Obstarávanie

„Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina – Stakčín žkm 26,328“ – projektová dokumentácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
53 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
50 050,00
Zaplatené:
94.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s názvom: Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina Stakčín žkm 26,328 projektová dokumentácia, zabezpečenie inžinierskej činnosti a autorského dohľadu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REMING CONSULT a.s. 2 50 050,00 0% EUR 16. Február 2015 53116

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov REMING CONSULT a.s. 23. Február 2015 23. Február 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Február 2015 23. Február 2015
Zápisnica Zápisnica 23. Február 2015 23. Február 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. December 2014 18. December 2014
Ponuky uchádzačov PRODEX spol s r.o. 23. Február 2015 23. Február 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 24. November 2014 24. November 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. November 2014 7. November 2014
Zmluva Zmluva 23. Február 2015 23. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. November 2015 25. November 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Február 2015 23. Február 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Február 2015 23. Február 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina – Stakčín žkm 26,328“ – projektová dokumentácia 25. November 2015 25. November 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×