Obstarávanie

Sabinov – 16 b.j. Nájomný bytový dom A1 – ul. Mlynská


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
678 165,00
Konečná suma(Bez DPH):
505 233,33
Zaplatené:
74.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211340-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmet zákazky stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory: SO 01 Bytový dom Blok A1 SO 01 01 Splašková kanalizácia SO 01 02 Dažďová kanalizácia SO 01 03 Vodovodná prípojka SO 01 04 Preložka skrine SR SO 01 05 Plynová prípojka SO 01 06 Spevnené plochy SO 01 07 Odberné el. zariadenie SO 01 08 Verejné osvetlenie SO 01 09 Odstavné plochy Bytový dom A1 je trojpodlažný objekt, zložený z dvoch sekcií, v každej sekcii 8 bytov, z toho dva byty sú na prízemí vstupnom podlaží. Spolu je to 16 bytových jednotiek. Spoločné priestory tvoria vstupné zádveria, chodby, pivnice, výlevka, miestnosť ÚVK a ZTI, miestnosti pre uloženie kočíkov a bicyklov. Vstup je do každej sekcie samostatný. Na prízemí sa nachádza jeden bezbariérový byt. Obvodové steny bytového domu budú murované z keramických tehál. Steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky. Navrhované schodisko je dvojramenné, monolitické, železobetónové. Strecha je valbová, po všetkých stranách má sklon 25 stupňov. Nosnú časť strechy tvoria drevené priehradkové nosníky. Krytina je z betónových škridiel. Okná, balkónové dvere a dvere do plynomerní navrhujeme plastové. Ako zdroj tepla bude plynová teplovodná kotolňa, umiestnená v samostatnej miestnosti na 1. nadzemnom podlaží. Kotolňa bude slúžiť na vykurovanie a na prípravu TUV pre bytový dom A1. Bytový dom bude napojený na verejný rozvod vody, verejnú kanalizáciu, NN rozvod, rozvod plynu, prístup ku stavbe je z realizovanej miestnej komunikácie. K bytovému domu patrí aj odstavná plocha zo 16 státiami pre osobné auta a pešia komunikácia s verejným osvetlením.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PKB invest, s.r.o. 9 606 280,00 20% EUR 5. Február 2016 54193

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. December 2015 17. December 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 17. December 2015 17. December 2015
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov na základe žiadosti o nápravu 18. December 2015 18. December 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. December 2015 7. December 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Február 2016 17. Február 2016
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 22. December 2015 22. December 2015
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 - kritériá 28. December 2015 28. December 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Január 2016 11. Január 2016
Zmluva Zmluva o dielo 17. Február 2016 17. Február 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×