Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) na opravy mostov a výkon autorského dozoru (AD)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
140 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
129 874,00
Zaplatené:
92.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71250000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) na opravy mostov a výkon autorského dozoru (AD) pre nasledovné mosty: 1. diaľničný most ev.č. D1-229 nad c.II/537 v križovatke Podbanské, 2. most ev.č. R1-168 nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová, 3. most ev.č. 68-070.3 nad c.I/68 v križovatke Dargovských hrdinov, Košice.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CEMOS, s. r. o. 2 129 874,00 0% EUR 5. Február 2016 53707

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov CEMOS, s. r. o. - časť Kritériá 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582141/content/222833/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 „Ostatné“ 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582150/content/222772/download","filename":"5. INO[1].pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 []
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582144/content/222857/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582144/content/222858/download","filename":"B.2 Špecifikácia ceny.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582123/content/222706/download","filename":"4 Zápisnica splnenie PU a PZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Kritériá 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582135/content/222748/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582126/content/222743/download","filename":"2 Zápisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582126/content/222744/download","filename":"3 Zápisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Ostatné 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582132/content/222759/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582132/content/222760/download","filename":"Návrh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582132/content/222761/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582132/content/222762/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 „Kritériá“ 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582153/content/222787/download","filename":"INO[1].pdf"}]
Ponuky uchádzačov CEMOS, s. r. o. - časť Ostatné 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582138/content/222798/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582138/content/222799/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582138/content/222800/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582138/content/222801/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582138/content/222802/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222671/download","filename":"SP_Vypracovanie DP na opravy mostov a výkon AD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222672/download","filename":"B.1 Príl. č. 1 Vyprac. DP v podrobnostiach DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222673/download","filename":"B.1 Príl. č. 2 Požiadavky na spracovanie dokum. stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222674/download","filename":"B.1 Príl. č. 3 Základné náležitosti dokumentácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222675/download","filename":"B.1 Príl. č. 4 Obsah a rozsah výkonu AD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222676/download","filename":"22072015133847.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222677/download","filename":"22072015134049.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222678/download","filename":"22072015134636.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222680/download","filename":"22072015135308.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222682/download","filename":"22072015135428.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222683/download","filename":"22072015140603.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582120/content/222685/download","filename":"B.2 Špecifikácia ceny.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2016/0059 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934275/content/732563/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2016_0059.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582162/content/222841/download","filename":"ZM_2016_0059_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582129/content/222725/download","filename":"5 Zápisnica vyhod. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582129/content/222726/download","filename":"6 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582129/content/222727/download","filename":"7 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov č. 2 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582147/content/222892/download","filename":"Doplnenie č. 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0059 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798110/content/572000/download","filename":"ZM_2016_0059_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582156/content/222819/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení - uspel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582156/content/222820/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení - neuspel.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582165/content/222859/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×