Obstarávanie

Nákup tlačových kaziet


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
100 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30125100-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmet zákazky zahŕňa dodávku originálnych alebo aj repasovaných tlačových kaziet do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov verejného obstarávateľa podľa označenia v prílohe k časti A.2 súťažných podkladov. Predmet zákazky obsahuje aj ekologické spracovanie a likvidáciu použitých celkov alebo ich častí tvoriacich predmet zákazky. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, bolo uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CLEAN TONERY, s.r.o. 3 100 000,00 0% EUR 16. Február 2015 53127

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194958/content/86344/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nakup tlacovych kaziet.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194940/content/86233/download","filename":"faktura_august 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194934/content/294697/download","filename":"dopln._maj 2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194970/content/294701/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194970/content/294702/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194970/content/294703/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194970/content/294704/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194937/content/86277/download","filename":"faktura_ jun 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194955/content/294699/download","filename":"faktura_december 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. Február 2015 19. Február 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194949/content/86358/download","filename":"faktura_oktober 2015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936854/content/739309/download","filename":"Zoznam subdodávateľov CLEAN TONERY, s.r.o.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktury_februar 2016 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628207/content/468725/download","filename":"faktury_februar 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRINTO s.r.o. 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194919/content/86412/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194946/content/86251/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194946/content/86252/download","filename":"SP_príloha_Navrh_na_plnenie_kriterií_upravene05122014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194943/content/86324/download","filename":"faktura_september 2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194964/content/86351/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194964/content/86352/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU a ponuk č. 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194979/content/86363/download","filename":"Zmluva 1110000164 - scan.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194913/content/294688/download","filename":"Súťažné podklady_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194913/content/294689/download","filename":"SP_príloha_Navrh na plnenie kriterií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194913/content/294690/download","filename":"Ramcova dohoda.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CLEAN TONERY s.r.o. 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194916/content/86269/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194916/content/86270/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LASER servis, spol. s r.o. 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194922/content/86528/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194925/content/86271/download","filename":"faktury_ marec 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194931/content/86310/download","filename":"faktura_maj 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194928/content/86219/download","filename":"faktura_april 2015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773422/content/558110/download","filename":"Zoznam subdodávateľov CLEAN TONERY .pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 20. Marec 2018 20. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956253/content/740663/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nákup tlačových kaziet.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194973/content/86378/download","filename":"Správa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Január 2015 29. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194961/content/86513/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780335/content/588167/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nákup tlačových kaziet .pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953358/content/726704/download","filename":"Zoznam subdodávateľov CLEAN TONERY, s.r.o.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194967/content/86287/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194967/content/86288/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194952/content/86272/download","filename":"faktura_november 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943060/content/762296/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Nákup tlačových kaziet.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×