Obstarávanie

Búracie práce v k.ú. Horné Strháre


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský pozemkový fond
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
43 180,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 726,00
Zaplatené:
45.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45110000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Búracie práce v katastrálnom území Horné Strháre (okres Veľký Krtíš) spojené s odstránením stavby vrátane odvozu stavebného odpadu. Ide o stavbu budova ako nadstavba súpisné číslo 153, na parc. č. 1474/15. Podrobný opis je uvedený v prílohe Znalecký posudok.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Miroslav Babic - STAVSTROJ 14 19 726,00 0% EUR 24. Júl 2014 53939

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Costruo spol. s r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487072/content/172546/download","filename":"Costruo spol. s r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DESTROY s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487036/content/364133/download","filename":"DESTROY s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Miroslav Babic STAVSTROJ 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487075/content/172594/download","filename":"STAVSTROJ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2014 25. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487060/content/364184/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487039/content/364137/download","filename":"zapisnica OO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FOR REGION s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487069/content/364192/download","filename":"FOR REGION s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DEMONTA spol. s r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487078/content/172598/download","filename":"DEMONTA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FIGL stavebná spoločnosť v.o.s. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487030/content/364124/download","filename":"FIGL stavebná spoločnosť v.o.s.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487063/content/364186/download","filename":"zapisnica VPU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487042/content/364143/download","filename":"znalecký posudok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ŽSD Slovakia s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487024/content/364120/download","filename":"ŽSD Slovakia s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SEROX SLOVAKIA s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487015/content/364104/download","filename":"SEROX SLOVAKIA s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ROWIER s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487027/content/364122/download","filename":"ROWIER s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ondrej Molnár STAVOSERVIS 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487033/content/364127/download","filename":"Molnár.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Máj 2014 30. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487009/content/364075/download","filename":"sutazne_podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNISTAV spol. s r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487018/content/364113/download","filename":"UNISTAV spol. s r.o.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487057/content/364172/download","filename":"Faktúra za búracie práce, 02.12.2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Júl 2014 28. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov BTT s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487021/content/364116/download","filename":"BTT s.r.o.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487048/content/364147/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vladimír Húšťa 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487066/content/364189/download","filename":"Húšťa.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487051/content/364155/download","filename":"Zmluva o dielo_buracie prace_Horne Strhare.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487045/content/364146/download","filename":"zapisnica VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JUVE plus s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/487012/content/364102/download","filename":"JUVE plus s.r.o.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×