Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) na opravy mostov a výkon autorského dozora (AD).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
96 997,00
Zaplatené:
96.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71250000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) na opravy mostov a výkon autorského dozora (AD): 1.oprava mosta ev.č.D1-220 Podtureň 2.oprava mosta ev.č.068010-001 nad potokom, privádzač D1 Prešov 3.oprava mosta ev.č.R1-033 Lehota ľavý most

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CEMOS, s. r. o. 2 96 997,00 0% EUR 8. August 2014 53896

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573966/content/210696/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CEMOS, s. r. o. - časť Kritériá 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573948/content/210805/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0278 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934292/content/732607/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0278.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573972/content/211376/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573972/content/211377/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573972/content/211378/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia - kritériá č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573972/content/211379/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia - kritériá č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CEMOS, s. r. o. - časť Ostatné 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573945/content/210681/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573945/content/210682/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573945/content/210683/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573969/content/210935/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573969/content/210936/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. August 2014 12. August 2014 []
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Ostatné 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573975/content/210822/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573975/content/210823/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573975/content/210824/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573954/content/210535/download","filename":"ZM_2014_0278.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Kritériá 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573978/content/211012/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573951/content/210975/download","filename":"DZM_2014_0278_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573957/content/210581/download","filename":"ZM_2014_0278_podpisana verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0278-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957905/content/746443/download","filename":"ZM_2014_0278_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Máj 2014 5. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212416/download","filename":"A Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212417/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212418/download","filename":"mostný list - Lehota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212419/download","filename":"mostný list - Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212420/download","filename":"mostný list ĽM - Podtureň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212421/download","filename":"mostný list PM - Podtureň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212422/download","filename":"priečne rezy rímsou - Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212423/download","filename":"priečny rez - ľavý most - Lehota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212424/download","filename":"priečny rez - Podtureň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212425/download","filename":"priečny rez rímsami - ľavý most - Podtureň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573942/content/212426/download","filename":"priečny rez rímsou - pravý most po lokálnej oprave zvršku - Podtureň.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/573963/content/210616/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×