Obstarávanie

Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Terra Wylak, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 499,00
Konečná suma(Bez DPH):
107 240,00
Zaplatené:
107.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42000000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a sfunkčnenie strojov a zariadení.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GROSSA NOVA s.r.o. 2 128 688,00 20% EUR 24. Marec 2016 53462

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/207195/content/867506/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/207183/content/867491/download","filename":"SP - Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časti Kritériá 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/207192/content/867503/download","filename":"Otváranie ponúk časti Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642061/content/703496/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642055/content/703257/download","filename":"návrh na plnenie kritérii polmex.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642055/content/703258/download","filename":"príloha č. 1 verejne. bst polmex19.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642056/content/703282/download","filename":"návrh na plnenie kritérií Grossa Nova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642056/content/703283/download","filename":"príloha č. 1 technická špecif. predmetu zmluvy.pdf"}]
Zmluva Zmluva a dodatok č. 1 k zmluve 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642051/content/702967/download","filename":"Zmluva Terra Wylak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642051/content/702968/download","filename":"Dodatok č. 1 k Zmluve Terra Wylak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642051/content/702969/download","filename":"príloha č. 1 technická špecifikácia predmetu zmluvy.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk časti Ostatné a Kritériá 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642059/content/703408/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK časti Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642059/content/703409/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK časti „KRITÉRIÁ“.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642059/content/703410/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK časti „KRITÉRIÁ“ PO ELEKTRONICKEJ AUKCII.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 []
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časti Ostatné 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/207189/content/867501/download","filename":"Otváranie ponúk časti Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/207186/content/867495/download","filename":"SP - Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642060/content/703435/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk časti Ostatné a Kritériá 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642058/content/703370/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK časti „KRITÉRIÁ“.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642058/content/703371/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK časti Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×