download","filename":"Rozpočet_-_Základná_škola_Vojčice_-_Výmena_okien_(2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638163/content/645140/download","filename":"Zmluva o dielo - výmena okien - 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 12. Júl 2016 12. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/688752/content/503280/download","filename":"Faktúra č. 16606.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Zmluva o dielo 29. Marec 2016 29. Marec 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka-Mipe-Plast 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638156/content/644918/download","filename":"4. Návrh uchádzača na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638156/content/644919/download","filename":"5. Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638156/content/644920/download","filename":"6. Položkovitý rozpočet.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania obálok 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637948/content/639108/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Marec 2016 20. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635720/content/580474/download","filename":"Správa o zákazke - Vojčice okenné konštrukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638147/content/644816/download","filename":"B4 - Vyhlásenie k otváraniu ponúk - AKATYST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638147/content/644817/download","filename":"Cenová ponuka - AKATYST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638147/content/644818/download","filename":"Položkovitý rozpočet - Základná škola Vojčice - Výmena okien - AKATYST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638147/content/644819/download","filename":"ZoD - výmena okien_AKATYST.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Vojčice - výmena okenných konštrukcií v základnej škole 20. Marec 2016 20. Marec 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. December 2015 12. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454510/content/169551/download","filename":"Odborný posudok, výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454510/content/169552/download","filename":"Súťažné podklady- výmena okenných konštrukcií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454510/content/169553/download","filename":"V1 Výpisy okna Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/454510/content/169554/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka- Stomont 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638164/content/645160/download","filename":"B4 - návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638164/content/645161/download","filename":"Obec Vojčice - Vojčice - výmena okenných konštrukcií v základnej škole.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638164/content/645162/download","filename":"zmluva o dielo - výmena okien.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Hnath - BJ 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638165/content/645170/download","filename":"Návrh na plnenie Krytérií B.4 HNATH -BJ s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638165/content/645171/download","filename":"Výkaz výmer - Základná škola Vojčice - Výmena okien (zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638165/content/645172/download","filename":"zmluva o dielo - výmena okien HNATH-BJ s.r.o. (1).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×