Obstarávanie

Zariadenie a vybavenie ARCUS – Skladná, Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Košický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
202 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 708,33
Zaplatené:
73.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovarov interiérového zariadenia a vybavenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v zmysle a rozsahu uvedeného v špecifikácii predmetu zákazky Príloha č.1 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 7 178 450,00 20% EUR 5. Marec 2015 52756

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2014 14. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271559/content/121307/download","filename":"Informacia o vysledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MY DVA Slovakia, s.r.o. 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271541/content/301538/download","filename":"MYDVA_ponuka kr2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie - INO/2014 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271556/content/121203/download","filename":"Oznamenie KRITERIA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Marec 2015 7. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271577/content/121410/download","filename":"Správa § 21 ods. 3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271553/content/121066/download","filename":"Dodaci list- Konimpex.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. Marec 2015 7. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271568/content/301556/download","filename":"Kupna zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271568/content/301557/download","filename":"Kupna zmluva_príloha.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Marec 2015 7. Marec 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Jún 2014 27. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271532/content/121518/download","filename":"KSK-SP_ARCUS-Skladna_UVO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Marec 2015 7. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271535/content/121546/download","filename":"KSK-SP_ARCUS-Skladna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271535/content/121547/download","filename":"Príloha 1-špecifikácia zariadenia a vybavenia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271550/content/121521/download","filename":"Dodaci list- Konimpex.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Marec 2015 7. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271562/content/121017/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotonia ponuk pred EA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Marec 2015 7. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271565/content/121077/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotonia ponuk po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271547/content/121496/download","filename":"KONIMPEX_ponuka kr.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PROFIL NÁBYTEK, a.s. 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271538/content/121116/download","filename":"PROFILNABYTEK_ponuka kr.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Marec 2015 7. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271571/content/121250/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotonia splnenia podm účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271571/content/121251/download","filename":"Záznam z vyhodnotenia §26, §27 a §28.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DREVONA GROUP s.r.o. 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/271544/content/121373/download","filename":"DREVONA_ponuka kr2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×