Obstarávanie

Prezentácia krajiny v zahraničí - značka Slovensko


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
80 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
80 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79340000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dopracovanie návrhu úspešného účastníka súťaže návrhov určeného porotou na základe výsledku súťaže návrhov a priameho rokovacieho konania bude dodané: 1. Ideové ukotvenie značky Slovensko príbeh, obsahová identita, slogan; 2. Vizuálna identita značky Slovensko; 3. Zjednotenie logotypov štátnej správy; 4. Brand book vizuálnej identity značky Slovensko; 5. Dizajn manuál vizuálnej identity značky Slovensko; 6. Dizajn manual zjednotených logotypov štátnej správy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Creative Department, s.r.o. 1 80 000,00 0% EUR 8. Február 2016 53734

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195967/content/295325/download","filename":"Správa.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686925/content/494588/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z priameho rokovacieho konania 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195970/content/295327/download","filename":"Zápisnica z PRK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie 16. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622495/content/394203/download","filename":"Zmluva - branding SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622495/content/394204/download","filename":"Priloha_c.1 k zmluve - znacka Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622495/content/394205/download","filename":"Priloha_c 2 k zmluve - znacka Slovensko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622495/content/394206/download","filename":"Priloha_c 3 k zmluve - znacka Slovensko.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov zoznam subdodávateľou v súlade s § 64 ods1 písm. e) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní 8. Júl 2016 8. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686929/content/494600/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×