Obstarávanie

Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145 – projektová dokumentácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
46 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
42 350,00
Zaplatené:
90.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s názvom: Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava Štúrovo v žkm 171,145 projektová dokumentácia, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dohľadu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REMING CONSULT a.s. 2 42 350,00 0% EUR 12. Február 2015 53118

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov REMING CONSULT a.s. 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252900/content/114127/download","filename":"079_UVO_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252900/content/114128/download","filename":"079_UVO_KRITERIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. II. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252891/content/114098/download","filename":"List - vysvetlenie II - 21.11.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252909/content/114258/download","filename":"2.Zápisnica z VYHODNOTENIA ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252894/content/114249/download","filename":"List - info. o vysledku - PRODEX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252894/content/114250/download","filename":"List - info. o vysledku - REMING.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252879/content/114184/download","filename":"Správa § 21 - 938-2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.1 19. November 2014 19. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252888/content/113982/download","filename":"List - vysvetlenie I - 18.11.2014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252906/content/114131/download","filename":"1. Zápisnica z OTVARANIA PONUK KRITERIA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252885/content/114047/download","filename":"4. Zmluva finál.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252876/content/114034/download","filename":"11.SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252897/content/114013/download","filename":"13.Zápisnica z SPLNENIA podmienok úcasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252897/content/114014/download","filename":"14.Hodnotiaci hárok splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRODEX spol. s.r.o. 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252903/content/114022/download","filename":"2014_CP_PRODEX_Ostatné_ŽSR_žkm 171.145.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/252903/content/114023/download","filename":"2014_CP_PRODEX_Kritériá_ŽSR_žkm 171,145.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×