Obstarávanie

Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nová Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
811 962,00
Konečná suma(Bez DPH):
474 000,00
Zaplatené:
58.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233161-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova centra obce postihnutej povodňovou. Súčasťou stavby budú nasledovné stavebné objekty: SO - 01 Úprava verejných priestranstiev SO - 02 Úprava prvkov verejnej zelene SO - 03 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov SO - 05 Výstavba zastávok SO - 06 - Objekt hygienického zariadenia SO 07 - Verejné osvetlenie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 12 474 000,00 0% EUR 2. Marec 2015 54254

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369489/content/156746/download","filename":"Súťažné podklady Nová Bystrica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369489/content/156747/download","filename":"Zmluva o dielo Nová Bystirca.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Marec 2015 17. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369501/content/315885/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369492/content/156880/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369498/content/157008/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369495/content/156967/download","filename":"VO_Zapisnica_zo_splnenia_podmienok_po_doplnení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/369495/content/156968/download","filename":"VO_Zapisnica_zo_splnenia_podmienok.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×