Obstarávanie

Poskytovanie lekárenskej služby pre Nemocnicu a ÚVTOS Trenčín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
95 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
95 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85149000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Poskytovanie lekárnickej služby. Zásobovanie Nemocnice a ÚVTOS Trenčín požadovaným sortimentom hromadne vyrábaných liečiv, liečivých prípravkov,individuálne pripravovaných liečivých prípravkov, dezinfekčných a infúzných roztokov a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MiliPharm s.r.o. 3 95 000,00 0% EUR 29. December 2015 54007

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498628/content/847553/download","filename":"Celkové vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498622/content/847547/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponuk OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498622/content/847548/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponuk KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MiliPharm s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498637/content/847563/download","filename":"Ponuka - MiliPharm.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk "KRITÉRIA" 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498619/content/847543/download","filename":"Otvaranie ponuk KRITERIA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498607/content/847515/download","filename":"Sutazné podklad lieky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498631/content/847558/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk "OSTATNÉ" 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498616/content/847539/download","filename":"Informácia podľa §41 ods.1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného uhradeného plnenia 5. Január 2017 5. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758406/content/475421/download","filename":"čerpanie za lieky 2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498625/content/847551/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BENE TE s.r.o 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498634/content/847560/download","filename":"Ponuka - BENE TE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MFC s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/498610/content/847524/download","filename":"Ponuka - MFC.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×