Obstarávanie

Výkon prehliadok a skúšok, kontrol, pozáručného servisu a opráv, zaškolenie obsluhy pre ochranné systémy EZS, CCTV a EPS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
25 241,00
Zaplatené:
56.09%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50610000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií), štvrťročných funkčných skúšok, polročných funkčných skúšok, ročných funkčných skúšok, pozáručného servisu, opráv a zaškolenie obsluhy ochranných systémov EZS v rozsahu špecifikácie. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií), štvrťročných funkčných skúšok, ročných funkčných skúšok, pozáručného servisu, opráv a zaškolenie obsluhy ochranných systémov CCTV v rozsahu špecifikácie. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií), štvrťročných kontrol, ročných kontrol, pozáručného servisu, opráv a zaškolenie obsluhy ochranných systémov EPS v rozsahu špecifikácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FITTICH ALARM spol. s r.o. 3 25 241,00 0% EUR 17. December 2014 53246

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536735/content/193519/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536735/content/193520/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy -7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536735/content/193521/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy -8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536735/content/193522/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy -9.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536756/content/193705/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 22.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536768/content/193528/download","filename":"Záp. z vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536774/content/193693/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EMM International, spol. s r. o. 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536777/content/193449/download","filename":"Ponuka MMM International.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise, opravách a zaškoleniach obsluhy ochranných systémov č. 7/2014 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536750/content/193607/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536750/content/193608/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536750/content/193609/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 15. - 21.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759495/content/479824/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536747/content/193487/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536747/content/193488/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536747/content/193489/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 15. - 21.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 22. Júl 2016 22. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/693487/content/532120/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy -23. - 34.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise, opravách a zaškoleniach obsluhy ochranných systémov č. 7/2014 13. Október 2015 13. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536738/content/193644/download","filename":"Dok. u uhrad. plnení časti zmluvy - 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536738/content/193645/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 7 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536738/content/193646/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536738/content/193647/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy -9.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536765/content/193474/download","filename":"1. Záp. z posúdenia spol. podm.účasti.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536741/content/193699/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy -10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536741/content/193700/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy -11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536741/content/193701/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy -12.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536723/content/193611/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Uhradené plnenie za rok 2015 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623307/content/402909/download","filename":"Uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za 1. polrok 2017 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850386/content/565484/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.1.2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FITTICH ALARM spol. s r.o. 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536780/content/193483/download","filename":"Ponuka Fittich Alarm .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536762/content/193450/download","filename":"Zápis. z otv. Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536762/content/193451/download","filename":"Zápis. z otv. Kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za 2. polrok 2018 a 01/2019 7. Február 2019 7. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023966/content/911674/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.2.2018-fin..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise, opravách a zaškoleniach obsluhy ochranných systémov č. 7/2014 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536759/content/193426/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy-22.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise, opravách a zaškoleniach obsluhy ochranných systémov č. 7/2014 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536744/content/193442/download","filename":"Dok o uhrad. plnení časti zmluvy -10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536744/content/193443/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy -11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536744/content/193444/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 12.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise, opravách a zaškoleniach obsluhy ochranných systémov č. 7/2014 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536726/content/193663/download","filename":"Dok. u uhradenom plnení časti zmluvy - 1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Júl 2016 22. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/693481/content/532117/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 23. - 34.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za 1. polrok 2018 3. August 2018 3. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1017998/content/805169/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.1.2018.pdf"}]
Zmluva Zmluva 31. December 2014 31. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536771/content/193648/download","filename":"Zmluva č. 7 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za 2. polrok 2017 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924165/content/693551/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.2.2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o kontrolnej činnosti, záručnom a pozáručnom servise, opravách a zaškoleniach obsluhy ochranných systémov č. 7/2014 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536732/content/193463/download","filename":"Dok. u uhrad. plnení časti zmluvy - 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536732/content/193464/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536732/content/193465/download","filename":"Dok. o uhrad. plnení časti zmluvy - 4 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536732/content/193466/download","filename":"Dok. o uhradenom plnení časti zmluvy -5.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. November 2014 26. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536753/content/193658/download","filename":"výsledok.profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Máj 2014 21. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536720/content/193530/download","filename":"Final Súťažné podklady.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536729/content/193430/download","filename":"Dok. u dodaní plnenia časti zmluvy - 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536729/content/193431/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 3..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536729/content/193432/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/536729/content/193433/download","filename":"Dok. o dodaní plnenia časti zmluvy - 5.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×