Obstarávanie

Komunikácie a verejné osvetlenie v areáli JLF UK Martin


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
114 062,00
Konečná suma(Bez DPH):
89 735,83
Zaplatené:
78.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233226-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Navrhovaná komunikácia je miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO 7,5/30 obojsmerná, svetlej šírky 6,50m (STN 736110/Z1) dĺžky 201 m. Chodník pre peších zo zámkovej dlažby dl. 32,5 m. Vonkajšie osvetlenie v počte 7 ks stožiarov a dĺžke 200m

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 5 107 683,00 20% EUR 4. Marec 2015 52771

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265954/content/118531/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265987/content/118457/download","filename":"Ponuka_EUROVIA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo na Komunikácie a verejné osvetlenie 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265966/content/118440/download","filename":"Faktura_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265966/content/118441/download","filename":"Faktura_2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265963/content/118874/download","filename":"Protokol_o_odovzdani_a_prevzati_diela.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265984/content/118670/download","filename":"Ponuka_Doprastav.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265951/content/118408/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_casti_ponuk_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265951/content/118409/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265978/content/118926/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265978/content/118927/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_ §44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie podľa §41 ods.1 Ostatné 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265945/content/118545/download","filename":"Informacia_podla_§41_ods__Ostatne.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265975/content/118777/download","filename":"Informacia_o_vyhodnoteni_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZIPP BRATISLAVA, s.r.o. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265948/content/118396/download","filename":"Ponuka_ZIPP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118563/download","filename":"A1_Pokyny_pre_uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118564/download","filename":"A2_Podmienky_ucasti_uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118565/download","filename":"A3_Kriteria_na_vyhodnotenie_ponuk_a_pravidla_jeho_uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118566/download","filename":"A4_Technicke_predpoklady_pouzivania_systemu_evo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118567/download","filename":"B1_Specifikacia_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118568/download","filename":"B2_Sposob_urcenia_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118569/download","filename":"Priloha_B2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118570/download","filename":"Podmienky_ucasti_uchadzacov _ priloha_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118571/download","filename":"Podmienky_ucasti_uchadzacov_priloha_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118572/download","filename":"Komunikacie_a_spevnene_plochy_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118573/download","filename":"Verejne_osvetlenie_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118574/download","filename":"Chodnik_pre_pesich_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118575/download","filename":"CE-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118576/download","filename":"CE-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118577/download","filename":"CE-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118578/download","filename":"CE-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118579/download","filename":"CE-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118580/download","filename":"CE-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118581/download","filename":"CE-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118582/download","filename":"IS_01_Komunikacia_a_spevnene_plochy_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118583/download","filename":"TECHNICKA_SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118584/download","filename":"EL-01 situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265969/content/118585/download","filename":"Ts - Vonk osv.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265960/content/118745/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADIFEX, s.r.o. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265981/content/118523/download","filename":"Ponuka_ADIFEX.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie podľa§41 Kriteria 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265972/content/118685/download","filename":"Informácia podľa §41ods..pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/265990/content/118522/download","filename":"Ponuka_Hollstav.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×