Obstarávanie

Špeciálny automobil na zber objemného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
195 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
195 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie nového nepoužívaného špeciálneho automobilu na zber objemného odpadu (vozidlo bude slúžiť na zber objemného odpadu, predovšetkým na zber starého nábytku (skrine, stoly stoličky), sanity (WC misy, umývadlá), a pod.) vpočte 1ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 3 234 000,00 20% EUR 8. August 2014 53883

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Redox, s.r.o. 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488207/content/368499/download","filename":"Redox.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HANES Slovakia, s .r.o. 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488204/content/368497/download","filename":"Hanes.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488186/content/368485/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Komunálna technika, s.r.o. 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488210/content/368501/download","filename":"ktech.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Máj 2014 13. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488180/content/368465/download","filename":"Obsah_podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488180/content/368466/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488180/content/368467/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488180/content/368468/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488180/content/368469/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488180/content/368470/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488180/content/368471/download","filename":"B3-Návrh_zmluvy.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488216/content/368505/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488195/content/368489/download","filename":"A2-podmienky_oprava.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488183/content/368472/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488183/content/368473/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. August 2014 12. August 2014 []
Zmluva Zmluva 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488192/content/368488/download","filename":"Zmluva NKS-REDOX Nákup špeciálneho vozidla.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Jún 2014 9. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488198/content/368492/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488213/content/368503/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/488201/content/368494/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×